မေန႕က Face Book စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုမွာ ထင္ရွားတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးက အစိုးရသစ္လုပ္ေနတဲ့ ကားသြင္းခြင့္ကိစၥ၊ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်တဲ့ကိစၥ၊ ျပည္ပပို႕ကုန္ေတြ အေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ စတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒနဲ႕လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမလုပ္ဘဲ အခုလို အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး လုပ္ေနတာဟာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အက်င့္ေတြပဲလို႕ ေရးသား ေဆြးေႏြး ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလး ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။
ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပဲ က်င့္သံုး က်င့္သံုး၊ သမၼတ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပဲ က်င့္သံုး က်င့္သံုး၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရရိွတဲ့ စနစ္တုိင္းမွာ အစုိးရအဖြဲ႕က အခုလိုပဲ အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ စနစ္ ဆိုတာကို က်င့္သံုးပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႕ ဒီလို က်င့္သံုးရသလဲ ဆိုေတာ့ ပထမတစ္ခ်က္က လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေတြဟာ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အေျခအေန အားလံုးကို တြက္ဆၿပီး ထည့္သြင္း ေရးဆြဲလို႕မရလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ မျပ႒ာန္းႏုိင္ခင္၊ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု ၾကားကာလမွာ ႏုိင္ငံအေျခအေနအရ လိုအပ္လို႕ရိွရင္ အစိုးရအဖြဲ႕က လိုအပ္သလို လုပ္ႏုိင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင္းဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ဖို႕လိုတိုင္း ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္၊ အတည္ျပဳမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္လည္း ၀န္ပိ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနနဲ႕လည္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားနဲ႕ တစ္ေျပးညီ အလုပ္ လုပ္လို႕ရမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုစနစ္ကို က်င့္သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမ အေျခအေနအရ ေျပာရရင္ လႊတ္ေတာ္က ျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာရွင္ အစိုးရက ျဖစ္ျဖစ္ ဥပေဒတစ္ခုကို ျပ႒ာန္းတဲ့အခါ က်ရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ နည္းဥပေဒမ်ားကို တစ္ခါတည္း ထည့္သြင္း ထုတ္ျပန္သလို နည္းဥပေဒကို ဘယ္သူက ဆက္ျပီး ထုတ္ျပန္ပါ ဆိုၿပီး အခြင့္ အာဏာ ေပးတာ ရိွပါတယ္။ အဲ နည္းဥပေဒကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ထုတ္ျပန္တဲ့ အခါမွာလည္း နည္းဥပေဒ အရ ဆက္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြ ဥပမာ အမိန္႕၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျခင္း၊ ပံုစံမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ဘယ္သူက လုပ္ပါဆိုၿပီး အခြင့္အာဏာ ေပးေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒါကို ဥပေဒ စကားအရ delegated legislation လုပ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕က လိုအပ္တဲ့ အတြက္ ဥပေဒကဲ့သို႕ အာဏာတည္ တဲ့အမိန္႕ကို ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို Executive order decrees၊ orders in council စသည္ျဖင့္ ေခၚဆို ၾကပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံနဲ႕တစ္ႏုိင္ငံ မတူပါဘူး။ ႏုိင္ငံ အမ်ားစုမွာေတာ့ ဒီလိုအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ၿပီးရင္ အနီးဆံုး လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပျပီး အတည္ျပဳခ်က္ ယူဖို႔ သတ္မွတ္ေလ့ ရိွပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံ ဥပေဒမွာေတာ့ ဒီလို သတ္မွတ္တာမ်ိဳး မရိွတဲ့အတြက္ သမၼတဟာ ပိုၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ရုစဗဲလ့္ လက္ထက္က ဒုတိယကမာၻစစ္ ျဖစ္ေနတံုး အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြကို စုစည္းျပီး သီးသန္႕စခန္းေတြမွာစုစည္းထားခဲ့တာ၊ သမၼတ အိုက္ဆင္ေဟာင္၀ါ လက္ထက္ ေက်ာင္းေတြကို လူျဖဴ၊ လူမည္း မခြဲပဲလက္ခံဖို႕ ညႊန္ၾကားခဲ့တာ၊ ကလင္တန္ လက္ထက္ ကိုဆိုဗိုကို ဗံုးႀကဲခဲ့တာေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရိွဘဲ သမၼတ အခြင့္အာဏာ အရ Executive order ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခု အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားဟာ ဥပေဒကဲ့သို႕ အာဏာ တည္ေသာ အမိန္႕မ်ား မဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ သို႕မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနကို ေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အရ ထုတ္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၂ မွာ ဥပေဒကဲ့သို႕ အာဏာ တည္ေသာ အမိန္႕ကို ထုတ္မယ္ ဆိုရင္ အနီးဆံုး လႊတ္ေတာ္ကို ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ အတြင္း တင္ျပရမယ္လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ တကယ္လို႕ လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳခဲ့ရင္ အဲဒီဥပေဒဟာ ပ်က္ျပယ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္လို႕ သမၼတရဲ့ အမိန္႕ထုတ္ဆင့္ခြင့္ အာဏာ ႀကီးမားတဲ့ႏုိင္ငံ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးအရ အစိုးရအဖဲြဲ႕က ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႕ကို မေက်နပ္ဖူးဆိုရင္၊ လက္မခံႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲလို႕ ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေဆြးေႏြးလို႕ ရသလို အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ တရားရံုး ဒါမွမဟုတ္ တရားရံုးခ်ဳပ္မွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတ သို႕မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႕ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ ဘုရွ္( အငယ္) လက္ထက္က အီရတ္စစ္ပြဲနဲ႕ဆုိင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးအရ လူထုကို အသိမေပးဖို႕ Executive order ထုတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအမိန္႕ကို မေက်နပ္သူမ်ားက တရားရံုး တက္ေပမယ့္ ရံႈးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အိုဘာမား လက္ထက္က်ေတာ့ အဲဒီ အမိန္႕ကို ေနာက္ထပ္ Executive order ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ အခုအစိုးရ အဖြဲ႕ လုပ္ေနတာဟာ သူ႕ကို ေပးအပ္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲက လုပ္ေနတာ ျဖစ္သလို အရင္နအဖ အစိုးရ ပံုစံ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ဒီအမိန္႕ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မီဒီယာေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေ၀ဖန္ ေဆြးေႏြးႏုိင္သလို လိုအပ္ရင္ တရားရံုးကိုလည္း ဦးတုိက္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါတယ္။
လူ႕သေဘာ သဘာ၀အရ တစ္ခါတစ္ေလမွာ အရင္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္အေကာင္းမျမင္တဲ့သူ တစ္ဦး ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခါ အရိွကိုယ္ အရိွအတုိင္း ျမင္ၿပီး လက္ခံႏုိင္ဖို႕ ခက္ခဲေလ ့ရိွပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္နဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ သံုးသပ္မႈေတြထဲမွာ အဲဒီလို စိတ္အခံနဲ႕ ေျပာဆို သံုးသပ္ေနတာေတြ အေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာေတာ့ ေ၀ဖန္တာ၊ အႀကံျပဳတာ ရိွမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အစြဲကင္းကင္းနဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီး ေ၀ဖန္ၾကမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဖတ္ရသူမ်ားလည္း အက်ိဳးမ်ားမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий