(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလထုတ္ အေတြးအျမင္ မဂၢဇင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ )
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ေျပာရလွ်င္ လတ္တေလာ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေကာင္းမြန္ သန္႔ရွင္းသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ကာ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈကို ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Good governance) ဆိုသည္မွာ အစိုးရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနသူတို႔၏ အရည္အခ်င္း အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ (clean government) ဆိုသည္မွာ အဂတိ တရား လိုက္စားမႈ ကင္းစင္ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ လံုးဝ ကင္းစင္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္ျငား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသူမ်ား မဟုတ္ျပန္လွ်င္ တိုင္းျပည္ မတိုးတက္ႏိုင္ေခ်။ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အလြန္ျပည့္ဝ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်င့္ မေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ေန ျပန္လွ်င္လည္း တိုင္းျပည္ႀကီး ပို၍သာ နစ္နာမည္ ျဖစ္ေပသည္။
သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ အဂၤါရပ္ထဲတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိသူအားလံုး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ကင္းစင္ေရးသည္ ပဓာန အက်ဆံုး ျဖစ္သည္။ “ ေခါင္ကစၿပီး မိုးမလံုရင္ တစ္အိမ္လံုး စိုရႊဲေနမည္” ဟူေသာ ့ျမန္မာ ဆိုရိုးစကား၏ အဓိပၸာယ္သည္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ အားလံုး သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုသည္ကို ရည္ညႊန္းေပသည္။
အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈသည္ အာဏာ ရွိသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ အခြင့္ထူးခံမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာရွိသူကို လာဘ္လာဘ ေပး၍ ဖ်ားေယာင္း ေသြးေဆာင္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္က မင္းတုန္းမင္းႀကီး လက္ထက္ ပညာရွိအမတ္ ေယာမင္းႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္သည္ “ အစ္မ ႏွမ ၊ သမီးကလွ်င္၊ စ၍ဆက္ႏွင္း၊ လက္ေဆာင္သြင္း၍ ၊ စိုးမင္းခ်စ္ျမတ္၊ ထိုအမတ္သည္၊ အတတ္မရွိ၊ သတၱိကင္းကြာ၊ ဘုန္းႀကီးလာမူ၊ ျပည္ရြာပ်က္ေၾကာင္း တစ္ပါးတည္း…..” ဟူေသာ လကၤာကို စီကံုး၍ ဆက္သြင္းခဲ့ရာ မင္းတုန္းမင္းႀကီး သည္ ေဒါသအမ်က္ ေခ်ာင္းေခ်ာင္း ထြက္ခဲ့ေလသည္။ ေယာမင္းႀကီးက အစ္မ ႏွမ သမီး စသျဖင့္ ဆက္ႏွင္း ေပးကမ္းၿပီး အခြင့္ထူးခံ ျဖစ္လာသူေတြ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးလာရင္ တိုင္းျပည္ ပ်က္မွာပဲဟု တည့္တည့္ႀကီး ေ၀ဖန္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ သြားေသာ ဘုရင္က တံု႔ျပန္ပံုကို ေမွာ္ဘီ ဆရာသိန္းႀကီး၏ “ပညာရွိႀကီးမ်ား အေၾကာင္း” စာအုပ္ (ပညာအလင္း ျပထုတ္) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပ ထားေပသည္။
“ ထိုအခါ မင္းႀကီးက ငလိႈင္….. သည္လံွကို ၾကည့္စမ္း၊ ဘယ္သူကိုင္တဲ့ လံွတုန္း….ဟု ေမး၏။ ဦးဘိုးလိႈင္က အရွင့္ ခမည္းေတာ္က ကိုင္ေသာ လံွျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္၏။ ဒီလွံနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကို စီရင္ခဲ့သလဲ ဟု အေမးရွိျပန္ရာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး၏ ေက်းဇူးရွင္ အဖကို စီရင္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္၏။ မင္းႀကီးက သည္လွံႏွင့္ ေမာင္မင္း စီရင္ျခင္း ခံလိုသလားဟု ထပ္ေမးျပန္ရာ ဦးဘိုးလိႈင္က ရင္ကို မားမားေကာ့၍ ထိုးေတာ္မူပါ ဘုရားဟု မတြန္္႔မလႈပ္ ေလ်ွာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ရာထူး ႏႈတ္ပယ္ ခံရျပန္ေလသည္။
ေယာမင္းႀကီးဟု ထင္ရွားေသာ ေရႊျပည္ဝန္ႀကီး ဦးဘိုးလိႈင္သည္ သာယာ၀တီမင္း လက္ထက္က နန္းရင္ျပင္တြင္ ရွင္ဘုရင္ ကိုယ္တိုင္က လွံႏွင့္ ထိုးသတ္ခံခဲ့ရေသာ ယင္းေတာဝန္ႀကီး၏ သားျဖစ္ေပသည္။ မင္းမ်က္သင့္ခံရၿပီး လွံႏွင့္ ထိုးသတ္ခံရ သူ၏ သားျဖစ္ေစကာမူ ထိတ္လန္႔ ေနာင္ၾကဥ္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ။ ရင္ကိုေကာ့ေပးၿပီး ထိုးပါဟု ဆို၀ံ့ျခင္းမွာ အာဂ သတၱိရွင္ ေပတည္း။
“လွံႏွင့္ထိုးသတ္၍ ေသရျခင္းက ျမတ္၏။ ေနရာတိုင္း မင္းလိုလိုက္၍ စီမံေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပ်က္စီး ယိုယြင္းျခင္း ျဖစ္ရ ေလသည္ဟု ဤနာမည္မ်ိဳး က်န္ရစ္လ်ွင္ ေသက်ိဳးမနပ္ ျဖစ္မည္၊ ထိုမေကာင္းေသာ အပုပ္နံ႔သည္ တေထာင္းေထာင္းႏွင့္ လူအေပါင္းတို႔ ႏွာေခါင္း ရွံဳ႕ၾကမည္ကို ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မွဴးမတ္ ဆိုသည့္အတိုင္း တည့္တည့္မတ္မတ္ ျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခဲြလ်ွက္ ေလ်ွာက္တင္ခြင့္ရွိက အသက္ကို စြန္႔၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေလ်ွာက္တင္ ၾကရမည္။ သို႔မွ မွဴးမတ္ႏွင့္ တူသည္….. ဟူ၍ ဦးဘိုးလိႈင္က က်န္၀န္ႀကီးမ်ားကို ေျပာျပသည္။ ထိုမွ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ေက်ာက္တြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္း လိုသည့္အခါ မင္းတုန္းမင္းသည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံေနရသူ ေယာမင္းႀကီး ေဟာင္းကို ျပန္ေခၚ၍ အကူအညီ ေတာင္းရျပန္ေလသည္။
ရာထူးျပန္ရၿပီးေနာက္ ဦးဘိုးလိႈင္သည္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မွ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဘုရင္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္းကို ျပဳစုေလသည္။ သို႔ေသာ္ သီေပါမင္း လက္ထက္ ေရာက္မွ ဘုရင္ကို ဆက္သႏိုင္ခဲ့၍ ဦးဘိုးလိႈင္ေရာ တိုင္းျပည္ပါ ကံဆိုးခဲ့ရေပသည္။ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားက အမ်က္ေတာ္ရွကာ ဦးဘိုးလိႈင္အား အၿပီးတိုင္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ လိုက္ေလသည္။
ဤမွာဘက္ ေခတ္တြင္ ရာဇဓမၼ သဂၤဟက်မ္းကို တည္းျဖတ္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာေရးဆရာႀကီး ေမာင္ထင္က “ အာဏာ ရွိသူတို႔အား ပညာရွိသူ တို႔က ဆံုးမရျခင္းသည္ ဒုကၡတစ္ခုု ျဖစ္သည္။ ဦးဘိုးလိႈင္၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္သည္ ထိုဒုကၡတို႔ကို ခံလိုက္ရေသာ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပသည္ ” ဟု နိဒါန္းတြင္ ေရးသားခဲ့ေပသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий