အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ဟူေသာ အရွိန္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္တိုင္းက် ရပ္တည္ လ်က္ရွိၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ားအား မိမိေလာက္မွ အေရးမပါေသာ ႏုိင္ငံငယ္အျဖစ္ ႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံျခင္းကို ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက သက္ေသ ျပလိုက္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား သက္တမ္းတိုးရန္ အတည္ျပဳ လိုက္သည္႔ ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးယူ ပိတ္ဆို႕မႈဟု ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင္႔ ႏုိင္ငံေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ၾကားဝင္ ခေလာက္ဆန္မႈမ်ား ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္။ တစ္ဖန္ အေမရိကန္ အေနျဖင္႔ကလည္း အျခားႏုိင္ငံအေပၚ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး သမာသမတ္ က်စြာ ၾကားဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မဟုတ္သလို ၎အား အေရးလုပ္ ပူးေပါင္းလိုသူမ်ား၏ စကားမ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရးကို အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး သိနားလည္ျခင္း မရွိဘဲ ထင္ရာျမင္ရာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အမွန္စင္စစ္ သားေကာင္၏ အနံ႕ရွိရာ ေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္ ေျပးလိုက္ေနေသာ အမဲလိုက္ေခြး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ပင္လွ်င္ ပင္ကိုယ္ အရည္ အေသြးႏွင္႔ ျပည္႔စံုေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္မွာမူ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကို ကိုယ္တိုင္ အေသးစိတ္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း စံုစမ္းၾကည္႔ျခင္း မရွိပါဘဲ ႏုိင္ငံသစၥာေဖာက္ ေသြးထိုး ေလာက္ေကာင္ မ်ား၏ စကားကို ဆင္ျခင္တံု တရားမရွိ လက္ခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရန္သူ တစ္ဦးသဖြယ္ သတ္မွတ္ ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင္႔ အေမရိကန္မွ လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ား အားလံုးကို အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ၊ လူႀကီးလူေကာင္း ပီသစြာ ႀကိဳဆို အသိအမွတ္ ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေပးခဲ႔မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သတ္ အျမင္ျဖင္႔ ပိတ္ဆို႔မႈ ျပဳလုပ္ လိုက္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ဦးတည္ ေျခလွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ေစပါသည္။
အေမရိကန္သည္ အျခား နုိင္ငံမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္း တတ္သလို လက္ေတြ႔ ၎တို႔ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း က်/မက်ကိုမူ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ႏုိင္စြမ္းမရွိေပ။ အာရပ္ ကမၻာရွိ အာဏာရွင္ ျပဳတ္က်ေရး ကိစၥကိုမူ ေထာက္ခံလ်က္ ရွိေသာ ထိပ္ဆံုးႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ ျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ား အၾကား သူရဲေကာင္း ဝင္လုပ္ကာ ၾကား၀င္ေ၀ဖန္မႈ ေပးၿပီး ၎ႏုိင္ငံမ်ား အေၾကာင္း ဂဃဏန မသိပါဘဲ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈျဖင္႔ ကိုင္တြယ္ ခ်င္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံမွာလည္း အေမရိကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ပါ မ်ားေသာအခါ ကံၾကမၼာက မ်က္ႏွာသာ မေပးေတာ႔ဘဲ ေကာင္းေကာင္း ဝဋ္လည္ခဲ႔မႈ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ဆီးရီးယား အာဏာရွင္အား အေရး မပါေတာ႔ေသာ သူအျဖစ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္သည္႔ အတြက္ ဝဋ္လည္သည္႔ အေနျဖင့္ ၎သံရံုးမွာ ျပန္လည္ အတိုက္ခံ ခဲ႔ရသည့္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ အေနျဖင္႔ ကိုယ့္မ်က္ေခ်းကို မျမင္ရွာဘဲ မူရင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ၾကားဝင္ ခေလာက္ဆန္မႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ဆိုလွ်င္ အလွည္႔က် မႏြဲ႔ရ ဟူသည္႔အတိုင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည္႔ ဇာတ္သိမ္းခန္း မ်ိဳးျဖင္႔ ဝဋ္လည္မည္ကို အမ်ားက ေဖာ္ထုတ္စဥ္းစား သံုးသပ္တတ္ရန္ ယခုကဲ႔သို႔ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဖူးစံုေထြး

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий