၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ Person of the Year အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အား Weekly Eleven News Journal  မွ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
uts
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ Person of the Year အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အား Weekly Eleven News Journal  မွ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔မွ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ခဲ့သူ၊ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ကဲ့သို႔ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုအား ျပည္ သူလူထု၏ ဆႏၵအတြက္ ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူျဖစ္၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ ထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားရွိခဲ့သူ  Person of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ခ႐ုိင္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဘ ဦးေမာင္ၿဖိဳး၊ အမိ ေဒၚခင္ညြန္႔ တို႔မ ွဖြားျမင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာကို ပုသိမ္ခ႐ိုင္ ငပုေတာၿမိဳ႕ နယ္ က်ဳံကူးရြာ မူလတန္းေက်ာင္း၊ ေခ်ာင္း၀ရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း တို႔၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ စစ္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရာ ၀ိဇၨာဘြဲ႕(စစ္တကၠသိုလ္)ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ ရွမ္း(၁)တြင္ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ ရမခ၊ ခမရ(၁၀၉) ႏွင့္ခလရ(၈၉)တို႔တြင္ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တြင္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးအျဖစ္ ခလရ(၈၉)၊ နတခႏွင့္ ကက(ၾကည္း)တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အျဖစ္ ကက(ၾကည္း)ႏွင့္ စကခ(၄)၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ စကခ(၄)ႏွင့္တသခ၊ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တသခႏွင့္ကကေရး၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ကက(ၾကည္း)တြင္တာ၀န္ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ နယကအဖြဲ႕ နယကအဖြဲ႕ ၀င္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းေရး မွဴး(၂)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အတြင္း ေရးမွဴး(၁)အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ သူရဲေကာင္းလက္မွတ္ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၌ဥကၠ႒ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရသူ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္ တပ္မေတာ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကလည္း အထက္အမိန္႔နာခံ တတ္မႈ၊ ေအာက္လက္ငယ္သားတုိ႔ အေပၚ စာနာတတ္မႈတို႔ျဖင့္ ထင္ရွား ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္အသံကို နားေထာင္သူအျဖစ္ ျမစ္ဆုံအေရးႏွင့္ အတူ ထင္ရွားလာ သူ ျဖစ္သည္။
“၈၈ အေရးအခင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္သား အိမ္ကေန ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္သြားပါတယ္။ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ေရွာင္ေျပးသြားတာ။ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ဘယ္မွာမွ စုံစမ္းလုိ႔မရဘူး။ သုံး၊ ေလးပတ္ ေလာက္ေနမွ စုံစမ္းလုိ႔ရတယ္။ အိႏၵိယနယ္စပ္ ကေလးမွာရွိတဲ့ တပ္ ရင္းတစ္ရင္းက ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ေဆးေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းမိထားတယ္လို႔ သတင္းရတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမာ္လိုက္ကေန ကေလး ကိုလုိက္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ့္သားမ်ား ပါမလားလို႔ အဲဒီတပ္ရင္းမွဴးနဲ႔ သြား ေတြ႕တယ္။ တပ္ရင္းမွဴးက ဖက္လဲ တကင္းနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္တယ္။ ကေလး ေတြကို တားဆီးထားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ ကေလးေတြက ျပန္၀င္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ထြက္ေျပးၿပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင္ဖို႔ သြားတဲ့သူေတြျဖစ္လို႔ ႀကိဳက္တာ လုပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ကုိဖက္လဲတကင္းနဲ႔ ကေလးေတြကိုလည္း ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရပ္မိရပ္ဖေတြက တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ့္သား အပါအ၀င္ တျခား ေဆးေက်ာင္းသားေတြကုိပါ အပ္ႏွံလိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းမီး ေတာက္တာကုိ ေျပေပ်ာက္ေစခဲ့ တယ္။ အဲဒီတပ္ရင္းမွဴးက အရမ္း သေဘာေကာင္းတယ္။ ဆက္ဆံေရး ေျပေျပျပစ္ျပစ္ရွိတယ္။ ေမာက္မာမႈ မရွိဘူး။ ကေလးေတြကိုလည္း သူ႔ သားသမီးလို ဆက္ဆံတယ္။ ကေလး ေတြကို ဆုံးမစကားေျပာတဲ့အခါမွာ လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏုိင္ငံေရးစကား ေတြ ရင့္ရင့္သီးသီး တစ္ခြန္းမွမပါဘဲ လူႀကီးတစ္ေယာက္က ဆုံးမစကား ေျပာသလို ေျပာခဲ့တယ္။ ကေလးေတြ ကို ျပန္အပ္လုိက္တဲ့ တပ္ရင္းမွဴးက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ အဲဒီ တုန္းက ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းစိန္ ပါ။ အခု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ပါ။ ဒီၾကားထဲမွာ သူနဲ႔ လည္း ထပ္မေတြ႕ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သိတဲ့ သမၼတႀကီးဟာ ဒီလိုလူမ်ဳိးဆိုတာ ေျပာျပတာပါ”ဟု ဦးေအာင္သင္း (အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ၿငိမ္း)ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း) က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဦးေဆာင္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ား မွာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий