အန္တီစု ဘာေၾကာင္႔ အလုပ္ေတြသိပ္မ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ေအာင္ျမင္ရရွိ သည္အထိ သေဘာထား ႀကီးစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ ဥကၠ႒ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာႀကီး ဦးမဒိန္ဇုန္းက်န္းႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကင္ႏြန္အာျဗာဟမ္ ေဇာ္ေခါင္တို႔ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ထပ္မံဆႏၵျပဳ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း ေခါင္းစဥ္ပါ စာတစ္ေစာင္အား ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါစာ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
ေလးစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ား၊
၁။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကို ဦးတည္လ်က္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီမွ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သလ်က္ ရွိေနပါသည္။
၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕ျဖင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မွာ တိုးတက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသျဖင့္ အထူးဝမ္းေျမာက္ ေက်းဇူးတင္လ်က္ ရွိၾကပါသည္။
၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံသို႔ ျမစ္ႀကီးနား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္၊ စာအမွတ္ အမ္စီစီ ၁၆/၂ဝ၁၁ ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး အတြက္ ဆႏၵျပဳ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။
၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ေအာင္ျမင္ ရရွိသည္ အထိ သေဘာထား ႀကီးစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ေလးစားစြာ ဆႏၵျပဳ ေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။
(ဘုန္းေတာ္ႀကီးကင္ႏြန္အာျဗာဟမ္ေဇာ္ေခါင္)
(သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီးဦးမဒိန္ဇုန္းက်န္း)
အတြင္းေရးမွဴး
ဥကၠ႒
ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ
ျမစ္ႀကီးနားခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)


ABSDF အဖြဲ႕၏ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌေဟာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္သြင္း

ေဒါက္တာေဇာ္ဦး
 
ABSDF (All Burma Students Democratic Front) ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း  အေမရိကန္ေရာက္ ျမန္မာစီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦးသည္  ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွုဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၌  ၂၀၁၅ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား  ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။
ေဒါက္တာေဇာ္ဦးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဗဟုဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူသားအရင္းျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ဆန႔္က်င္ခဲ့ေသာ ABSDF ၏ ေတာင္ပိုင္းစစ္ေဒသ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ယခင္ကတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။
 
ေဒါက္တာေဇာ္ဦးသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္တြင္ နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဝါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ အေမရိကန္ တကၠသိုလ္ စီးပြားေရးပညာ ဌာနမွလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘဏ္မ်ားဆိုင္ရာ စီးပြားေရး မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တြင္ သုေတသနႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွူးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္ပါသည္။

ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပည္ပနိုင္ငံ အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလုံးကို အမိနိုင္ငံ ျပန္လာခြင့္ ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိ သေဘာထားအျမင္ မတူေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း မတူကြဲျပားမွုမ်ားကို ေဘးဖယ္၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ ဘုံအက်ိဳး စီးပြားမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျပီး ေနာက္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမႈသည္ ထင္ရွားေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမႈျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။
ေဒါက္တာေဇာ္ဦးကဲ့သို႕ အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ABSDF အဖြဲ႕၏ ေတာင္ပိုင္း စစ္ေကာ္မရွင္ဥကၠဌတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူကိုပင္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္လာတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚမႈကို စိတ္ပူ သံသယရွိေနသူမ်ား အတြက္ စိတ္ပူမႈမ်ားႏွင့္ သံသယမ်ားကိုေလ်ာ့ပါးသြားေစခဲ့ျပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ အျပဳသေဘာရႈျမင္လာသူမ်ား တိုးပြားလာေနေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္ ။
Voice Of Myanmar
- ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ေသြးကဲြေစမည့္ စာမ်ားျဖန္႔ click
- အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားရေက်နပ္ click
- စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ရန္ ဦးျမင့္ ဖိတ္ၾကားခ့ဲ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အလုပ္႐ံုစည္းေ၀းပြဲ တက္ေရာက္ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္တဲ့ မေန႔ကပြဲ (ဓာတ္ပံု) click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ေတြ႔႔ဆံု click
- ၁၉ ရက္ေန႔ ေတြ႔ဆံုပြဲ ဓာတ္ပံု click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလုပ္႐ုံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ၿပီး ရန္ကုန္ျပန္ click
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္ click
- အန္အယ္လ္ဒီ၏ လူထုုေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ေမာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္ က်င္းပ click
- ၾကံ႕ဖြံ႔သမၼတ ကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚ ျပည္တြင္းလူငယ္ႏွစ္ဦးရဲ႕အျမင္ click
- ၁ ႏွစ္ေျမာက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ေရႊကုကၠိဳၿမိဳင္တြင္ က်င္းပ click
- ယာဘာေဆးျပားမ်ား သယ္လာသူ ၂ ဦး စစ္ေတြ ေလဆိပ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ click
- မိုးေၾကာင့္ မႏၱေလး ေရလွ်ံ click
- ေရလွ်ံတယ္ ဆိုလို႔ .. (ကာတြန္း) click
- Apple ကထုတ္တဲ႔ iPhone ကို Samsung က ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးသလဲ click
- အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္ လူတုိင္း ဖတ္သင့္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စာအုပ္ ၃၀ click

မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ား


၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ အလယ္ရပ္ရွိ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ႐ုပ္ထုအနီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေစ်းကုန္းရပ္ကြက္ရွိ မီးရထားဘူတာ႐ုံ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ ရပ္ကြက္ရွိ ကားဂိတ္မ်ား၏ နံရံမ်ားႏွင့္ အထက(၁) ေက်ာင္းေရွ႕ လမ္းမႀကီးေဘး ေနရာမ်ားတြင္ ျဖန္႔က်ဲကပ္ထားသည့္ "မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ား" ေခါင္းစဥ္ပါ စာရြက္မ်ားအား ေပးပို႔လာသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမွန္မ်ားအား သိရွိႏုိင္ပါရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
မုိးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ား
၁။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အျမန္လာခဲ့ပါ။
၂။ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေပးပါ။
၃။ ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ပါ။
၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ေစတနာကို နားလည္ပါ။
၅။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ထာဝရ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
၆။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရွိပါက မုိးညႇင္းခ႐ိုင္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္တြင္ မေနလုိပါ။
၇။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳး အားလံုး၏ ဆႏၵသေဘာထားကို အေလးထားပါ။
မုိးညႇင္းခ႐ိုင္ ျပည္သူမ်ား
 • KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျမန္မာစစ္သည္ ၂ဦးက်ဆံုး - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • သွ်မ္းတိုက္ပြဲမ်ား၌ ျမန္မာစစ္တိုင္း ၃ တိုင္း ညီၫြတ္မႈမရွိ၊ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ စစ္ခံု႐ုံးတင္ခံရ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • သမၼတထံ ေပးပုိ႔သည့္စာမ်ားအေပၚ သံသယရွိေၾကာင္း KIO ကေျပာ - သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္ click here
 • စီပြားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္နီးကပ္မွ ဖိတ္စာရၾက - သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္ click here
 • ျမ၀တီတံတား ျပန္ဖြင့္ေတာ့မည္ဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားေျပာဆို - KIC click here
 • ဝင္ေငြခြန္ေလွ်ာ့ေပမယ့္ ေဒၚလာေဈးေၾကာင့္ မေပ်ာ္ႏိုင္ - မဇိၥ်မ click here
 • သမၼတ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ဒုကၡသည္အျမင္ - ဘီဘီစီ click here
 • ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ဦး၀င္းတင္ ေမွ်ာ္လင့္ - ဧရာဝတီ click here
 • သားေရႊအိုးထမ္းမယ့္ ကိန္းလား - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • အိႏၵိယမွ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈ ေဒၚစုေထာက္ခံ - မဇိၥ်မ click here
 • အိႏၵိယ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေထာက္ခံ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ပဲခူးဗံုးခဲြမႈမွာ မတရား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ကုလသမဂၢကို တင္ျပ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဗံုးခြဲမႈျဖင့္ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရသူ ၁၄ ဦးကို လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္း - ဒီဗီြဘီ click here
 • တဖြဲ႔ခ်င္း ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ တိုင္းရင္းသား ညီၫြတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းျခင္းဟုဆို - မဇိၥ်မ click here
 • “ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလုပ္လို႔ မျဖစ္ေတာ့ ” (အင္တာဗ်ဴး) - မဇိၥ်မ click here
 • စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚခ်က္မဟုတ္ဟု တိုင္းရင္းသားမ်ား ေဝဖန္ - ဒီဗီြဘီ click here
 • အစုိးရကမ္းလွမ္းခ်က္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ လက္မခံ - ဧရာဝတီ click here
 • ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႔သစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္အား KIO ပယ္ခ် - KNG click here
 • ကုလ လူ႔ခြင့္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုမယ္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ဗဟုိအစိုးရနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြေျပာၾကား - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုၾကား သေဘာထားကြဲေအာင္လား၊ တကယ္ဘဲ စည္းလံုးမႈ ရခ်င္လို႔လား (ေဆြးေႏြးဖလွယ္) - ဘီဘီစီ click here
 • ဧရာ၀တီျမင္ကြင္း - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • တ႐ုတ္ကို သြယ္တန္းေနတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေန - ဧရာဝတီဘေလာ့ဂ္ click here
 • ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္ ရဲ႕အမႈ စီရင္ခ်က္ခ်ေတာ့မည္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးသိန္းစိန္ကို အလြတ္သေဘာ လက္ခံေတြ႕ဆံု - ယေန႔ျမန္မာ click here
 • တနသၤာရီတိုင္း တိုင္းစည္းႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႕ဝင္တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး - NLD click here
 • အိမ္ျဖဴေတာ္က အာရွပစိဖိတ္ေရးရာတာ၀န္ခံႏွင့္ ေဘးဧရိယာျမန္မာတို႔ ေတြ႔ဆုံပြဲျမင္ကြင္း - မိုးမခ click here
 • ယူနန္-ျမန္မာ ေရကာတာ ျပႆနာ - ဗီြအိုေအ click here
 • ကမၻာ့ေရႊေစ်းနဲ႔အတူ ျမန္မာေရႊေစ်း ျမင့္တက္ - ဗီြအိုေအ click here
 • ျမန္မာ့ေရႊေစ်း ထုိးတက္ - ဧရာဝတီ click here
 • တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း - ဒီဗီြဘီ click here
 • ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာျပည္ - ေန႔သစ္ click here
 • NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦးၾကည္ေမာင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၇ ႏွစ္ျပည့္ အလွဴ - မိုးမခ click here
 • ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူေတြပါ ဗ်ာ (ဓာတ္ပံုအက္ေဆး) - ယေန႔ျမန္မာ click here
 • စာေရးဆရာ နႏၵာသိန္းဇံ စ်ာပန အခမ္းအနား (ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္း) - ယေန႔ျမန္မာ click here

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий