ၿပီးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျပည္တြင္းက သတင္းမီဒီယာ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမႈကို ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေတြမွာ ဖေယာင္း သုတ္ထားတယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူကို သတင္းမွားနဲ႔ လွည့္စားခဲ့ၾကပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔လည္း ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လက္ရွိအေျခအေန ေတြကို အေသအခ်ာ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ ေျမႇာက္စားပင့္စားေတြရဲ႕ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္တဲ့ ကပ္ဖားရပ္ဖား စကားလံုးေတြကို တဖက္သတ္ဆြဲယူၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျပသနာ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ရင္ နားႏွစ္ဖက္နဲ႔ အေသအခ်ာ နားေထာင္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးနဲ႔ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္လို႔ ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ မွန္ကန္မွ်တေအာင္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားၿပီး ေသခ်ာမွ တစ္ဖက္သားကို စြတ္စြဲ ေျပာဆိုသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD အေနနဲ႔ ဒီစြတ္စြဲ တိုင္ၾကားခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္မွ်တတဲ့ အျမင္နဲ႔ မၾကည့္ဘဲ ကိုယ္ဘက္ကိုယ္ ၾကည့္တက္တဲ့ အျမင္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး တစ္ဖက္ကန္းအျမင္နဲ႔ ပုတ္ခတ္စြတ္စြဲခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားရာ ပုလဲ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျမန္ေအာင္၊ မေကြး၊ ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေကာ့မွဴး၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ မရမ္းကုန္း၊ ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)နဲ႕ ကေလာ(ေအာင္ပန္း) ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဥကၠဌ/ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ပါဝင္တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ဟာ မဲ႐ံုအသီးသီးရွိ မဲေပးၿပီးသည့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ားကိုပါ ဖြင့္ေဖာက္ စစ္ေဆးျပသ ေစခဲ့ပါတယ္။ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ ကေတာ့ တုိင္ၾကားမႈဟာ အေျခအျမစ္မရွိတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္ကို အေျခခံၿပီး တုိင္ၾကားထားတာေၾကာင့္ မွန္မကန္စြတ္စြဲ တိုင္ၾကားခ်က္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
NLD အေနနဲ႔ မိမိႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ျပည္သူအၾကားမွာ ဒီလိုထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ျပည္သူ သတင္းမိႈင္းတိုက္ ေပးလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းသစၥာ ႀကိမ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အဓိပါၸယ္ကိုေတာင္ စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ အေရးတယူရွိလွတဲ့ NLD ဟာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မွာ ဖေယာင္း သုတ္ထားပါတယ္ဆိုၿပီး စြတ္စြဲေျပာဆိုတာဟာ ဒီစြတ္စြဲခ်က္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ အတိမ္အနက္ သက္ေရာက္မႈကို မသိဘဲျပဳ လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈေတြကို ဂယက္ရိုက္ခတ္ သြားေစႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားေတြကိုလည္း NLD ရဲ႕ ဒီလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္တယ္မို႔  သိသိႀကီးနဲ႔ ဒီလိုမဟုတ္မမွန္ စြတ္စြဲခဲ့တာဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူအေပၚထားရွိတဲ့ NLDရဲ႕သေဘာထားအမွန္ကို ျပန္ေမးၾကည့္ ရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။
အခ်ိန္အခါအရ အေျပာင္းအလဲကို အရမ္းတပ္မက္ေနခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ မဲေပးမႈေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD အေနနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားအျပားကို အႏုိင္ရခဲ့တယ္ဆိုတာ ျငင္းမရတဲ့ အမွန္တရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ပါတီကပဲႏိုင္ႏိုင္ ျပည္သူလူထုက အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့တာမို႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တာမို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ သန္႔ရွင္းစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္သားကို မမွန္သတင္းနဲ႔ အပုတ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးတာဟာ သိကၡမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရပ္တည္မယ့္ ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို လိုရာဆြဲၿပီး အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာဟာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာ လံုးဝမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတို႔ အတြက္ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ဒီလိုထင္ေယာင္ ထင္မွားသတင္းနဲ႔ တိုက္ခိုက္တာဟာ သေဘာထားမမွန္တဲ့ မ႐ိုးမသား လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ကယ္လို႔မ်ား ဒီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီက အႏိုင္မရရွိခဲ့ရင္ ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔မ်ား ႀကိဳတင္ စီမံထားတာမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႔ ထင္ခ်င္စရာႀကီး ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအက်ိဳး ျပည္သူအက်ိဳးကို တကယ္သယ္ပိုးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ေနာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာလည္း အ႐ိုးသားဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္တက္ေအာင္ သင္ယူဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။
မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий