ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး၏ ဗိသုကာႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ၆၄ ႏွစ္ပင္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရံုးရည္ ႏွလံုးရည္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အေျမႇာ္အျမင္ ႀကီးမားေသာ ႐ိုးသားတည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္လွေသာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးရသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္ေက်ာ္မက ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ယေန႔ထက္တိုင္ မေမ့ႏုိင္ဘဲ မေန႔တစ္ေန႔ ကလိုပင္ သတိရဆဲ လြမ္းဆြတ္ဆဲပင္။
အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး အတြက္ ႀကိဳးစား ရင္း အတားအဆီး အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ၾကားမွ ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔ မခြဲျခားဘဲ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပန္႔ႏွင့္ ေတာင္တန္း အတူတကြ လတ္လပ္ေရး မေပးလိုေသာ နယ္ခ်ဲ႕၏ အႀကံကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ရိုက္ခ်ိဳးကာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ေနထိုင္ၾက မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ မိမိႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အရင္းခံကာ လြတ္လပ္ေရးကို တစ္ႏွစ္အတြင္း ရယူေပးမည္ဟု အာမခံ ေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူတို႔ လိုလားေတာင့္တလွ်က္ ရွိေသာ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ကို ပီျပင္ ထင္ရွားေစခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ အားကိုး ယံုၾကည္မႈေတြကို ေပါင္းစုခံယူထားစဥ္ ျပည္ပ ေသြးထိုး ေျမႇာက္ပင့္မႈေၾကာင့္ မသမာသူတစ္စုရဲ႕ ပေယာဂျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ေလွေလွာ္ရင္း တက္က်ိဳးသည့္ႏွယ္ လတ္လပ္ေရး လမ္းခရီး တစ္၀က္တြင္ ပန္းကိုးပြင့္ပမာ ေၾကြလြင့္ ေျမခခဲ့ရပါတယ္္။ အေၾကြေစာတဲ့ ပန္းမ်ားအတြက္ မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိမ္မီးအံုးသဖြယ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပူမီးၾကြခဲ့ရၿပီး ႏွစ္ကာလ ရွည္ၾကာခဲ့ ေသာ္လည္း ထာ၀ရ ေမႊးျမေနေသာ အာဇာနည္ပန္း မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႕ရင္မွာ သင္းပ်ံ႕လွ်က္ ရွိဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ္လည္း ရည္မွန္း ထားခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဆီသို႔ မမွိတ္မသုန္ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လိုခ်င္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား မရွိသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အရယူႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ နည္းတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပင္လံု သက္ေသျပဳကာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္မွာလည္း အေရးႀကီး လွပါတယ္။ ပင္လံုဆိုတာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ အတြက္ ထပ္တူမရွိႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပယုဂ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ပင္လံုဆိုၿပီး မရွိႏိုင္သလို ရိွၿပီးသား ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို မၿပိဳကြဲ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရမည္မွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္သာရေကာ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္မွာပါ ေလးနက္လွေသာ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴရင္း ျပည္ေထာင္စု အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ေအာက္ေမ့ေနယံုျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ ဆက္လက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ား မ်ားျပားစြာက်န္ရွိ ေနပါေသးတယ္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အေပၚ ၀မ္းနည္း လြမ္းဆြတ္မႈမ်ားကို အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပၾကလွ်င္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိေသာ သတိရမႈ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မၿပီးဆံုးေသးေသာ ခရီးကို ဆက္လက္ ေလွ်က္လွမ္း ၾကရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ သံသယျမဴမႈန္မ်ားကို ကင္းစင္ေစကာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ ခိုင္မာေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ႀကိဳးစားရင္းျဖင့္သာ အာဇာနည္ ေခါင္ေဆာင္ႀကီးမ်ားအား လြမ္းဆြတ္သတိရမႈကို သက္ေသျပသင့္ပါတယ္။ အာဇာနည္ေန႔တြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ႀကိမ္မီးအံုးပမာ ပူေဆြးေနၾကသည္ကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ နားလည္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ျပည္ပ အားေပးအားေျမႇာက္မႈမ်ားကို အေျခခံေသာ ဆူပူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မဖန္တီးသင့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြ ျပဳလုပ္ေနျခင္းဟာ တိုင္းတစ္ပါး ပေယာဂႏွင့္ ေၾကြလြင့္ၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွဴသြားၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလည္း တမလြန္တြင္ ေအးခ်မ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ မၿပီးေသး ေသာလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရ ပါဦးမယ္။ က်ဆံုးသြားၾကၿပီး ျဖစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားက တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကေသာ ဤလမ္းခရီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဆက္လက္ခ်ီတက္ ၾကရပါဦးမယ္။ ဒီလို ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေတြးမွား အျမင္မွား သံသယမွားေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္း ကြဲေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဘက္ေပါင္းစံုက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္ ျခင္းျဖင့္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ကို ေအာက္ေမ့ သတိရသင့္ပါတယ္ ။
အာဇာနည္ေန႔ဆိုတာ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သတိထားဆင္ျခင္ဖြယ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဆိုတာ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္ကာလမွာမဆို ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ အင္အားကို ၿဖိဳခဲြၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ႀကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ရဲ႕ ယုတ္မာညစ္ညမ္းတဲ့ အႀကံအစည္မ်ားစြာထဲက တစ္ခုေသာ အႀကံအစည္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုး ေသြးႏွင့္ရင္းႏီွးကာ ရရွိခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေန႔ သင္ခန္းစာကို ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ မေမ့ေသာ သတိ ၀ီရိယ လံု႔လ တုိ႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားသစ္ေလာင္းရင္း အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္အေပါင္းအား ဦးညႊတ္လိုက္ရပါေၾကာင္း။ ကိုျပည္ခ်စ္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий