ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားကို ဇူလိုင္ (၂၀) ရက္ေန႔က ထပ္မံ သက္တမ္း တိုးျမင့္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ရွိသည္ဟု တစ္ဘက္သက္ စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သက္တမ္းတိုး ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီး တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ဘက္သက္ လုပ္ႀကံလီဆယ္ ေျပာဆိုသည့္ စကားမ်ားကို မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ယံုတတ္သည္ကို ယခု သက္တမ္းတိုျမင့္ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈက သက္ေသျပသေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ တိုျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လႈိင္းဂယက္ ထေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဟုလည္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတို႔အား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလား ဟုလည္း အေမရိကန္ကို ေမးလိုပါသည္။ NLD မွ အမ်ိဳးယုတ္ သစၥာေဖာက္မ်ား၏ ေသြးထိုး ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆုိမႈ မ်ားကိုသာ အေမရိကန္က ယံုၾကည္ေနေပသည္။ အေျခအေနကို အတိအက် မစံုစမ္း။ အမ်ိဳးပ်က္မ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးပ်က္ ေကာင္မ်ား၏ လွ်ာရိုးမရွိ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အဟုတ္မွတ္။ NLD အႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနသည့္ အတြက္ NLD ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ ပုလင္းတူ ဗူးစို႔မ်ား ဟုလည္း ဆုိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဟု နာမည္ေကာင္း တပ္ထားၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ခုတံုးလုပ္၊ အေမရိကန္မွ ေပးေကၽြးေနမႈျဖင့္ ထမင္းၿမိဳ ေနၾကေသာ ကိုေရႊ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား အႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ အေမရိကန္ကို စာေရးသူ သနားမိသည္။ တစ္ကယ္တမ္းေတာ့ အေမရိကန္သည္ သူတစ္ပါး ေစခိုင္းရာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကၽြန္တစ္ေယာက္လို၊ သူမ်ား ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနသည့္ ရုပ္ေသးရုပ္ေလး လိုပင္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ အကယ္၍ ႀကိဳးဆြဲသူ မေတာ္ပါက ႀကိဳးရႈပ္ တက္သည္ကို အေမရိကန္ အေနျဖင့္ သိထားဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ေဖာ္သည့္ေဆး ကိုယ္ျပန္ ေသာက္ေနရမည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစဖို႔လည္း ဂရုစိုက္ရေပမည္။
အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သူမတူေအာင္ ပါ၀င္ကူညီ ေပးေနသေယာင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အေပၚတြင္ ႀကိဳးကိုင္ ျခယ္လွယ္ေနသည့္ အေမရိကန္။ ယခုအေျခအေနကို ၾကည့္ပါက NLD ၏ ေလလံုး ေအာက္တြင္ ျပားျပား၀ပ္ ေနရၿပီဟု စာေရးသူ ေတြးမိလိုက္ပါသည္။ အေမရိကန္ထက္ ၾသဇာ ပိုမိုႀကီးေသာ NLD ဟူ၍ပင္ စာေရးသူ သံုးသပ္မိပါသည္။
ေစာရန္ႏိုင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий