စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဘဂၤ ါလီလက္က်န္မ်ားကို ၂၁ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား၍ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ထြက္ခြာၾကရန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားက သတိေပးေၾကျငာထားသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤ ါလီမ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေအာင္မဂၤလာ(အင္ပါလာ) ရပ္ကြက္အတြင္း ဘဂၤ ါလီေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ၍ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ေနအိမ္မ်ားကိုမစြန္႔ခြာဘဲ တင္းခံေနၾကသည္။
လံုျခံဳေရးမ်ားက ရပ္ကြက္ကို ေစာင့္ၾကပ္ေနသည္။
(အဘ ဥကၠာကိုကို)

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий