ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရသစ္ တာဝန္စယူခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က “စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္း မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အေလးထားဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ သိသင့္တဲ့ အခ်က္ မ်ားကုိ အသိေပးသြားဖုိ႕ လုိသလုိ စာနယ္ဇင္းမ်ားက အျပဳသေဘာေဆာင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိလည္း အေလးထားဖုိ႕ လုိအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႕ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြား ခဲ့သည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ မီဒီယာ ေလာကအတြင္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ အရင္ကႏွင့္မတူ ရရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ “မီဒီယာဟူသည္ ၾကည့္ရႈ၊ ဖတ္ရႈ၊ ၾကာသိမည့္ ပရိသတ္အား အျဖစ္မွန္ကုိ တိတိက်က် သိေစရန္ အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေရးသား ေျပာဆုိမႈမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီး ဆင္ျခင္းသုံးသပ္ ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ” ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မီဒီယာဟူသည္ ၾကည့္ျမင္၊ ဖတ္ရ၊ႈ နားဆင္သူ ကုိယ္တုိင္က အျဖစ္မွန္အား ကုိယ္တုိင္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္၍ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစမွသာ မီဒီယာ၏ အႏွစ္သာရ အစစ္ကုိ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ စသည္ တုိ႕ကုိ ကုိင္စြဲၿပီး ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရး ေပၚတြင္ အျမတ္ထုတ္၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္၍ အျခား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ႀကိဳးကုိင္မႈ ေနာက္တြင္မွ ေရးသား၊ ထုတ္ေဖာ္၊ အသံလႊင့္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကုိယ္တုိင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ဟု ဟစ္ေၾကြးေနသည့္တုိင္ ထုိသူမ်ားကုိယ္၌ မိမိ၏ စိတ္၊ သေဘာအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ အျပဳ သေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း မဟုတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေနရာတကာ အျပဳ သေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္ျဖင့္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အျပဳ သေဘာေဆာင္္သူမ်ား အေကာင္းျမင္သမားမ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေနရာတကာ အဆုိးျမင္ ဝါဒျဖင့္ တုိက္ခိုက္ျပဳမူ ေနသူမ်ားမွာ အလုိလုိပင္ အဆုိးျမင္ဝါဒီ သမားမ်ား ျဖစ္လာၾကမွာ မလြဲေပ။
အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု အၾကား ေပါင္းကူးတံတား သဖြယ္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာသည္ ျပည္သူတုိ႕၏ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ရင္ဖြင့္သံမ်ား၊ ဟစ္ေၾကြးစရာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေရးသားတင္ျပလုိသည္မွာ အျပစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ႀကိဳးကုိင္ ျခယ္လွယ္မႈ မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ အရာရာကုိ အဆုိးျမင္ဝါဒျဖင့္ အျပစ္တင္းဆုိ၍ ရရွိလာေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိမွ အားမရပဲ ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပ ဆုိသကဲ့သုိ႕ အာသာ ငမ္ငမ္းျဖင့္ ထပ္မံလုိခ်င္ ေနၾကေသးေသာသူ မ်ားျပားလာသည္ကုိ မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
မီဒီယာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမွ တုိင္းျပည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမယ္” ဟု ေျပာေနၾကျပန္သည္။ ဟုတ္ပါသည္… ေခတ္ႏွင့္အညီ၊ စနစ္ႏွင့္အညီ ေလ်ာ့ေပါ့လာေသာ မီဒီယာ၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ၊ မေကာင္းမြန္မႈဟူသည္ “က်န္းမာျခင္း အစ တစ္ကုိယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးက” ဆုိသကဲ့သုိ႕ မိမိကုိင္္တိုင္က ႀကိဳးလွယ္ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ကင္းေသာ တစ္ကုိယ္ေရ က်န္းမာေရး တည္း ဟူေသာ အေျခခံ ပင္ကုိယ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါ၏လားဟုု ေမးလုိက္ခ်င္ ေသးသည္။ အဆုိးျမင္ဝါဒကုိ လက္ကုိင္ ထားၿပီး မီဒီယာ ဆုိတာလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေျပာဆုိခြင့္ရွိမွ ဟု ေအာ္ဟစ္ေနမည္ ဆုိပါက ကိုယ္တုိင္က ကုိယ့္မ်က္ေခ်း ကုိယ္မျမင္ဘဲ သူမ်ားမ်က္ေခ်းသာ ျမင္ၿပီး အျပစ္တင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။ ဒီမုိကေရစီ ရရွိလာၿပီ၊ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီဆုိၿပီး မီဒီယာကုိ မိမိတုိ႕ သေဘာအတုိင္း ေရးခ်င္ရာ ေရးမည္၊ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာမည္ဆုိပါက အားသာခ်က္နည္းၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားေသာ မီဒီယာသာ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ဥပမာ ေပးဦးအံ့၊ ကမၻာေပၚတြင္ ဒီမုိကေရစီ လြတ္လပ္ခြင့္၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ရွိလွပါသည္ဆုိသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားပင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဟူသည့္အထဲမွ ဝိကီလိခ္က လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့၍ ကမၻာ့မီဒီယာေလာကႀကီးပင္ လႈပ္ခါသြားခဲ့ ေသးသည္။ ထုိကိစၥအား အားေပးေထာက္ခံသူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႕ ရႈံ႕ခ်သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေကာင္းသည္ ဆုိးသည္ ဟူသည္ကုိေတာ့ ဖတ္ရႈသူ၏ ဆင္ျခင္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ျဖင့္သာ တုိင္းတာရေပေတာ့မည္။
အခုတေလာပင္ ၾကားေနရေသးသည္၊ ဘာျဖစ္သည္ႏွင့္ သမၼတဆီ စာေရးတင္လုိက္မည္၊ ညာျဖစ္သည္ႏွင့္ သမၼတဆီကုိ တုိင္ၾကားစာပုိ႕မည္ စသည္ျဖင့္ ရရွိလာေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳခ်င္သူမ်ား မ်ားျပားေနသည္ကုိ ေတြ႕ေနရသည္။ “ဆည္ဝက ဗ်ဳိင္းမ်ား” ကဲ့သုိ႕ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခြင့္အေရး ဟူသမွ်ကုိ လက္လြတ္မခံပဲ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။ မီဒီယာအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြြင့္္ဟူသည္ ရုိင္းပ်စြာ၊ ေရးသားေျပာဆုိခြင့္ မဟုတ္သည္ကုိ သတိျပဳသင့္လွသည္။ မိမိႏုိင္ငံ၏ ပကတိ လက္ရွိ အေနအထားအား အျခားႏုိင္္ငံမ်ား၏ က်င့္သုံးမႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ရလုိမႈကုိ ေရွ႕တန္းတင္ ေနမည္ဆုိလွ်င္ “ယေန႕မွ ေဘာလုံး စတင္ကစားေသာ ေဘာလုံးအသင္း တစ္သင္းအား ကမာၻ႕အေကာင္းဆုံး ဘရာဇီးအသင္း၏ ေဘာလုံးကစားကြက္ႏွင့္ ကစားေစျခင္း” ဆုိသကဲ့သုိ႕ အုိးႏွင့္ဆန္ တန္မတန္၊ ဝန္ႏွင့္အား မွ်မမွ် ဆုိသည္ကိုလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ ၾကည့္ေစလုိသည္။ “တစ္ေန႕တစ္ေန႕ မည္သူ႕ကုိ မီဒီယာနည္းလမ္းျဖင့္ ဒုကၡေပးရင္ ေကာင္းမလဲ ဟူေသာ အေတြးမ်ား စဥ္းစားေနမည့္အစား အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ အတၱမဖက္ေသာ ကူညီေဖးမမႈ ျဖစ္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္္။
မည္သုိ႕ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ စစ္မွန္ၿပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီလမ္ေၾကာင္းေပၚတြင္ စတင္ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အစုိးရသာမက စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ မီဒီယာမ်ား ကလည္း တုိးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ အသုံးခ်၍ မွန္ကန္တိက်ေသာ သတင္းမ်ားကုိသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေဖာ္ျပႏုိင္မွသာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္မႈ မရွိေသာ ျမန္မာ့ မီဒီယာေလာကကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႕အျပင္ မီဒီယာ ေလာကသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႕ တင္ျပ ထုတ္လႊင့္ေသာ အခ်က္အလက္ သတင္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္း အသြယ္သြယ္ေသာ မီဒီယာ တင္ဆက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႕အက်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို ေရွ႕ရႈေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။ မီဒီယာကို အသုံးခ်ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ခုတုံးလုပ္၍ မိမိ အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ေရးႏွင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေရးကို အာရုံထား လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အဆိပ္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏုနယ္မႈမွသည္ ရင့္က်က္မႈ အတြက္ ထိန္းေၾကာင္းမႈ၊ တည့္မတ္ေပးမႈမ်ားသည္ မီဒီယာမ႑ိဳင္အား အေရာင္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ကူညီေပးေနျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий