အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ လက္မခံျခင္း


`` တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားေရးကုိ ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ ´´ ဆုိတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လာရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ မ်က္မွန္စိမ္း အတပ္ခံ ထားရသူေတြ နားလည္ေအာင္ ထပ္မံ ရွင္းျပရရင္ တပ္မေတာ္က ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရး ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထာ၀ရ မွန္ကန္ေနမည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲ ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရး ဆုိတဲ့ ဒုိ႕တာ၀န္ အေရး(၃)ပါးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့..

- ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမက်န္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
- စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရး
- ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး ၏ အက်ိဳး စီးပြားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ကာ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ေရး တုိ႔ကုိ တပ္မေတာ္က တာ၀န္ သိသိသစၥာရွိရွိ အကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။


ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ထာ၀ရ မွန္ကန္ေနတဲ့ တို႔တာ၀န္ အေရး(၃)ပါးကို တပ္မေတာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေဖ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း) မရွိေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး တစုိက္စုိက္မတ္မတ္ တာ၀န္ယူခဲ့တယ္ ဆုိတာ သိနားလည္ ေစခ်င္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတုိ႔ ေခတ္ကလုိ စစ္အင္အား အသုံးျပဳၿပီး တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ခံရမွ ဆုံးရႈံးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္ နယ္ခ်ဲ႕ ၀ါဒီေတြဟာ သူတုိ႔ လုိလားတဲ့သူ၊ သူတုိ႔ ႀကိဳးကုိင္လုိ႔ ရတဲ့ သူကုိတင္ၿပီး ၾသဇာခံႏိုင္ငံ အျဖစ္ သြပ္သြင္းေလ့ ရွိတယ္ဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္စဥ္မ်ား အရ လြယ္ကူစြာ ပဲေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး(Geopolitics)အရ အခ်က္ အခ်ာက်ၿပီး ရုပ္၀ထၳဳ အင္အား နည္းတဲ့အတြက္ ပုိၿပီး သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ အေျခခံမေကာင္းရင္ ဇာတိဂုဏ္၊ အမ်ိဳးဂုဏ္ ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းရင္ အလြယ္ တကူပဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ဆုံးရႈံးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အရ ပါလီမာန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္၊ တစ္ပါတီ မဆလေခတ္၊ စစ္အစိုးရေခတ္ ဘယ္ေခတ္မွာ ဘယ္သူဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ ကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ မဆုံးရံႈးေရးအတြက္ အသက္ေသြးေခၽြး ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ႏုိင္သူ မ်ားဟာ တပ္မေတာ္ သားမ်ား ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ လက္ခံ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္သားျဖစ္လုိ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ ပုံႀကီးခ်ဲ႕တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သိၿပီးသားျဖစ္ေပမဲ့ မသိေသးသူေတြသိေအာင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေထာက္ျပရရင္-

- ၁၉၄၈ - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မ်ားမွာ တုိင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တုိင္းကထန္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ား ႏုိင္ငံ အႏွံအျပား ထၾကြေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလ။
- ၁၉၅၈ - ၁၉၅၉ အာဏာရ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း အစိတ္အစိတ္ အျမႊာျမႊာကြဲၾကၿပီး အာဏာလု၊ လက္နက္စုၾကျဖင့္ တုိင္းျပည္ ၿပိဳကြဲေတာ့မယ့္ အႏၱရာယ္ကာလ။
- ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ဖက္ဒရယ္မူ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲလု ဆဲဆဲ အခ်ိန္။
- ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တုိင္းဆူျပည္ဖ်က္ ဆူပူမႈျဖင့္ မင္းမဲ့စရုိက္ ႀကီးစုိးၿပီး ျပည္ပ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ေရတပ္ စစ္သေဘၤာ(၅)စင္း ျမန္မာ ေရပုိင္နက္ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အထိ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ လက္လြတ္ ဆုံးရႈံးလု ဆဲဆဲကာလ။

အဲဒီလုိ တုိင္းျပည္ ေခ်ာက္ကမ္း ပါးထိပ္ ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ေတြမွာ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ ကုိ သစၥာမေဖာက္တဲ့ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာနဲ႔ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕အသက္ အုိးအိမ္စည္း စိမ္ေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေပးခဲ့ တာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ နားလည္ လက္ခံ သင့္ပါတယ္။

တစ္နည္း အားျဖင့္ ခပ္ရုိင္းရုိင္း ေျပာရရင္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းတာ၊ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်း ေျပာရရင္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံ့အာဏာကုိ မလႊဲမေရွာင္သာလုိ႔ လႊဲေျပာင္း ရယူ လုိက္ရတာ လုပ္သင့္လုိ႔ လုပ္ရတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ယူဆ ထားသလုိ ျပည္သူေတြ အေပၚကုိ စုိးမုိးခ်င္တဲ့ ဆႏၵ ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာေတာ့ သိပ္ ေသခ်ာ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ တပ္မေတာ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈေတြ ျပန္ရွင္းျပရင္ စာ သိပ္ရွည္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အေနာက္မီဒီယာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ၀ါဒျဖန္႔တယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲၾကအုံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တမ္း ေဘးက ပြဲၾကည့္သူ ေတြရဲ႕ အျမင္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးသပ္ၿပီး တပ္မေတာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ ခ်က္၊ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ေတြကုိ သိရွိ နားလည္ သင့္ပါတယ္။ ဒီလုိ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ ေတြအရ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အက်ိဳး ရလဒ္ေတြေၾကာင့္ ဒီေန႔ အမ်ားျပည္သူ လုိလား ပါတယ္ဆုိတဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ေရာက္ရွိ ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က် ေနၿပီလုိ႔ စြပ္စြဲသူေတြ ရွိသလုိ ခပ္ျမန္ျမန္ သြားရမယ္လုိ ဆႏၵ ေဇာေတြနဲ႔ ေျပာသူေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။

ဒီလို ေျပာဆုိခ်က္ေတြ ထဲက ျမန္မာရုပ္သံက လႊင့္သြားတဲ့ ပါတီမူ၀ါ ဒေဟာေျပာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ရဲ႕ ေျပာဆုိ ခ်က္ေတြဟာ ေရွ႕ေနာက္ မညီတဲ့ ေျပာဆုိ ခ်က္ေတြကုိ တပ္မေတာ္သားေတြ သတိျပဳမိပါတယ္။

`` ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲ႕ စစ္တပ္ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ ရိွတဲ့ ႏိုင္ငံ အသီးသီး ရဲ႕ စစ္တပ္ မ်ားဟာ ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အဓိက အင္အားစု ျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အျငင္းပြား ဖို႔မရိွပါဘူး။ ျမန္မာ နုိင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႕ အႀကဳံနဲ႔ ေတြ႔ႀကဳံ ခဲ့ ရတဲ့ျဖစ္စဥ္ မ်ားအရ လက္ရိွ ျမန္မာ နိုင္ငံ ကို ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာမွာ တပ္မေတာ္ ဟာ မပါမျဖစ္ ပါရန္ လိုအပ္တယ္ လို႔ ကၽြန္မ ယုံၾကည္ ပါတယ္ ´´ ဆုိတဲ့ ေျပာစကား အရ ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး မွာ စစ္တပ္္ က အဓိက အင္အားစု ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ယုံၾကည္ လက္ခံတယ္ လုိ႔ ယူဆ ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ဘယ္လုိေတြ လုပ္ေနရ သလဲဆုိတာ သိပါသလား? အထက္မွာရွင္ျပခဲ့တဲ့ အတုိင္း စစ္အင္အားနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ လာသူကုိ စစ္အင္အားနဲ႔ ရင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္မွ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အလားတူပဲ ေခတ္သစ္ ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕ ေတြ ကလည္း ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ စစ္အင္အား တစ္ခုတည္းကုိသာ အသုံးျပဳၿပီး တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္တဲ့ ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။ မ်က္ေမွာက္ ကာလ ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕ေတြ အသုံးျပဳတဲ့ ဘက္စုံ စစ္ပြဲအသြင္ (Multi-Dimensional Warfar)မွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနည္း(Political Means)၊ စီးပြားေရး နည္းလမ္း (Economic Means)၊ လူမႈေရး နည္းလမ္း(Social Means)၊ သေဘာတရားေရး နည္းလမ္း(Ideolo- gical Means)၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး နည္းလမ္း (Propaganda Means)၊ စစ္ေရး နည္းလမ္း(Military Means)၊ သံတမန္ နည္း (Diplomatic Means) ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကုိ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ မားမား မတ္မတ္ ရင္ဆုိင္ေျဖ ရွင္းႏုိင္စြမ္း ရိွတယ္ဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လည္း သိနားလည္မယ္ ထင္ပါတယ္။


ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေျပာ ရရင္ ေခတ္သစ္ ကုိလုိနီ ဆုိလုိ႔ အေမရိကန္ ႀကီးကို ရည္ညႊန္း တယ္လုိ႔ မထင္ ေစခ်င္ ပါဘူး။ ဘက္စုံ စစ္ပြဲ အသြင္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကုိ ဆုံးရႈံးေအာင္ လုပ္လာမဲ့ မည္သည့္ႏုိင္ငံ ကုိမဆုိ ရည္ညြန္း ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မွာ အၿမဲတမ္း မိတ္ေဆြ၊ အၿမဲတမ္း ရန္သူ ဆုိတာ မရွိပဲ အၿမဲတမ္း အက်ိဳးစီးပြား သာရွိတဲ့ အတြက္ ႏုိင္ငံ တုိင္းဟာ မိမိရဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား န႔ဲယွဥ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒအရ တပ္မေတာ္ ဟာ ႏုိင္ငံ့ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရာမွာ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး ကုိသာမက ျပည္ပ အႏၱရာယ္ ကုိပါ ရင္ဆုိင္ တုန္႔ျပန္ႏုိင္ စြမ္း ရွိတဲ့ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ ျဖစ္မွလည္း ႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ မွာ စြမ္းစြမ္း တမံ ေဆာင္ရြက္ နိုင္ဖုိ႔ အစဥ္ အၿမဲ အဆင္ သင့္ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ နိုင္ငံေတြ႕ ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ မ်ား အရ လက္ရွိျမန္မာ နိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးမွာ တပ္မေတာ္ မပါ မျဖစ္ ပါရန္ ယုံၾကည္ တယ္ လုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ညွင္သာစြာ ကူးေျပာင္း ေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ကုိ ဒီမိုကေရ စီဘက္္မွာ ရပ္တည္ပါ ေျပာစရာ မလုိဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ပုိၿပီး ဆုိး တာက ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး အတြက္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ လြတ္လပ္စြာ တင္ျပခြင့္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ (ဥပေဒျပဳေရးမ႑ဳိင္) မွာ တပ္မေတာ္ သားေတြ ပါ၀င္ေနမႈကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ေျပာဆုိ မႈပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ပ့ံမႈ အျပည့္အ၀ ရရွိထားၿပီး ေအာက္စဖုိ႔စ္ တကၠသိုလ္ထြက္ ပညာတတ္ႀကီး တစ္ေယာက္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ % ပါ၀င္ေနတာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔ ျပင္ဆင္ ရမယ္ဆုိၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ Political Chellanges လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

- ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းဆုိတာ ဘာလဲ ?
- ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ရာမွာ တပ္မေတာ္ကုိ ဘယ္ေနရာမွာ အသုံးခ်ခ်င္တာလဲ ?
- ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အဓိက အင္အားစုျဖစ္တဲ့ တပ္မေတာ္က ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္မွာ အႀကံျပဳခြင့္ တင္ျပခြင့္ ရွိေန တာဟာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လုိတဲ့ ပါတီႏုိ င္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ (လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား အားလုံး ကုိမဆုိလုိပါ) အႏွာင့္ အယွက္ အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေနပါသလား ?
- ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွတဲ့ ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံ အမ်ား အျပားမွာ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အႏွစ္ သာရဆုိတာ ဘယ္သူက သတ္မွတ္ ထားပါသလဲ ?

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ ဆုိတဲ့ စကားလုံးဟာ အဓိပါၸယ္ အရေတာ့ ေကာင္းေပမဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္း အတြက္ေတာ့ တသက္မက္တည္း မရွိဘူးဆုိတာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သိမွာပါ။ တနည္း အားျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္ သာရနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရဟာ မတူညီႏုိင္ ပါဘူး။ ဒီမို ကေရစီ ရဲ႕အႏွစ္ သာရဟာ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကသာ အုပ္စုိးျခင္းျဖစ္ တယ္လုိ႔ ပုံေသကားက် သတ္မွတ္ မယ္ဆုိရင္ အုပ္စုိးသူ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားထဲမွာ ေရြးေကာက္ခံျခင္း မျပဳတဲ့သူမ်ား ပါလာရင္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရ၊ ဒီမိုကေရစီ မူေတြနဲ႔ မကုိက္ညီပဲ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံလုိ႔ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာ ကမၻာေပၚ မွာရွိေနပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာေပးရရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ဘုိးေအႀကီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေယာကၡမမ်ား၊ သားမ်ား အေျချပဳ ေနထုိင္တဲ့ အဂၤလန္တုိင္းျပည္ (ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ) ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သတ္မွတ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ မကုိက္ညီပါဘူး။ ၿဗိတိန္အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ၃၃ % ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား (၉၂) ဦးဟာ မင္းေဆြ မင္းမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ (House of Lords) အျဖစ္ ေရြးေကာက္ ခံစရာမလုိပဲ အဖုိးေသရင္အေဖ၊ အေဖ ေသရင္သား အစဥ္ အဆက္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာရရွိ သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘုရင္မႀကီးရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္ စနစ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဥပေဒျပဳၿပီး ျပည္သူေတြ ေရြးေကာက္ ခံစရာမလုိပဲ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အျဖစ္ ေနရာ ေပးထားျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ မူမ်ားနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ မရွိေသာ္လည္း ေတာ္၀င္ မိသားစု အေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အထက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာေရးဆုိခြင့္၊ အႀကံျပဳခြင့္ ရရွိေအာင္ သူ႕ႏုိင္ငံ၊ သူ႕လူမ်ိဳး၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အေျခအေနအရ ဖန္တီးထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ တပ္မေတာ္ သားမ်ားရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ခြင့္ ပုဒ္မေတြကုိ ဒီမိုကေရစီ မူမ်ားနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ ျပင္ဆင္ခ်င္ရင္ စံနမူနာအျဖစ္ ေယာက္ကၡမ တုိင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ မခံဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူမ်ား (House of Lords) မ်ားကုိ အရင္ ကန္႔ကြက္သင့္ပါတယ္။

ေအာက္စဖုိ႔စ္ တကၠသုိလ္က ႏုိင္ငံေရး စိတ္ပညာႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ဘြဲ႕ရထားေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ား ေလ့လာမႈ အားနည္းတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သိေအာင္ ေရြးေကာက္ခံစရာ မလုိဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္မင္းမ်ား ရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား ကုိ ေျပာျပ ခ်င္ပါေသးတယ္။

- ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္း အျမင့္မားဆုံး နိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါတဲ့ ကေနဒါ နိုင္ငံမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အားလုံးကုိ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က တုိက္ရုိက္ခန္႔အပ္ပါတယ္။
- ခ်ီလီမွာ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၄၈ ေနရာ အနက္ ၁၀ ေနရာကုိ သမၼတ ခန္႔ၿပီး သမၼတ ေဟာင္း မွန္သမွ် မေသမျခင္း ရာသတ္ပန္ အမတ္ျဖစ္ ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူကမွ မဲေပးစရာ မလုိပါဘူး။
- ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ အိမ္နိးခ်င္း ဒီမိုကေရစီ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အႏိၵယ အအထက္ လႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတခန္႔ အမတ္ ၁၂ ဦး၊ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဂၤလိပ္-အိႏိၵယ ကျပား အမတ္ ၂ ဦးတုိ႔ဟာ ျပည္သူက ေရြးေကာက္ၿပီး ခန္႔ထား သူမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။
- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ တူတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ (၅၀၀) အနက္ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၈ ဦးကုိ တုိက္ရုိက္ ေနရာေပးထားခဲ့ပါတယ္။
- အလားတူ ဘာရိန္း၊ ဘူတန္၊ ဘရူႏုိင္း၊ အီဂ်စ္၊ ဖီဂ်ီ၊ ကမ္ဘီယာ၊ အုိင္ယာလန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကာကတ္စတန္၊ ကင္ညာ၊ ကီရီယာကီကၽြန္းစု၊ ေမာ္ရုိကုိ၊ နီေပါ၊ ရုိးေမးနီးယား၊ စပိန္၊ ဆူတန္၊ ယူဂႏၶာ၊ တြန္ရိ၊ UAE၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ ထားျခင္းမျပဳတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အုပ္စုိးသူအျဖစ္ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ၊ သူတုိ႔လူမ်ိဳး လုိအပ္ခ်က္အရ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ယုံၾကည္ ထားတဲ့အတုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေတြ႕ အႀကဳံနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းေရးကာလမွ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကိုလုပ္မဲ့ တပ္မေတာ္ သားကုိယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရာက္ရွိေနတာ မထူးဆန္းပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတ္မွတ္ ထားတဲ့၊ ခံယူထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ မကုိက္ညီေပမဲ့လည္း ကမၻာႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွာ မဲဆႏၵရွင္က မဲမေပးဘဲ လုိအပ္ခ်က္အရ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕မွာ အမတ္မ်ားပါ၀င္ေနတာ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ အရသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအရ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ပုံ ၁ ပုံဟာ ဒီမိုကေရစီပုံစံအရ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ပုံ ၃ ပုံကုိ မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ေတြ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိ တာက လႊတ္ေတာ္မွာ တမက္သား ပါေနတဲ့ တပ္မေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ မဲ အေရ အတြက္ဟာ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြရဲ႕ ၇၅ % ေသာ မဲ အေရ အတြက္ကုိ မလႊမ္းမုိး ႏုိင္ပါဘူး။

တိုင္းျပည္ေ ကာင္း ဖို႔ အတြက္ ဆိုရင္၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး စီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ မယ္ဆိုရင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို မထိခိုက္ ဘူးဆိုရင္၊ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆိုတင္သြင္း မႈေတြကို တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ အားေပးေနလို႔ ေရြးေကာက္ မခံတဲ့ တပ္မေတာ္ သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ရိွေနျခင္းဟာ ျပည္သူနဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အက်ိဳး မယုတ္ဘူးဆိုတာ လက္ရိွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ႀကီးမ်ားအသိ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိထား ရမဲ့ အခ်က္ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ တာျဖစ္လုိ႔ ပါတီႏုိင္ငံေရး ကုိ လုံး၀မလုပ္ပဲ ျပည္သူ႕ အက်ိဳး စီးပြားေတြ ကိုသာ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အႀကံျပဳ၊ တုိက္တြန္း၊ တားျမစ္ တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ပါတီစြဲ၊ ပုဂိၢဳလ္စြဲ ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းက အေျခအတင္ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ထိန္းညွိေပးႏုိင္မဲ့ အင္အားစု တစ္ရပ္အျဖစ္သာ ရပ္တည္ ေနတယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္ေစ ခ်င္ပါတယ္။

သိသာ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႀကံခုိင္ေရး ပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိေတြကုိ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ ရံႈးနိမ့္မႈေတြ ရွိေနသလုိ တပ္မေတာ္သား ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တုိ႔ရဲ႕ Policy Dialogue Platform မွာလည္း တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ပုဂိၢဳလ္စြဲ ကင္းကင္းနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာ အထင္ အရွားျမင္ေတြ႕ ရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေန ဒီလုိ အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံ တကာ လႊတ္ေတာ္ မ်ားမွာလည္း အလားတူရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ ခံမဟုတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ဖယ္ရွားေရးကို သူသတ္မွတ္ ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔မညီလုိ႔ ဖယ္ရွားပစ္မဲ့ အႀကံအစည္ဟာ လတ္တေလာမွာမျဖစ္သင့္တဲ့ အေျခအေနပါ။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ တမတ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူေရြးေကာက္ထားျခင္း မဟုတ္လုိ႔ ဖယ္ရွားရမယ္ဆုိတဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ စိန္ေခၚမႈဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ပင္ကုိ စရိုက္ပဲျဖစ္ တယ္လို႔ ယူဆ ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနာက္ကြယ္က ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္ျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနနဲ႔ NLD ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ ပြဲ၀င္မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္ တဲ့အတြက္ NLD ပါတီဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းထဲက အတုိင္း လႈပ္ရွားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အတည္ျပဳစဥ္က အႀကီးအက်ယ္ No Vote လုပ္ခဲ့သူေတြက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အေၾကာင္းျပခဲ့ပါတယ္။


အခုခ်ိန္ မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့တာ ေတြေမ့ျပီး ၾကားျဖတ္ ေရြ႔းေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ အေမရိ ကန္ နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လာျပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္းနဲ႔ ကင္အဲရစ္ေလး ယူေဆာင္လာတဲ့ မုိက္ကယ္ အဲရစ္ရဲ႕ ေဆြေတာ္ မ်ဳိးေတာ္ အေပါင္းက ေပးလာတဲ့ ဖိအား ေတြေၾကာင့္ မလြန္ ဆန္ႏုိင္ တဲ့ ေႏွာင္ ၾကိဳး ေတြၾကားမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္ခံ ခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိမွ လက္မခံရင္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ မွာ ေဘးထိုင္ ဘုေျပာ အဆင့္ ေရာက္မွာ ကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳသိ လို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေတာင္ ယခု လာမဲ့ ေရြးေကာက္ ပဲြ မွာ သူ႔ပါတီ အႏိုင္ မရရင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္း နဲ႔မကိုက္ ညီဘူးလို႔ စြပ္စဲြ ဦးမွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလဲြႏိုင္ ပါဘူး။

NLD ပါတီ အပါအ၀င္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံပါဘူး၊ မႀကိဳက္ပါဘူး လုိ႔ ေျပာေနတဲ့ သူမ်ား သိထားရမဲ့ အခ်က္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဟာ ျပည္သူ မ်ားက သေဘာ တူပါတယ္ ဆုိၿပီး ဆႏၵမဲနဲ႔ အတည္ျပဳ ထားတဲ့ ပဋိညာဍ္ တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။

ဒီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခ ဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳ ခ်က္အရ အေရြး ခ်ယ္မခံတဲ့ တပ္မေတာ္ သား ကုိယ္စား လွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ ထဲတမတ္ သား ပါ၀င္ ေနျခင္းဟာ ဥပေဒနဲ႔ ကုိက္ညီမႈ ရွိသလုိ ဒီ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေပး ထားတဲ့ ျပည္သူ႕ ဆႏၵ လည္း ျဖစ္တယ္ ဆုိတာ နားလည္ သင့့္ပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အတည္ျပဳ ထားတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္မႈ အေနအထားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးပမ္း လာမယ္ ဆုိရင္ ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အဓိက အင္အားစုနဲ႔ ထိပ္တုိက္ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ရန္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားကုိ ထိန္းညွိမဲ့ (Check and Balance) ဆုံးရႈံး သြားမွာ ကုိ ျပည္သူ မ်ားက သတိျပဳ သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလုိပါတယ္။

ကၽြန္မာေဖေဖ တည္ေထာင္ ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကုိ ခဏခဏ သုံးၿပီး ကၽြန္မေဖေဖ ကြယ္လြန္ ၿပီးေနာက္ တည္ေထာင္ ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကုိ အတြင္း စိတ္မွာ အာဃာတ ရွိေန လွ်င္ ယေန႔တပ္မေတာ္ကုိ လည္း အျမင္ မၾကည္ျဖစ္ ေနမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ကေမြးလုိ႔ တပ္မိသားစု ၀င္ပါဆုိၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ခံယူတယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကုိလည္း တပ္မိသားစုပီပီ လုိက္နာ လုပ္ေဆာင္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ တကယ္ေတာ့ ..

- ႏွစ္ႏွစ္ သမီးအရြယ္ ဖခင္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ကစၿပီး စစ္တပ္ နဲ႔ကင္းကြာ ခဲ့ရတဲ့သူတစ္ဦး
- အပ်ိဳေဖာ္၀င္စ အရြယ္မွ စၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ အေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ႀကီးျပင္း လာခဲ့သူ တစ္ဦး
- ခယာန္ယာန္ အသုိင္း အ၀န္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ေတြ ကုိေမ့ေလ်ာ့ၿပီး အေနာက္တုိင္း ေသြးေႏွာ ခံထားရ သူတစ္ဦး
- ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္ေရာက္ လာၿပီး တပ္မေတာ္ကုိ အၿမဲတမ္း ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ ခဲ့သူတစ္ဦး
- စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း ခံထားရစဥ္ ကာလမ်ားမွာ အေနာက္ မီဒီယာ မိႈင္းမိေန သူတစ္ဦး က ျပည္သူလူထု အက်ိဳး စီးပြား အတြက္ သူယုံၾကည္တဲ့ ဒီမို ကေရ စီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ တပ္မေတာ္ ကုိ စည္းရုံးမယ္ ဆုိတဲ့ စကားမ်ား ဟာ ယုံၾကည္ႏုိင္ဖြယ္ ရာ မရွိသလုိ၊ ဗေလာင္း ဗလဲနဲ႔ အေျပာင္း အလဲမ်ားျပီး တစ္ေနရာ တစ္မ်ဳိး ေျပာတတ္တဲ့ စကားေတြေၾကာင့္ အတၱစိတ္ လြန္ကဲၿပီး ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ား မိေနသူ တစ္ဦး အျဖစ္သာ တပ္မေတာ္ သား မ်ားက သတ္မွတ္ ထားပါေၾကာင္း သိေစ အပ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္တုန္႔ျပန္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။

http://www.myanmarexpress.net/2012/03/blog-post_9294.html မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါေၾကာင္း

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий