စေန ငါးရက္၊ တနဂၤေႏြ ငါးရက္ ၊ တနလၤာ ငါးရက္ ရွိ သည့္ ေအာက္တိုဘာလ သည္
မၾကာခင္စတင္ ေတာ့ မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏွစ္ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၂၃ ႏွစ္ ေန မွာ တစ္ႀကိမ္ႀကံဳ
ႀကိဳ က္ျခင္း ျဖစ္သည္။အဆိုပါ လက်တိုင္း ကမာၻ တြင္ ထူးျခား ဆန္း ျပား မႈ မ်ား ရွိၿပီး အထူး သျဖင့္ စစ္ဘုရင္ မ်ားအင္ပါယာ မ်ား သည္ ထိုလ က်သည့္ ႏွစ္ တစ္၀ိုက္ တြင္ ပ်က္စီးရသည္။

ဒိန္းမတ္ ဘုရင္ သည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ၈၀၀ ထို အခ်ိန္က အာဏာ ကန္ ့သတ္ ခံခဲ့ ရၿပီး ၊စစ္
သူ ႀကီး ဂ်င္ဂစ္ခန္ ႏွင့္ လူ၀ီ ၉ တို ့ ေသဆံုး ခဲ့သည္။ ကူဗလိုင္ ခန္ သည္ ယြမ္မင္ဆက္ ကို
ထူေထာင္ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ဂ်ပန္ ႏွင့္ ျဖစ္သည့္ စစ္ပြဲ တြင္ ၀က္၀က္ ကြဲ ရႈံး ခဲ့ သည္။

ထိုကာလ တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တြင္ လည္း ပံုဂံ ေခတ္ ပ်က္သုဥ္း ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေန ့မ်ား ငါးရက္ ထပ္ သည့္ လ ေနာက္ ပိုင္း ငါးလ သည္ စစ္ေရးစစ္ရာ မ်ား ပ်က္စီး
ဆံုး ရႈံး ျခင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေသဆံုး ျခင္း အာဏာကန္ ့သတ္ ခံရျခင္း မ်ား ရွိ ေသာ္
လည္း Money Bag ဟု ေခၚသည့္ ေငြ ၀င္ သည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါကာ လ ဥ္ ကံတရား သည္ နင္းျပား တို ့ ကို ေဖးမ ၿပီး သလြန္ သည္ ေစာင္း သည္ ေစာင္း
ၿပီး သန္လွ်က္ သည္ မထက္ ဟု တရုတ္ ဖုန္းေရႊ ပညာ ရပ္ ဥ္ ေဖာ္ ျပထား သည္။

အၾကံအစည္ ရွိက ေအာင္ျမင္ တတ္ ၿပီး အၾကံေပၚ ေတာ့ တစ္ခ်က္ ကံ ေကာ္ ေတာ့ တစ္သက္
ျဖစ္သည့္ လ ဟု အိႏၵိယ ဟူးရာ ႏွင့္ ဧကံသဗ်ာကရဏ ေဗဒ တြင္လည္း ဆိုထား သည္။

စေန နံ ၊ တနဂၤေႏြ နံ ၊ တနလၤာ နံ အလြန္ အားေကာင္း ၿပီး မိသား စု တြင္း ဥ္ ထို ေန ့ ေမြး သူ
သံုး ဦး ရွိ လွ်င္ ကံ အလြန္ ေကာင္း သည္ ဟု ဆိုထား သည္။(Facebook-Wall တစ္ခုမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္)

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий