ဇူလိုင္လ  (၁၂)၇က္ေန ့  နံနက္(၇)နာ၇ီတြင္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္  တို ့သားအမိ  ေ၇ြတိဂံုဘု၇ားသြား။
           ညေနတြင္ကို ထိန္လင္းမွာ  ျဗိတိန္ျပန္မည္ျဖစ္။
မူ၇င္းသတင္းေခါင္းစဥ္-http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/2010-11-12-10-25-42/6828-2011-07-12-05-15-36

              ဇူလိုင္ (၁၁)၇က္ေန ့  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္  ဘု၇ားဖူးသြား။ဇီးအိုသစ္လွ၇ြာေ၇ာက္။ထန္းလွ်က္ခ်က္၇ာတြင္  ေလာင္စာကိုသံုးဟုေျပာႀကားခဲ ့။
            ယင္း၇ြာ ေဆးခန္းေ၇ာက္ခဲ ့။ေစတနာအလွဴ၇ွင္ေတြလိုအပ္ဟုေျပာႀကား။
မူ၇င္းသတင္း-http://www.voanews.com/burmese/news/dassk-press-conference-125351993.html

ကိုထိန္လင္းျပန္ေတာ့မည္အေႀကာင္ ့ဧ၇ာ၀တီ  သတင္းမွ  အခိုင္အမာသတင္း၇၇ွိခဲ ့.။
မူ၇င္းသတင္း-
http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/2010-11-12-10-25-42/6815-2011-07-11-04-40-17

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တို ့သားအမိ  ေနအိမ္ျပန္ေ၇ာက္  ။မူ၇င္းသတင္း-
http://burmese.dvb.no/archives/12475

မႏူဟာဘုရားက တျခားဘုရားေတြနဲ႔မတူဘဲ ေစ်းသည္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေစ်းထုိင္ေရာင္းေနတာကို ေတြ႕ရ။(မွတ္ခ်တ္   ၇ပ္ျပီးမည္သူမွ မေ၇ာင္းက်)

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူမေနထိုင္သည့္ အိမ္မ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန(သူတို ့ေျပာမွပဲသိ၇တယ္ေနာ္  လူမေန၇င္  ဖြင္ ့ထား၇မလိုလိုနဲ ့ )မူ၇င္းသတင္း-
http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/6774-2011-07-05-10-07-22


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ခ၇ီးထြက္ဖို ့ျပင္ေန။မူ၇င္း-
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2011/07/110701_assk_trip_security.shtml

က်မရဲ႕ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းကေတာ့ က်မတို႔အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစဆိုတဲ့ ဆုေတာင္းပါပဲ”ဟုေျပာႀကာ.း
မူ၇င္း-
http://www.mizzimaburmese.com/news/inside-burma/7763-2011-06-20-05-06-10.html

က်မေမြးေန ့မွာ  ပစၥည္းမလွဴပဲ   ပိုက္ဆံလွဴပါဟုေျပာႀကား ။
                                           ဒီလိုဆုေတာင္းေပးေနတာ........


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္   ေစ်းေ၇ာင္းျခင္းမ်ား၊ေငြတိုးေခ်းစားျခင္းမ်ား   ၊နွစ္ပါတ္လည္ ေဆြးေက်ြးသြားစားျခင္းမ်ား။ဂ်ပန္နိုင္ငံ   ေဘးသင္ ့ေသာေႀကာင္ ့  ၀မ္းနည္းသျဖင္ ့ကဗ်ာေ၇းျခင္းမ်ား။ျမန္မာနိုင္ငံအား  စီးပြားေ၇းဆက္လက္ပိတ္ဆို ့ ေစခ်င္ေႀကာင္းေျပာႀကားျခင္းမ်ားအား   ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий