အာဇာနည္ေန႕ကို က်ေရာက္လာေတာ့ အာဇာနည္ေန႕ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး က်ဆုံးသြားတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သူေတြ အတြက္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ ျပဳလုပ္တာ အာဇာနည္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ သက္စြန္႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေတြ အေပၚ ေအာင့္ေမ့ တသ ျပဳတာေတြထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ က်ဆုံးတဲ့ အာဇာနည္ေန႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လက္ရွိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူထုေတြ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ မညီမညြတ္ ၿပိဳကဲြမႈ ျဖစ္ေအာင္ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူလူထု စိတ္၀မ္းကဲြျပားေအာင္ ခုတုံးလုပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒီလို လုပ္ေဆာင္ ၀ါဒျဖန္႕ေနတာဟာ က်ဆုံးသြား ေလေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြကို တကယ္ လြမ္းဆြတ္တသ အေလးျပဳျခင္း မည္ပါသည္လား။ တကယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္နဲ႕ တိုင္းျပည္အတြက္ စြန္႕လႊတ္ အနစ္နာ ခံခဲ့မႈေတြကို လက္ရွိ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ အသုံးခ်ေရး အတြက္ သတင္းအျဖစ္ ဖန္တီးေနတာ တကယ္ေရာ သဘာ၀က်ပါရဲ႕လား။
ဒီေန႕ DVB ကလႊင့္ေနတဲ့ အာဇာနည္ေန႕ ဆိုင္ရာ သတင္း ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြမွာ က်ဆုံး ေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပ သုံးသပ္ၾကရမယ့္အစား အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ အာဇာနည္ေန႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူထုေတြ စိတ္ဓာတ္ ပ်က္ျပားေအာင္ လူထု လူတန္းစားေတြ မညီမညြတ္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြျပားေအာင္ ေျပာဆို ၀ါဒျဖန္႕ေနၾကတာ အာဇာနည္ႀကီးေတြကို ဦးညြတ္ အေလးျပဳရာ ေရာက္ပါရဲ႕လား။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိဖို႕ ႀကိဳးပမ္းရင္း အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ေတြရဲ႕ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ အသက္ဆုံးရႈံးသြားၾက တဲ့ အာဇာနည္ႀကီးေတြကို ေခတ္သစ္ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ေတြအေနနဲ႕ ခုတုံးမလုပ္ၾကဖို႕ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ ေသြးရင္းခ်ာ အခ်ဳိ႕ကိုယ္တိုင္ကလည္း မိမိတို႕ရဲ႕ ဖခင္အေပၚ ခုတုံးလုပ္ အျမတ္ရွာေနတာ ျမန္မာျပည္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ နားလည္ရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို အသက္စြန္႕ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ လက္နဲ႕ ေရးခဲ့တဲ့ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကို ေခတ္သစ္ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကဲြေအာင္၊ အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ ၀ါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ေအာင္ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီမ်ားရဲ႕ နည္းလမ္းသစ္ေတြနဲ႕ ကၽြန္ျပဳျခင္းကို လက္ယပ္ေခၚတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအ၀င္ အာဇာနည္ႀကီးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို ေထာက္ထားလို႕ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ မ်ဳိးခ်စ္ေမာင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий