ယခုတေလာ NLD ပါတီ ထပ္မံ မွတ္ပံု မတင္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သတင္းမ်ား၊ သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေဝဖန္ သံုးသပ္ ခ်က္မ်ား မီဒီယာ အသီးသီးမွ ေရးသား ထုတ္လႊင့္လ်က္ ရွိသည္ကို နားမဆံ့ ႏုိင္ေအာင္ ၾကားေနရ ေပသည္။ NLD ပါတီ ဘာေၾကာင့္ ထပ္မံ မွတ္ပံု မတင္သလဲ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ေစလို ပါသည္။
NLD ပါတီသည္ တပ္မေတာ္ အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မွန္သမွ် ေထာက္ခံသည္ ဟူ၍ မရွိဘဲ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါေစ မည္သည့္နည္းႏွင့္ မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာရမလဲ၊ မည္သည့္နည္းႏွင့္ ပုတ္ခတ္ရမလဲ၊ မည္သည့္ နည္းႏွင့္ ျပည္သူက အထင္လြဲေအာင္ လုပ္ရမလဲ စဥ္းစားၿပီး အၿမဲတမ္း ဆန္႔က်င္ေနသူသာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ကြယ္မွ Guide Line ေပး ၫႊန္ၾကားေနသူမ်ား အလိုက် သူတို႔ ျဖစ္ေစလိုသည့္ အတုိင္း လိုက္လံ ေျပာဆိုေလ့လည္း ရွိ၏။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံက သေဘာထား ႀကီးႀကီးထားၿပီး ဖိတ္ေခၚသည့္တိုင္ ျပန္လည္မတတ္ ေရာက္ေတာ့တာလည္း သူတို႔ပါပဲ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ျပဳဖို႔ မဲဆႏၵ ေပးၾကရာမွာလည္း မဲေပးခြင့္ ရွိသူ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ၉၂. ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့တာ ကိုပဲ အမနာပ ေျပာလို႔ မဆံုးႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ NLD ပါပဲ။
တကယ္တမ္းတြင္ သူတို႔လုပ္ရပ္ႏွင့္ သေဘာထားသည္ တည္ဆဲ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေမလ ၂၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလမ်ားတြင္ ေဒၚစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ႀကံပုတ္ခတ္ စြပ္စြဲခဲ့သည့္ အျပင္ တပ္မေတာ္ကို ဖက္ဆစ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟုပင္ ႐ိုင္းစုိင္း ၾကမ္းတမ္းစြာ စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ သမီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေထာက္ထားကာ သည္းခံေနခဲ့ ေပသည္။
ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ၏ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အေပၚ ပုတ္ခတ္ထိပါးမႈ မ်ားက ဤမွ် မဟုတ္ေသးပါ။ ေဒၚစုၾကည္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအရ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ၄င္း၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ မူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က သူမ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရေအာင္ တားဆီးခဲ့သည္ဟု ျပည္သူမ်ား အထင္လြဲေအာင္ စြပ္စြဲခဲ့ေသးသည္။
ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီသည္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အၿမဲတမ္း သံအမတ္ႀကီး မက္ဒလင္း ေအဘ႐ိုက္ (ေနာင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး) လာသြားလိုက္ တပ္မေတာ္ အစိုးရကို တစ္မ်ဳိး ကန္႔လန္႔တိုက္လိုက္၊ ဆီးနိတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဒါနာ႐ိုရာဘာဂ်ာ က ေခၚေတြ႔လိုက္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခု ထုတ္ျပန္ၿပီး တပ္မေတာ္ အစိုးရကို ရာဇသံ ေပးသလို လုပ္လုိက္နဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ NLD သည္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးရန္ ရာဇသံဆန္ဆန္ စာကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီထံ ေပးပို႔ျခင္း၊ ေဒၚစုၾကည္မွ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ခရီးထြက္ကာ ဆႏၵျပ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းတို႔ လုပ္၍ တပ္မေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဆူပူ ဆႏၵျပေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပါးစပ္က ႏုိင္ငံအက်ဳိး လုိလားသည္ဟု တဖြဖြ မည္မွ် ေျပာေနေစကာမူ လက္ေတြ႕တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အေခ်းအငွားမ်ား မျပဳလုပ္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြား ကုန္သြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကမ႓ာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား မလာေရာက္ေရး” ဟူသည့္ ပိတ္ပင္မႈ (၄)ခု (ပိတ္ေလးပိတ္) ကို NLDတို႔ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလသည္။
ဤသည္တို႔မွာလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ အုပ္စုဝင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အလုိက် လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အေမရိကန္ သံ႐ံုး၊ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးႏွင့္ အျခား အေနာက္အုပ္စုဝင္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆုိင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ NLD ႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္အား မၾကာခဏ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး Guide Line ေတြ ေပးေနခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။
ယခု NLD ပါတီ ထပ္မံ မွတ္ပံုမတင္ေရး ဆိုသည္မွာလည္း ဆရာႀကီးမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား လွသည္။ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခု အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ သဘာဝ မက်လွေပ။ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းမွာ ပင္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိေနသည္ ျဖစ္ရာ ပါတီတစ္ခု အေနျဖင့္ ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ျပ ကန္႔ကြက္ေနသည္မွာ သဘာဝ မက်လွေပ။
ထို႔အျပင္ ပါတီဝင္ အျဖစ္ စည္း႐ံုးရာမွာ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနသူ မ်ားကို ပါတီဝင္အျဖစ္ စည္း႐ံုးျခင္း မျပဳရ ဆိုသည့္ အခ်က္မွာလည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒမွာ ပါကို ပါရမည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရ သူကို ပါတီဝင္အျဖစ္ စည္း႐ံုးခြင့္ျပဳဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္သည့္ NLD ၏ သေဘာထားမွာ တကယ့္ကို ရယ္စရာသာ ျဖစ္ေန ေပသည္။
ထိုမွ်မကေသးပါ။ “ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ား ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ” ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုလည္း မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနေသးသည္။
သူတို႔၏ လိုလားခ်က္မွာ ျဖစ္သင့္သည့္ ပကတိ အေျခအေနႏွင့္ အလြန္ပင္ အလွမ္း ကြာေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ စင္စစ္ NLD ႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္သည္ ပါတီႏွင့္ တစ္ဦး၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သူတို႔ ပါတီအတြက္ နစ္နာေနလွ်င္၊ သူတို႔ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ နစ္နာမည္ ထင္လင္ ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို ေရွ႕တန္း မတင္ႏုိင္ၾက သူေတြပါ။ တကယ္တမ္းသာ တုိင္းျပည္ကို ခ်စ္ရင္ မိမိပါတီ၊ မိမိ နစ္နာခ်င္ နစ္နာပါေစ။ လုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ခုေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ပါ။ သူတို႔လိုဘ မျပည့္ရင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ လုပ္သမွ် ဖီလာကန္႔လန္႔ တိုက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ထပ္မံ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရး ေပၚျပဴလာ ျဖစ္ေရးႏွင့္ တည္ဆဲ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေရး သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရ ေပသတည္း။
ေအာင္မင္း

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий