အမွတ္(၉၆၀)ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲပိုင္ေျမအတြင္းက်ဴေက်ာ္ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေနေန႔လည္က၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တာ၀န္ခံ ေဒၚေအးေအးမာႏွင့္အဖြဲ႕ကိုၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမွေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
                                        
(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီမွ ေဒၚေအးေအးမာ                                   က်ဴးေက်ာ္မိသားစုေနအိမ္မ်ား
          ေတြ႔ဆံုရာမွာေဒၚေအးေအးမာက တပ္ပိုင္ေျမအတြင္း အုပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လအထိငွားရမ္းထားၿပီး ငွားရမ္းသတ္တမ္းျပည့္တဲ့အခါ အုပ္လုပ္ငန္းေျပာင္းေရႊ႕သြားေပမဲ့ ဦးတင္၀င္းအပါအ၀င္ မိသားစု()ဦးကဆက္လက္ေနထိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရာအိမ္မွဴးက ဖ်က္သိမ္းခိုင္းေပမယ့္ မဖ်တ္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကဆက္လက္ျပီး အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေနထိုင္လာခဲ့တယ္လို႔ေျပာ ပါတယ္။
          ေမလ ရက္ေနကစၿပီး အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒညင္းကုန္းရက္ကြက္၊ စက္မႈ()လမ္းမွာရွိတဲ့ အမွတ္(၉၆၀) အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲပိုင္ေျမမွ က်ဴးေက်ာ္မိသားစုေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာေစခဲ့ပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကိုေတာ့ ()ရက္အတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြက အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။
          က်ဴေက်ာ္သူမ်ားဟာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၉)ရပ္ကြက္၊ သံအင္းေက်းရြာ၊ ၀ါးတရာလမ္းမေဘး မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနပိုင္ ၿမိဳ႕နယ္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးမွ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းဖြင့္မယ့္ အက်ယ္()ဧကရွိတဲ့ေျမကြက္ကို ေျပာင္းေရႊေနပါတယ္။ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ခံေဒၚေအးေအးမာဦးေဆာင္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ဒုကၡသည္မ်ားထံ  ေငြငါးေသာင္းျဖင္႔ ေရာင္းခ်ေပးကာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။
          အမွတ္(၉၆၀)ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနဲ႔သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး အလုပ္သမ်ား ငွားရမ္းေပးခဲ့တယ္လိုသိရပါတယ္။ ေဒၚေအးေအးမာႏွင့္အဖြဲ႔ကေတာ့ ထမင္းထုတ္မ်ားကိုအလွဴခံၿပီး က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို ထမင္းထုတ္မ်ားေ၀ငွေပးျခင္းျဖင့္ ပါတီစည္း႐ံုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လိုသိရပါတယ္။ ထမင္းထုတ္မ်ာရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအးေအးမာႏွင့္ဦးသန္းဆင့္တို႔ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(//၁၁/၁၉/၂၀) ရပ္ကြက္တို႔မွာအလွဴခံခဲ့ပါတယ္။   
          ေမ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္မွာ ျပည္ျမန္မာဂ်ာနယ္မွ ဦးေနထက္ေ၀၊ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္မွ ဦးစိုင္းေနာင္၊ ဦးစိုင္းလွမင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းဂ်ာနယ္မွ ဦးေအာင္ေအာင္၊ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ဦးစုိးေက်ာ္၀င္းတို႔ႏွင့္ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ားက က်ဴေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔သြားေရာက္ရာ ေဒၚေအးေအးမာႏွင့္ သန္႔ေဇာ္၀င္းတို႔က လာေရာက္စံုစမ္းတဲ့ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ားကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘယ္ဂ်ာနယ္ကမွ လာတာမႀကိဳက္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားရဲ့ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဘယ္လိုမွ ျပန္လည္းေျဖၾကားျခင္းမရွိလုိ သတင္းေထာက္မ်ားျပန္လာခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    
NLDပါတီအပါအ၀င္ အျခားပါတီမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးတာကို ေဒၚေအးေအးမာက လက္မခံဘဲ အတိုက္အခံျဖစ္ေစမယ့္စကားမ်ားကိုသာေျပာဆိုေနပါတယ္။ အျခားေသာႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လဲမရွိ/သတင္းမီးဒီယာမ်ားကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖၾကားျခင္းမရွိဘဲ အားလံုးနဲ႔ဆန္႔က်င္ျပီးလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားရဲ႕ စားေသာက္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ ထမင္းထုတ္မ်ားအလွဴခံကာေ၀ငွေပးၿပီး မိမိတုိ႔ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီကို ၀င္ေရာက္ပါက ေနထိုင္ရန္ေျမကြက္ေပးမယ္အိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးမယ္လို႔စည္း႐ံုးေနပါတယ္။ ပါတီ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို ေငြ၂၀၀၀က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ကာ ပါတီနာမည္ရရွိေရးႏွင့္ ေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားအခုလိုဒုကၡေရာက္ေနတာဟာလည္း ေဒၚေအးေအးမာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သက္ဆိုင္ရာနဲ႔ျပည္သူေတြသိရွိဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ က်ဴေက်ာ္သူမ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းၿပီး ေဒၚေအးေအးမာရဲ႕နည္းလမ္းမက်ေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဒုကၡေရာက္ေနမႈကို မီဒီယာမ်ားက တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ထုတ္လႊင့္သြားမယ္လို႔ ျမိဳ႕နယ္NLDပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာစိန္၀င္းမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို သိရပါတယ္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий