ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခင္ဗ်ား ...

ဒီစာကို ေလးေလးစားစားျဖင့္ ေရးသားလိုက္ပါတယ္။ ယခုစာေရးခ်ိန္ ထိ ေလးစားလ်က္ပါ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္ စားၿပီး ေျဖေစလိုပါတယ္။

(၁) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္ရန္ တိုက္တြန္းမိန္႔ၾကားခဲ့လို႔ မဲ မေပးဘဲေနခဲ့သူမ်ားအတြက္ ဘာလုပ္ေပးခဲ့ၿပီးၿပီလဲ၊ ျပင္ဆင္ထားၿပီ လား။

(၂) VOA, RFA, BBC, DVB အသံလႊင့္ဌာနမ်ားက ေဒၚစုနဲ႔ အန္အယ္ လ္ဒီကို အမႊန္းတင္လြန္းတဲ့ အရိွန္ကို မီေအာင္ ေဒၚစု လိုက္မလုပ္ ႏိုင္ျခင္းကို ျပည္သူလူထုက နားလည္ေပးေနတာ သိပါရဲ႕လား။

(၃) ေဒၚစုအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကိုသာ ခံယူတတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘာမွ်လုပ္မ ေပးႏိုင္တာကို သတိျပဳမိပါရဲ႕လား။

(၄) လယ္ယာေျမကိစၥ၊ မတရားဥပေဒမဲ့အႏုိင္က်င့္ခံရေသာကိစၥမ်ားကို ေအာက္ေျခအေရာက္ ကိုယ္တိုင္ဆင္း ၿပီး သြားေရာက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ရိွခဲ့ပါသလား (ဒီအခ်က္ဟာ အဓိက ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္ဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္)။

(၅) ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံဆန္႔က်င္ေရး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၊ ပင္လုံညီလာခံ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းစားမည္ဆိုလွ်င္ (ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ) ကိုေတာင္ လက္တြဲႏိုင္ပါတယ္ ဆိုေသာစကားမ်ား ေျပာၾကားထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသာကိစၥ တခုမွ် မေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို ျပန္ လည္သုံးသပ္မိပါသလား။

(၆) ယခု ေဒၚစုနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္တာ မေအာင္ျမင္ဘူး၊ အစိုးသစ္ေပၚ လာၿပီိ။ မိမိမႀကိဳက္တဲ့ အစိုးရသစ္ကို ဘာလုပ္မလဲ။

(ရ) ျမင့္ေသာေနရာမွေနေသာ ေဒၚစုက အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို စတင္ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးရမည့္အစား ေဒၚစုကို ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းေနရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုံး႐ံႈးမႈတရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို သတိထားမိပါသလား။

ဦးေအးျမင့္ (လမ္းျပၾကယ္)

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий