ဒီမိုကေ၇စီဆိုတာ   ဘာေကာင္မွန္းေသေသခ်ာခ်ာ ငဘ  မသိေပမဲ ့ ေတြ ့၇ျမင္၇ႀကား၇တာေတာ ့  ငဘအ
တြက္  ဘယ္လိုစိတ္ခ်မ္းသာစ၇ာ  မေကာင္း။မိသားစု ၇ံုးပိတ္၇က္ေလးမ်ား  ကန္ေတာ္ႀကီးသြားမယ္လုပ္တယ္။
အံမေလး  ေ၇ွာင္လိုက္၇တဲ ့ အတြဲ ေတြ။ျဖစ္ေနလိုက္က်ပံုမ်ား။ယိုသူမ၇ွက္ျမင္သူ၇ွက္ေပါ့ ဗ်ာ။၇န္ကုန္မွာ  အတြဲ  ေ၇ွာင္လို ့၇တဲ ့ေန၇ာမ်ား၇ွိ၇င္  ငဘကို ေျပာစမ္းပါ  ေ၇ွာင္သြားခ်င္လိုပါ။ခုလည္းႀကည္ ့ပါဦးမိတ္ေဆြတို့
                       ဒါလူငယ္ေတြေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးနဲ ့  ေပ်ာ္ျမဴးေနက်တဲ ့  ကလပ္တခုတဲ ့ေလ
                             အနမ္းပြင္ ့ကို ဒီေန၇ာ မွာေျခြေကာင္းလားဗ်ာ
                                                       မေျပာခ်င္ေတာ ့ပါဘူး
                                        သူတို ့နိုင္ငံေတြမွာ ေျပာတဲ ့လြပ္လပ္ခြင္ ့လား
                                          ဘု၇ားေပါင္ကိုမွီလို ့မွီေပါ့
                      ကုန္ကုန္ေျပာမယ္   ဒီမိုကေ၇စီ၇ဲ ့ေနာက္မွာ  ဒီလို  လြပ္လပ္ခြင္ ့ေ၇ာ  ၇ွိေနေသးတယ္
ဆို၇င္     .................

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий