(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ HOT NEWS ဂ်ာနယ္ က ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ မိန္႕ခြန္းထဲမွာ အရင္တုန္းက ေျပာေနၾက မ႑ိဳင္ေလးခုအျပင္ ျပည္သူလူထုကိုပါ မ႑ိုင္တစ္ခု အျဖစ္ တင္စားခဲ့တဲ့ အေပၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ )
ယခု မ်က္ေမွာက္ ပစၥဳပၸန္ အခါသမယတြင္ ပဥၥမမ႑ိဳင္ ဟူေသာ စကားရပ္သည္ နာမည္ႀကီးလာ၏။ ဂ်ာနယ္တို႔မွ တစ္ဆင့္ ၾကားသိရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ျပည္သူလူထု ႀကီးဟာ ပဥၥမမ႑ိဳင္ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိ၍ ျပည္သူတို႔၏ အေရးပါ အရာေရာက္ပုံကို ထုတ္ေဖာ္ရာမွ အစျပဳ၍ ပဥၥမမ႑ိဳင္ အေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ ၾကားဝယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ား ရိွပါ၏။
မၾကာမီ တစ္ေန႔ေသာ အခါက ကၽြန္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးသည္ ပဥၥမ မ႑ိဳင္သည္ အျခားမ႑ိဳင္ ေလးခုနဲ႔ ဘယ္လို ဆက္စပ္မူ ရိွပါသလဲ ကေလာင္ရွင္ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေဆာင္းပါးေလး ေရးပါဦးဟု ေတာင္းဆိုဖူးပါသည္။
ပဥၥမ မ႑ိဳင္ အေၾကာင္းကုိ မေရးမီသူေရွ႕က မ႑ိဳင္ေလးခု အေၾကာင္းကုိ ဦးစြာ အစ နည္းနည္းေဖာ္မွ ျပည့္စုံပါမည္။ တဖန္၎ မ႑ိဳင္ေလးခု အနက္ စတုတၱမ႑ိဳင္ ဟူ၍ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာတို႔ကို ကင္းပြန္တပ္ေနရာ ေပးလာ၍ စာနယ္ဇင္း တို႔သည္ မိမိတို႔ အခန္းက႑က လႈပ္ရွားၾကရာ အေရးပါ အရာေရာက္ပါ၏။ ၎စတုတၱ မ႑ိဳင္သုံးရပ္၏ ေရွ႕က ေရာက္ေနေသာ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ ကေတာ့ တရားဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး တို႔ပဲျဖစ္ပါ၏။ ၎ မ႑ိဳင္ သုံးရပ္၏ အရင္အတိတ္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္သြားေသာ္ေရွး ယခင္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါေသာ္ သက္ဦးစံပိုင္ ဘုရင္တစ္ပါးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာလည္း ရိွ၏။ ဆႏၵရိွက တရား စီရင္ႏိုင္၏။ ဘုရင္၏ ဆႏၵသည္ ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ရိွပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္တပါးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳ အာဏာ၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ သုံးခုလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ လာေသာအခါ သမၼတ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာက သပ္သပ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္က သပ္သပ္၊ တရားသူႀကီး အဖြဲ႔က သပ္သပ္ေတြ ျဖစ္ကုန္ပါ၏ ။
တစ္ဖြဲ႔ႏွစ္ တစ္ဖြဲ႔ ၾသဝါဒ ေပးျခင္း မရိွၾကပါ။ ဥပမာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဘီလ္ ကလင္တန္သည္ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ အမႈထမ္း မိန္ကေလး ေမာ္နီကာ လူဝင္းစကီးႏွင့္ အရႈပ္အရွင္း ျဖစ္ၾကရာ သမၼ၏ အမႈတြဲသည္ အေမရိကန္ တရားရုံးခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္၏။ တရားသူႀကီး တို႔က သမၼတ အမႈကို ၾကားနားသည္။ တရားသူႀကီး တို႔သည္ သမၼတ ဘီလ္ကလင္တန္၏ ၾသဝါဒ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္၌ မရိွပါ။ ဒါကိုၾကည့္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳ မ႑ိဳင္၊ တရား စီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဟန္ခ်က္ညီညီ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း သြားၾကပါသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္က တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အင္ဂ်င္ႀကီးကို တက္ညီလက္ညီ ေမာင္းႏွင္ သြားၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ၎မ႑ိဳင္ သုံးရပ္ႏွင့္လည္း ၿပီးျပည့္စုံၿပီဟု မဆိုသာဘဲ တိုင္းျပည္တြင္း အျဖစ္အပ်က္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေသာ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာတို႔၏ အားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး က႑၌ ပါဝင္လာပါသည္။ ယခုတဖန္ ျပည္သူလူထု ႀကီးသည္ ပဥၵမမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလာပါေသာေၾကာင့့္ ပဥၥမ မ႑ိဳင္၏ အေရးပါပုံ၊ တာဝန္ရိွပုံ တို႔ကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ပဥၥမ မ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား
အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး တို႔တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾက၍ ပဥၥမ မ႑ိဳင္သည္ အထက္ပါ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ အေျခခံအက်ဆုံး မ႑ိဳင္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။
လႊတ္ေတာ္က ငါတို႔နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြလည္း သူတို႔အလုပ္ သူတို႔လုပ္၊ ငါတို႔ ျပည္သူေတြ ကလည္း ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ထမင္းစားရမွာ ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေနသင့္ေတာ့ပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အလုပ္လုပ္ပုံ တို႔ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေလ့လာေဝဖန္ ပိုင္းျခား သင့္ပါ၏။ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔ႏွင့္လည္း မိမိတို႔ လိုအပ္သလို ထိေတြ႔ ေနသင့္ပါ၏။
တဖန္ ပဥၥမမ႑ိဳင္ ျပည္သူမ်ားဟု ဆိုရာ၌ အေရအတြက္ အားျဖင့္ မ်ားျပား ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔ လွပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆိုပါေသာ္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး နတ္အဖုံဖုံ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ အားနည္းခ်က္ ရိွပါက မိမိတို႔ ဘာသာ မိမိတို႔ ျပဳျပင္ရမည္။ ယေန႔ လမ္းေဘးတြင္ မကဘဲ ကတၱရာ လမ္းမေပၚတက္၍ ေစ်းေရာင္းသည္ မွာလည္း ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ရာ စည္ပင္ရဲက လာဖမ္းလည္း ခဏပဲ ေကာင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း လမ္းေပၚ ေစ်းျပန္ေရာင္း၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အသိျဖင့္ မိမိတို႔ ျပဳျပင္ရပါမည္။
အက်င့္ပ်က္ ျခစားသူ ျပည္သူေတြ မိမိဖာသာ မိမိတို႔ ျပဳျပင္ရန္ လိုပါ၏။ သစ္ခုတ္၍ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖ်က္ဆီး ေသာ ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ဖာသာ မိမိတို႔ ျပဳျပင္ရန္ လိုပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားကို မေခ်မငံ ဆက္ဆံေသာ ဘတ္စ္ကား စပယ္ယာမ်ား သည္လည္း ျပည္သူမ်ားပင္ျဖစ္ရာ ပဥၥမမ႑ိဳင္ စပယ္ယာမ်ား မိမိတို႔ ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ျပဳျပင္ရန္ လိုပါ၏ ။
တဖန္ စတုတၱမ႑ိဳင္ စာနယ္ဇင္း တို႔က အျမင္ မေတာ္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေရးၾက သားၾက ေအာ္ၾကဟစ္ၾက လုပ္ၾကရာတြင္ စတုတၱ မ႑ိဳင္ကို ပဥၥမမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူေတြက သတင္းေပး၍သာ ေရးႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္ပါ၏။ ပဥၥမ မ႑ိဳင္၏ အကူအညီ မပါလွ်င္ စတုတၱ မ႑ိဳင္ လႈပ္ရွား၍ မရပါ။
လူထု၏ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈကို COMMUNITY PARTICIPATION ဟု ေခၚပါသည္။ COMMUNISTY PARTICIPATION မရိွလွ်င္ ဘာမွ် လုပ္၍ မရပါ။
ေဒါက္တာထြန္း၀င္း
ပဥၥမ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ျပဌာန္းေသာ အခန္းက႑ ကိုလည္း ႏိုင္ငံသား တို႔သည္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ (RIGHTS) မိမိတို႔ အခန္းက႑ (ROLE)၊ မိမိတို႔ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား DUTIES & RESPONSIBILITIES တို႔ကို သိဖို႔ လုိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က် ခဲ့ရပါသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေသာ ဘဝမွ ရုန္းထရာတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ ရိွၿပီး မ႑ိဳင္ႀကီး ေလးရပ္ကို အားကိုးမယ္ ဆိုရင္ အားကိုးလို႔ရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ တကယ္တန္း အားကိုး ရမွာကေတာ့ ပဥၥမ႑ိဳင္ ျဖစ္ေသာ မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးရမွာ ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကူး တည့္ရာ ေလွ်ာက္လုပ္ ေနတာနဲ႔ စာရင္ အျခား မ႑ိဳင္ေလးရပ္ႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ပူးေပါင္းျခင္း COLLABO RATION ဆိုသည္က အလြန္ အေရးႀကီးပါ၏။ သို႔မွသာ ဦးတည္ခ်က္ရိွရိွႏွင့္ ႀကိဳးစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး စနစ္က်ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရိွမည္ ျဖစ္ပါ၏။
သို႔ပါ၍ ယေန႔ေခတ္ အခါ သမယသည္ လူတိုင္း ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စား သင့္ပါ၏။ ဤသို႔ဆိုျခင္းသည္ မျဖစ္မေန ႏိုင္ငံေရးပါတီ တူေထာင္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ပါ။ ပဥၥမ မ႑ိဳင္ႀကီး၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ COMMUNITY PARTICIPATION သည္ အေရးႀကီး လွပါ၏ဟု ဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий