ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႕ ေခတ္မီဖို႕ ဆိုတာဟာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အဓိကက် အေရးပါလွတယ္ဆိုတာ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး ၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခတ္မီခ်င္ရင္ လံုေလာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ရွိရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေနပါျပီ ၊ ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံမွာလွ်ပ္စစ္လံုေလာက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ မစဥ္းစားခင္ တစ္ကမၻာလံုးမွာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ဘယ္လို ထုတ္ၾကသလဲ အရင္ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ ....

 Data from the BP Statistical Review 

ဒီပံုကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈအမ်ားဆံုးဟာ ေက်ာက္မီးေသြးကျဖစ္ျပီး တစ္ကမၻာလံုး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၁ % ျဖစ္တယ္ဆိုတာေတြ႔ရမွာပါ သူ႕ေနာက္မွာမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔က ၂၁% နဲ႕ ဒုတိယ ၊ ေရအားက ၁၆ % နဲ႕ တတိယ ၊ ညဴကလီးယားက ၁၄ %းနဲ႕ စတုတၳ အသီးသီး ရပ္တည္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ ။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို စဥ္းစားရင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံၾကီး ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို စံထားျပီး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးေလ့ရွိၾကပါတယ္ ။ ဒါဆိုရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ ....

 Source: International Energy Agency 2011

ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနပါ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စာရင္းအရ သူလည္း ေက်ာက္မီးေသြးကေနထုတ္လုပ္မႈဟာ ၄၅%နဲ႕ အမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကေန ၂၄% ၊ ညဴကလီးယားကေန ၁၉% ၊ ေရအားကေန ၆% အစရွိသျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံၾကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ တရုတ္နဲ႕ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရဲ႕ ၇၉% ကို ေက်ာက္မီးေသြးကထုတ္ပါတယ္ ။အိႏၵိယႏိုင္ငံကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏရဲ႕ ၆၉% ကို ေက်ာက္မီးေသြးကေနထုတ္ပါတယ္ ။

 Source: International Energy Agency 2011
 
ဒီဇယားကေတာ့ ကမၻာ့ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မႈမွာ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္ တန္(သန္းေပါင္း) နဲ႔ စာရင္းကိုျပထားပါတယ္ ။ ဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ကမၻာ့စက္မႈထိပ္သီးႏိုင္ငံၾကီးေတြ ျဖစ္သလို ကမၻာေပၚမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေရးတယူလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ပါေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ ။  
 Coal Consumption by Country

ဒါကေတာ့ ကမၻာ့ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးအျပဳဆံုး (၁၀) ႏိုင္ငံစာရင္းပါ ၊ ဒီစာရင္းအရဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဆင့္ ၈၀ မွာရွိပါတယ္ ၊ ဒီကမၻာ့ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးဆံုးပါဆိုတဲ့တိုင္းျပည္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီစံနစ္အထြန္းကားဆံုးႏိုင္ငံေတြ ၊ စီးပြားေရးအရ အတိုးတက္ဆံုးႏိုင္ငံေတြ ၊ စက္မႈနည္းပညာအဆင့္ျမင့္ထြန္းကားတဲ့ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ၾကလို႔ ဒီႏိုင္ငံေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရေတြနဲ႔ အဲဒီမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အေလးမထားပဲ ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုလဲ လက္လႊတ္ျပီး စဥ္းစားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး ဒီႏွစ္ခုကိုအဘက္ဘက္က ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်ိန္ထိုးျပီး  လုပ္သင့္တဲ့ဘက္ ၊ အေလးသာတဲ့ဘက္၊ ေကာင္းက်ိဳးပိုတဲ့ဘက္ ကိုလုပ္ေနတယ္လို႕ပဲ မွတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေကာ ?????????
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား

( တကယ္ေတာင္းဆိုသင့္တာက ေက်ာက္မီးေသြးကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္တဲ့ နည္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး နည္းစဥ္ကို သံုးျပီး ထုတ္လုပ္ဘို႕ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္ )

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий