အာဇာနည္ေန႔ေရာက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္း စဥ္းစားမိၿပီး ငိုခ်င္တယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအေၾကာင္းစဥ္းစားရင္ ပိုငိုခ်င္တယ္......

http://myanmarexpress.blogspot.com/2011/07/blog-post_6769.html   မွ ေဖာ္ျပသည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий