“အေမစုက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး၀တ္စုံကုိ အျမဲတေစလုိ ၀တ္တယ္ေနာ္ ... တကယ္အရမ္းရွယ္ပဲ ... ေလးစားတယ္ ... လုိခ်င္သူမ်ား ေဒါင္းထားၾက” (FB-ဒီမုိဖက္တီး)

ငဘ
နည္းနည္းေလး   ေ-ာက္ျမင္ကပ္လာလို ့ပါ   ဒါက  ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြထဲကပံုပါ .။
ငဘဆိုလို ခ်င္တာ က  နွစ္ဘက္မ်ွႀကည္ ့ပါ ဘယ္အေႀကာင္းအရာျဖစ္ျဖစ္  ေပါ့။ဟုတ္တယ္မလား။ျဖစ္ခ်င္တာ
ကို အတင္းျဖစ္ခိုင္းလို ့မွမရတာ  ။လူတေယာက္ေကာင္းကြက္၇ွိရင္ ေဖာ္ျပနိုင္ရမယ္ ။ဆိုးကြက္ရွိရင္လည္း
ေဖာ္ျပနိုင္ရမယ္။ဒါမွ လူက်င္ ့၀တ္နဲ ့ညီမယ္။ဆိုေတာ ့ကား   ဒီကေန ့  သမၼတ အသစ္ဦးသိန္းစိန္ရဲ  ့လုပ္
ေဆာင္ခ်က္ေတြကို  ခ်ီးက်ဴးရမယ္။ေထာက္ခံရမယ္ ။ေဘးကေန ၀ိုင္း၀န္  အႀကံျပဳရင္းနဲ ့ နိုင္ငံေတာ္ကို
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။မလုပ္ပဲနဲ ့ ထိုင္ျပီးေတာ ့  ဟိုဆုေလးယူလိုက္ဒီဆုေလးယူလိုက္ဆိုရင္ေတာ ့ အ
လုပ္မဟုတ္ေသးဘူး ။ဒါကိုပဲ ဘာကို ေထာက္ခံေနက်သလဲ ဆိုတာ  ငဘ ေတြးလို ့ကို မရဘူး။ျဖစ္နိုင္တာက
ေတာ ့  အသံုးခ်ခံသက္သက္ပါပဲ ။ခုလည္း ငဘ ကသိပ္မေျပာခ်င္ပါဘူး ။ေ-ာက္ပို လာတင္ထားလို ့..။

ကဲ ဒီပံုကက်ေတာ ့ေ၇ာ  ငဘ ကလုပ္ႀကံျပီးတင္ထားတာ လား  ။တင္ပါလား။ဒါမ်ိဳး  က်က္သေရရွိလိုက္တာလို ့ေျပာေလ။
ဒီပံုက်ေတာ ့ေရာ။မေျပာခ်င္လို ့မရဘူး။စိတ္ကို လာဆြေနတယ္။ဘာလဲ  လူအခြင္ ့အေရးတန္းတူမရဘူးဆိုျပီး
ေယာက်္ားသားေတြက ေတာင္းဆိုေနတာလား။ဂါရ၀တရားကဘယ္နားမွာလဲ ။
ဒီပံုကို ႀကည္ ့လုပ္သင္ ့သလားလို ့ ။ကိုယ္ထက္ ပညာေရာ ၊အသက္ေရာ  ႀကီးျမင္ ့သူတေယာက္အေပၚမွာေပါ့။ဒါေပမဲ ့ ဒါေတြက  ေဒၚလာစား  ဒါမွမဟုတ္ နိုင္ငံေရးအတိုင္အခံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဖန္တီးက်တဲ ့  လုပ္ကြက္ေတြပါ။ကိုယ္အလွည္ ့က်လုပ္ျပီး  ျပန္လုပ္ခံရရင္ေတာ ့ မနာေက်းေပါ့။ကဲ ငဘလုပ္ငန္းစပါျပီ။
အယ္  ဒို ့အေမစုေလးက   လွလိုက္တာ  ၊ႀကက္သေရ ရွိလိုက္တာ။
ဘယ္လိုလဲ    ။ဒါေႀကာင္ ့ေျပာတာေပါ့။ဘာျဖစ္ျဖစ္  နွစ္ဘက္ႀကည္ ့ပါလို ့ ။မလုပ္တက္လို ့၊မေျပာတက္လို ့ေတာ ့ မဟုတ္ဘူး။ႀကည္ ့မရေအာင္ လုပ္လာရင္ေတာ ့  သိတဲ ့အတိုင္းပဲ..။
                                                        
                                                                              ငဘ


0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий