ယေန႔ေခတ္ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားနွင့္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ ထိုင္း ၊ မေလးရွား ၊ စင္ကပူ ၊တရုတ္ အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ နိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္မွာ အမွား တခုဟု ေျပာစရာမရွိေသာ္လည္း အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ႔ဆုံရေသာ လူတေယာက္အား အယုံလြယ္မိျခင္းေၾကာင့္ ဆုံးရွဳံးသြားၾကရေသာ အရွက္ သိကၡာ မ်ား အတြက္ကိုေတာ့ အင္မတန္မွ စိတ္မေကာင္းစရာအျဖစ္ ခံစားရသလို ရွိလာသည့္အတြက္ ဒီစာအား ေရးတင္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလန္ နိုင္ငံ Sheffield ျမိဳ႔သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ 9 နွစ္ခန္႔က ေရာက္ရွိေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေဇာ္၀င္း (ျမန္မာအမည္) (ခ)MR CHODHARY(အဂၤလန္နိုင္ငံသားခံယူျပီးမွ ေျပာင္းလိုက္ေသာအမည္) သည္ အြန္လိုင္းကို အသုံးျပဳ ႔ကာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီး ငယ္မ်ားနွင့္ ထိုင္း . မေလးရွား ၊ စင္ကပူ ၊ တရုတ္ အစရွိေသာ နိုင္ငံမ်ားရွိ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား အဂၤလန္နိုင္ငံသုိ႔ လာနိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည္ဟု မက္လုံးမ်ားေပးကာ ႏွမခ်င္း မစာမနာစြာျဖင့္ မဖြယ္မရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ အြန္လိုင္း sex လုပ္ထားေသာ စာသားမ်ား၊ ဓါတ္ပုံမ်ားနွင့္ ဗီဒီြယုိဖိုင္ အျဖစ္ မွတ္တမ္းလုပ္ထားေသာ အရာမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ေရးသားေနေသာ porn blog မ်ားသို႔ မိမိ အမည္မ်ား လြဲေျပာင္းကာေပးပို႔ေနပါသည္။

ေဇာ္၀င္း(ခ) MR CHODHARY သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတေယာက္ျဖစ္ျပီး အဂၤလန္နိုင္ငံ Sheffield ျမိဳ႔တြင္ ဗမာအမ်ဳိးသမီး မနီလာနွင့္ ေပါင္းသင္းကာ သား နွစ္ေယာက္ ဖခင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ 1 နွစ္ခန္႔က သူ၏ အမ်ဳိးသမီး မနီလာနွင့္ သားနွစ္ေယာက္ကို အဂၤလန္နိုင္ငံ Sheffield ျမိဳ႔တြင္ ထားရစ္ခါ သူ၏ ေမြးဇာတိျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ မိဘ မ်ား နာမက်န္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔သုိ႔ ျပန္သြားျပီး မိမိနွင့္ လူမ်ဳိး ၊ ဘာသာတူေသာ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးအား မိမိကိုယ္ မိမိ လူပ်ဳိဟု ေျပာခါ လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းခဲ့ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အဂၤလန္နိင္ငံရွိ ဇနီးနွင့္ သားမ်ားထံ ဟန္မပ်က္ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ျပန္လာျပီး 2 လေလာက္အၾကာတြင္ေတာ့ ဇနီးၾကီးျဖစ္သူ မနီလာမွာ မိမိခင္ပြန္းျဖစ္သူသည္ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားစဥ္က ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳလာခဲ့သည္ကို သိရွိသြားျပီး လင္မယားကြာရွင္းလိုက္ၾကပါသည္။

ေဇာ္၀င္း(ခ)MR CHODHARY သည္ ယခုအခါ မယားငယ္အျဖစ္ ယူထားေသာ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးအား ေသြးေဆာင္ ဖ်ားေယာင္း မက္လုံးေပးသလို မ်ဳိး အြန္လိုင္းကို အသုံးျပဳ ႔ကာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအား ဖ်က္ဆီး ေစာ္ကားေနသည္ကို သိရွိနိုင္ၾကပါရန္ ေရွာင္ရွား နိုင္ၾကပါရန္ ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ေဇာ္၀င္း(ခ) MR CHODHARY
ဖုံး နံပတ္ 00447886654779
Gmail........zawkhan@gmail.com
skype account..... zaw.win2 (အမ်ဳိးသမီးမ်ား အား မဖြယ္မရာလုပ္ေနေသာအေကာင့္)

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий