ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ National League for Democracy (NLD) ပါတီကို အမည္ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

NLD ပါတီကို မူလက အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္မွ စ၍ "အမ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္" ဟု အမည္ေျပာင္းလိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ "အမ်ဳးသား" ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ကို ျမန္မာ အဘိဓာန္ ပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
NLD ပါတီ၏ အမည္သစ္ကို ဒါရိုက္တာ Luc Besson ရိုက္ကူးသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ The Lady ဇာတ္၀င္ခန္း တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ရသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий