ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႕ကြက္ခ်က္ေတြ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ေတြ မ်ဳိးစုံနဲ႕ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကား ေျပာဆိုလာတာေတြကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိ ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႕ သတိထားရမယ့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြ အေပၚ သုံးသပ္ ထားတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ အင္တာနက္ အသိုင္းအ၀န္းမ်ား ခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ စာတမ္းထဲက ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါမယ္။
မ်ဳိးဆက္သစ္ ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ဖို႕ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခုကို အရင္ တည္ေဆာက္ရဦးမွာပါ။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖို အလုံး ၂၀ စာေလာက္ရွိတဲ့ ပညာရွင္ အေရအတြက္ရဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္ေလာက္ေတာင္ ေစာင့္ရဦးမွာပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႕ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႕ ဆိုတာလည္း အလြန္ ပိုက္ဆံကုန္တဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက ျမန္မာျပည္မွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား မထြက္လို႕ ျပည္ပကလည္း မဝယ္ႏိုင္ပါဘူး။ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကလည္း တိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဒါကိုပဲ ေရာင္းၿပီး အျခား လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေနရတဲ့ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္ဖို႕အတြက္ ခက္ခဲေနတဲ့ ကာလျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈေတြ ကလည္း ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းရေငြနဲ႕ ေပးေခ်ေနရတာပါ။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကန္႕ကြက္ေနသူမ်ားဟာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစိုးရကို အၾကပ္အတည္း ရိုက္ေစဖို႕ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစဖို႕ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အမွန္ေတာ့ NLD ကိုယ္တိုင္ အာဏာရလည္း အဲဒီေနရာက ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို မရရေအာင္ ထုတ္လုပ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံး ေဆာင္ရြက္ရမွာက စီမံကိန္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေစဖို႕ မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေဘးထြက္ ဆိုးႀကိဳးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕ ရရွိလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က ၀င္ေငြေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ သုံးစဲြႏိုင္ဖို႕ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို က်ခံသုံးစဲြဖို႕ ဒီစီမံကိန္းက ရလာတဲ့ နည္းပညာနဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေနာက္ေနာင္ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ ရလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကို တရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းခ်ရတဲ့အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ပိုမို ခိုင္မာတဲ့ သံမဏိ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႕ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ပိုမို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အိမ္နီးနားခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ကမာၻမွာ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ကမာၻႀကီး သာယာေစေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑ကို ကမာၻက သိေအာင္လုပ္ဖို႕ စတဲ့ ကမာၻအဆင့္မွီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကမာၻႀကီးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထြက္ရွိမႈ ပမာဏဟာ မီဂါဝပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႕ ဆိုတဲ့အတြက္ ညဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ အလုံး ၂၀ ရဲ႕ ပမာဏနဲ႕ ညီမွ်ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အလတ္စား ညဴဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္လုံးဟာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ထြက္ၿပီး အႀကီးစားေတြကေတာ့ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္လုံးရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က တစ္လုံးကို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံ အလုံး ၂၀ ေလာက္ ပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံဆိုတာ ခပ္ရွားရွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံတည္ေဆာက္ဖို႕ ၁၀ ႏွစ္ခန္႕ အခ်ိန္ယူရၿပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားကေတာ့ လ ၄၀ ခန္႕သာ ၾကာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကမာၻမွာ အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ပိုင္ဆိုင္သူက ဂ်ပန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံတစ္ရုံရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ တန္တယ္ဆိုလို႕ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ပိုက္ၿပီး ညဴဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တစ္ရုံကို ကမာၻပတ္ၿပီး ၀ယ္လို႕ ဘယ္သူမွ ေရာင္းမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးတိုင္း ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္က ေက်ာက္မီးေသြး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး သုံးစဲြမႈ ဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဘယ္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳၾကမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာင္ ျမန္မာျပည္က ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ စက္ရုံတစ္ရုံ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းကို သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္တယ္ ဆိုၿပီး ကန္႕ကြက္ေနမႈမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာ မိမိတို႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကို ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူ လူငယ္မ်ား ပါးနပ္ၾကဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ မၾကည့္ပဲ သူမ်ားေအာ္တုိင္း လုိက္ေအာ္ေနလုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။
Coal & Electricity ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၀% ကုိ ေက်ာက္မီးေသြးက ထုတ္လုပ္ပါတယ္ Total World Electricity Generation by Fuel (2006) Source : IEA 2008 Other includes solar, wind, combustible renewable, geothermal & waste Mordern life is unimaginable without electricity. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial heat, and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. Improving access to electricity worldwide is critical to alleviating poverty. Coal plays a vital role in electricity generation worldwide. Coal-fired power plants currently fuel 41% of global electricity. In some countries, coal fuels a higer percentage of electricity. Coal in Electricity Generation ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႕အတြက္ အသံေကာင္းဟစ္ေနေပမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲေနတယ္ ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ South Africa 93% Poland 92% PR china 79% Australia 77% KaZakhstan 70% India 69% Israel 63% Czeh Rep 60% Morocc 55% Greece 52% USA 49% Germany 46% Source: IEA 2010 The importance of coal to electeicity generation worldwide is set to continue, with coal fuelling 44% of gobal electricity in 2030. (ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕ သုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးကုိ သီးသန္႕တင္ျပသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။)
ဂ်ပန္မွာ လွ်ပ္စစ္ရဖုိ႕ ညဴစြမ္းအင္ သုံးရာကေန စက္ရုံေပါက္ကြဲေတာ့ ေရဒီယုိသတၱိႀကြမႈကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသာမက တစ္ကမၻာလုံးက ခံစားလုိက္ရပါတယ္။ စက္ရုံပတ္ဝန္းက်င္ ေရပုိင္နက္က ငါးေတြဆို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသံုဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါကိုၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ပြင့္ ရဲ႕ တန္ဖိုးကို နားလည္ႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ ရဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပးဆပ္ရသလဲ ဆိုတာကို ဆိုလိုခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ကစတာၾကာၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အခုမွ စရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးအစလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကိုသာ ေတာ္လွန္ေရး အသြင္နဲ႔ သြားရမွာ မဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးကို လည္း ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္အသြင္နဲ႔ ခ်ီတက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အထိအခိုက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕ တန္ဖိုးကို ငါးရွာဖားရွာ၊ ရွည့္ရွာ တဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ တန္ဖိုးထားမယ္ဆိုရင္ နိမ့္က်တဲ့ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ဟာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏိုင္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ေပးရာ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဟာ လက္ရွိ မေလးရွား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏနဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမစ္ဆံုတစ္ခုတည္းက ထြက္ႏိုင္တဲ့ပမာဏကို ဆိုလိုတာပါ။ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏေတြ မပါဝင္ ေသးပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္ဖ်က္ရမွာက ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈက ထြက္လာမဲ့ေဘး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ဆိုတာကို ဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဂါဝပ္ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရဖို႔ အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုက သစ္ေတာေတြကို ထင္းဆိုက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္တာေေတာင္ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြႏု္တို႔ ေတာင္းဆိုရမွာက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းက ရလာမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ ဝင္ေငြေတြကို ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ထိမ္းသိမ္းဖို႔ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ က်ခံ သံုးစြဲမလဲ ဆိုတာကို ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုက္ဆံ အကုန္မခံႏိုင္လို႔ အင္းေလးကန္ႀကီး တိမ္ေကာေနတာကိုေတာင္ မနဲျပင္ဆင္ေနရတယ္ဆိုတာ အားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕အတြက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး သုံးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တရုတ္ကုိ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ပုိက္ဆံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္နဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈလည္း အလြန္တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ သုံးစြဲမယ့္ ျပည္သူေတြဟာလည္း တရုတ္ျပည္သူ ေတြျဖစ္လုိ႕ ျမန္မာနဲ႕ တရုတ္နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ လာမယ့္ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ပုိမုိ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့အေလ်ာက္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္က သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္မွာ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္လည္း ရာသီဥတု ဆုိးရြားမႈနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာမွာ အႀကီးဆုံး လွ်ပ္စစ္ ေရကာတာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ျမစ္ဆုံေရကာတာ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အဆင္သင့္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕ထားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့နည္းပညာနဲ႕ အရင္းအႏွီးအတြက္ တရုတ္ကုိ မွီခုိေနရတာပါ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕လုိ႕ တုိင္းျပည္ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဆုိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕ ပညာရွင္ ဆုိသူေတြကုိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားရေအာင္ နည္းပညာနဲ႕ အရင္းအႏွီးမရွိပဲ ဘယ္လုိလုပ္မလဲလုိ႕ ေမးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ ဆုိတာ ဟာလည္း အျငင္းပြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးဆုိရင္ လက္ေရွာင္တတ္တာမုိ႕ ျမန္မာျပည္မွာ စြမ္းအားႀကီးတဲ့ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ အတြက္ တရုတ္ကုိ မွီခုိေနရဦးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွာ ျမစ္ဆုံလုိ ေရကာတာႀကီး ေဆာက္ဖုိ႕ နည္းပညာလည္း မရွိပါဘူး၊ ေငြလည္း မရွိပါဘူး၊ အားလုံး ဘာမွ မရွိလုိ႕ တရုတ္ကုိပဲ မွီခုိေနရတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကုိ တရုတ္ကုိေရာင္းရတယ္ ဆုိတာလည္း ဘာမွမဆန္း ပါဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးနားခ်င္း ျပည္သူမ်ားကုိ မီးလင္းေစဖုိ႕အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွ မုဒိတာ ပြားႏုိင္ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ထာဝရ ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာၿပီးလုိ႕ ျမန္မာ ပညာရွင္ေတြ ကၽြမ္းက်င္လာျပီ ဆုိေတာ့မွ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ လာႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ နည္းပညာ တစ္ခု ရဖုိ႕အတြက္ အလြန္ပဲ ေပးဆပ္ရတတ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္သုဥ္းတာမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ဒါဆုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်လို႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။ ျမစ္ဆုံေရကာတာကုိ ကန္႕ကြက္ေနတဲ့ သူေတြဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဘယ္လုိရ မယ္ဆုိတဲ့ နည္းကုိေတာ့ ရွာေဖြေပးႏုိင္တာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ဆုိၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ ညဴဓါတ္အားေပး စက္ရုံတစ္ခု လာတည္ေဆာက္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရုံ ဆုိတာကလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းပညာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါေသးတယ္ ညဴဓါတ္အားေပး စက္ရုံးဆုိတာ ပုိက္ဆံရွိတုိင္း ဝယ္လုိ႕ရတဲ့ အမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာ စစ္အစုိးရဟာ ညဴနည္းပညာရဖုိ႕အတြက္ ရုရွားကုိ မ်က္ႏွာလုပ္ရတဲ့ စရိတ္နဲ႕တင္ ညဴစက္ရုံတစ္ရုံဖုိး မကေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစုိးရဟာ ရုရွားနဲ႕ေျပလည္ဖုိ႕ ရုရွားဆီက လက္နက္ဝယ္ရပါတယ္။ MIG တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ခဲ့ရပါတယ္။ နည္းပညာအတြက္ ပညာေတာ္သင္ေတြ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ ရုရွားဟာ သူ႕တုိင္းျပည္ ဝင္ေငြ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ MIG တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းခဲ့လုိ႕ ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ယူရရွိေရးအတြက္ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ စရိတ္ေတြ သက္သာခဲ့တာပါ။ အမွန္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ယူခြင့္ရွိဖုိ႕ဆုိတာလည္း လြယ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။
နည္းပညာမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြဟာ ကမၻာမွာ နည္းပညာတစ္ခု ရဖုိ႕အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး စြမ္းေဆာင္မႈအေနနဲ႕ လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ရၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလုံး ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္မတတ္ရင္ ညဴနည္းပညာဆုိတာ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးၿပီး ဝယ္ယူရတဲ့အရာပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ညဴစြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္္ဖုိ႕ အနည္းဆုံး မ်ိဳးတစ္ဆက္ ေစာင့္ရပါဦးမယ္။ သူမ်ားတုိင္းျပည္က အလကားလာ ေဆာက္ေပးေတာင္မွ ကုိယ္တြယ္ႏုိင္မယ့္ ပညာရွင္ မရွိေသးပါဘူး။
ဒီေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ ျမစ္ဆုံေရကာတာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ မ်က္လုံးစုံမွိတ္ ေအာ္ေနၾကသူေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း စုေဆာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ျမစ္ဆုံသား

၂၅ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား

ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆုံး အမ်ဳိးသမီးစာရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ click
- သတင္းဆုေပး အကဲျဖတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ ဦးဝင္းတင္ ျငင္းပယ္ click
- သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ အေျပာင္းအလဲ လိုလားဟု ဆို္ click
- ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ပါတီမ်ား တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ရေရး ေတာင္းဆုိ click
- ကင္တာနားကုိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တင္ျပၾက click
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး ကြင္တားနားႏွင့္ ေလးပါတီ ေဆြးေႏြး click
- အစိုး​ရ​ေျပာင္း​ေသာ္လည္း​ လူ႔အခြင့္​အ​ေရး​အ​ေျခအ​ေန မတိုး​တက္ click
- လြတ္လပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ မၾကာမီ ဖြဲ႔စည္းမည္ click
- ဒီပဲယင္းအေရး ကုလသုိ႔ တင္မည္ click
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေရး တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပ click
- အိႏၵိယေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဓည၀တီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ သြားႀကိဳတာ ဘာေၾကာင့္လဲ click
- နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ဖ်က္ဆီးထားမႈ လာေရာက္စစ္ေဆးမည္ click
- ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ျခားေကာ္မတီ ခ်င္း႐ိုင္း၌ ေတြ႔ဆံု၊ လြယ္လန္းေဒသ ျပန္ရေရး ျမန္မာ ေတာင္းဆို click
- မူစယ္-မႏၱေလးလမ္း၌ တုိက္ပြဲျဖစ္၊ အစိုးရတပ္ဘက္ ႏွစ္ေယာက္ ေသ click
- အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ လံုျခံဳ ေရးတိုးခ် click
- နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးကုိ ဒီေကဘီေအ ဖမ္းမိ click
- KIA ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၂ ဦး က်၊ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ click
- ေမာင္ထြန္းစိန္အား ခလရ (၁၀၅) က ပစ္သတ္ click
- က​ေလး​စစ္သား​ ျပန္လြတ္​ေရး​ အိုင္အယ္လ္အိုကို တိုင္မည္ click
- လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန လိုင္စင္သိမ္းခံရမႈ ဥပေဒႏွင့္ မညီဟု ဆို click
- လိုင္စင္သိမ္းခံ ေရွ႕ေနမ်ား လိုင္စင္ျပန္ရေရး ေလွ်ာက္ထားၾကမည္ click
- အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လိုင္စင္ႏွင့္ ပညာ ျပန္လည္သင္ႏိုင္ေရး အတိုက္အခံမ်ား ႀကိဳးစားမည္ click
- ဒီမိုကေရစီကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ေဗဒါအင္စတီက်ဳ စတင္ႀကိဳးပမ္း click
- တရား​႐ံုး​မထီမဲ့​ျမင္ျပဳမႈဥပ​ေဒ ဖ်က္သိမ္း​ေရး​အဆို ႐ံႈးနိမ့္​၊ လႊတ္​ေတာ္၌ လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲ​ေပး​စနစ္ ပ်က္​ေန click
- ရေသ့ေတာင္အမတ္ကို အႏိုင္ေပး၊ ေပါက္ေတာအမတ္ ၃ ဦးကို ရက္ေရႊ႕ထား click
- ေက်ာက္ျဖဴတြင္ လူခြန္ေကာက္သည္ကို ရပ္တန္႔ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆို click
- ဒိတ္လိုင္း ဧရာ၀တီ (႐ုပ္သံ) click
- RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း (ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၁) click
- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ အင္န္အယ္ဒီပါတီ (ေဆာင္းပါး) click
- သူပုန္ေက်ာင္းသားတဦးရဲ႕ မာရသြန္ခရီး (၂) (ေအာက္ေမ့ဖြယ္) click
- စစ္အစိုးရရဲ႕ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေတာ့စမွာလဲ (ေဆာင္းပါး) click
ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာတုိ႔ ေန႔တြက္ခ တုိးရမည္ေလာ click
- ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း အခြန္ေလွ်ာ့ရန္ ေဒသခံတုိ႔ ေတာင္းဆုိ click
- ဧက ရာႏွင့္ခ်ီ သိမ္းထားသည့္ လယ္ကိစၥကို ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပမည္ click
- ေဒၚလာေစ်း ျပန္တက္သျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈ ျပန္စ click
- အေသးစား ေခ်းေငြအတြက္ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖို႔လို click
- ေတာင္ႀကီး ေရႊေညာင္ ေရေဘး လူ ၁,၇၀၀ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ေရာက္ click
- ဒုတိယ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ေတာ့မည္ click
- အုန္းဖ်န္စခန္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေခၚမည္ click
- ေရႀကီး၍ ကရင္နီဒုကၡသည္တဦး ေရေမ်ာ ေသဆံုး click
- ႐ုပ္ထြက္မေကာင္းသည့္ ကားစုတ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ေန click
- ဒီးေမာ့ဆိုတြင္ အင္တာနက္ဆိုင္ တဆိုင္သာ ရိွ၍ သုံးခ ေစ်းႀကီးေန click
- ဖားကန္႔သို႔ အျပန္ခရီး (ေဆာင္းပါး) click

- ဂီတစင္မ်ား (အသံလႊင့္ေဆာင္းပါး) click
- ယူနီ ... တူညီ ... မူအတည္ျဖစ္ဖို႔ (ေဆာင္းပါး) click
- ဝက္သတ္သမားမ်ား (၀တၳဳတို) click
- ဂဒါဖီ ဖမ္းႏုိင္သူ ဆုေငြရမည္ click
- လစ္ဗ်ားမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ click
- ႐ုရွား လူမဲ့ ကုန္တင္အာဏာသယာဥ္ ပ်က္က် click
- ျပင္သစ္မွာ ၿခိဳးျခံေခၽြတာေရးအစီအစဥ္ကို အတည္ျပဳ click
- ႏ်ဴကလီးယားေဆြးေႏြးပဲြ ျပန္စဖုိ႔ ေျမာက္ကုိရီးယား အသင့္ click
- Apple ကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ Steve Jobs ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ click
- Apple ကုမၸဏီရဲ႕ စီအီးအို Steve Jobs ႏႈတ္ထြက္လိုက္ၿပီ click
- ပန္းသီးရဲ႕ CEO, Technological Master mind, Steve Jobs အနားယူ click
- အင္တာနက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားေတြအတြက္ တံခါးေတြကို ဆြဲဖြင့္လိုက္ၿပီလား click
- အိုမင္းသူတို႔ကမၻာ click

ျမန္မာ့သစ္ေတာ မူလအေျခအေန ျပန္ေရာက္ရန္ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ၾကာ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္


( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Popular News ဂ်ာနယ္က ျမန္မာ့သစ္ေတာ အေျခအေန သတင္းေလး ျဖစ္ပါ တယ္။ စိတ္ပ်က္ ဖြယ္ရာပါပဲ။ )
ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ အရည္အေသြး က်ဆင္းလွ်က္ရွိရာ မူလ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြ အဆင့္သို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက အႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ၾကာႏိုင္သည္ဟု သစ္ေတာ ပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ေဂဟစနစ္ တန္ဖိုး၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံု မ်ိဳးကဲြမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အနာဂတ္ သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္ေနၿပီး သစ္ေတာတြင္ လက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္သိ၊ သစၥာရွိမႈတို႔ေပၚတြင္လည္း တည္မီွေနသည္ဟု ဦးအုန္းက ဆက္လက္ ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈသို႔ ေျပာင္းပစ္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနရ သကဲ့သို႔ သဘာ၀ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာ အရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းေနေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ကြ်န္းႏွင့္ ပ်ဥ္းကတိုးတို႔၏ ထုထည္ႏွင့္ ပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ရာ ကြ်န္းသစ္သည္ ၁၉၉၀ တြင္ ကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၂၄၁ ဒသမ ၉၁ ႏွင့္ ပါ၀င္မႈ ၈ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာမွ ကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၁၄၉ ဒသမ ၄ ႏွင့္ ပါ၀င္မႈ ၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိပ္တန္းသစ္ ၁၀မ်ိဳးကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ထုထည္ ကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၁၃၄၀ ဒသမ ၀၅ ႏွင့္ ပါ၀င္မႈ ၄၇ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနရာမွ ထုထည္ ကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၅၅၉ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပါ၀င္မႈ ၁၉ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
" ပ်ဥ္းကတိုးဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတယ္။ ၁၉၉၀ ကေန ၂၀၀၀ အထိ သစ္ေတာေတြမွာ ပ်ဥ္းကတိုး ပါ၀င္မႈက ၁၀ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့တယ္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၀န္းက်င္က ကြ်န္ေတာ့္ သစ္ေတာမွာ သင္းသတ္လုပ္ငန္း၊ ပင္က်ပ္ႏုတ္ လုပ္ငန္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ေတာဆင္းတာေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သစ္ေတာေတြမွာ ကြ်န္းပါ၀င္မႈက သစ္မ်ိဳးအားလံုး ပါ၀င္မႈရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္မွာရွိၿပီး ပ်ဥ္းကတိုး ပါ၀င္မႈက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုဆို ပ်ဥ္းကတိုး ေပ်ာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ " ဟု အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာ အတြင္း သစ္ေတာ အရည္အေသြး သိ္သိသာသာ က်ဆင္း သြားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ၎ ၁၀ႏွစ္ အတြင္း၌ အဖိုးတန္ သစ္မ်ားကို ထုတ္ယူခဲ့ သေလာက္ သစ္ေတာမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ထိေရာက္ေသာ ျပဳစု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းပါးသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း ၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေသာ ကညင္ႏွင့္ သင္း၀င္တို႔ သည္လည္း ေလ်ာ့နည္း ရွားပါး သြားေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္း၀ယ္ေသာ သစ္မ်ိဳး အသစ္ျဖစ္သည့္ စဂတ္ႏွင့္ သစ္ေစးတို႔ကို အစားထိုး ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
မင္းခ်စ္ႏိုင္
 • မေသခ်ာရင္ အားလံုး ေသမွာ - ဧရာဝတီ click here
 • ကမၻာ့ၾသဇာအရွိဆုံး အမ်ဳိးသမီးစာရင္း ေဒၚစု ပါ၀င္ - ဗီြအိုေအ click here
 • မစၥတာ ကင္တားနား ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ေဒၚစုနဲ႔ ေဆြးေႏြး - ဗီြအိုေအ click here
 • လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံု - ဗီြအိုေအ click here
 • လြတ္လပ္ခြင့္ကို ရွာယူေနရမယ္ - ဧရာဝတီ click here
 • နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကုိ DKBA ၀င္တုိက္၊ သုံ႔ပန္း ၇ ဦးရရိွ - ဧရာဝတီ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေရးသက္ ၂၃ ႏွစ္ ျပည့္ျပီ - ဧရာဝတီ click here
 • စိုးရိမ္မိတယ္ ဧရာ၀တီ - ဧရာဝတီ click here
 • မေလးမွ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ခံရမည္ကုိ စိုးရိမ္ - ဧရာဝတီ click here
 • လုိေငြျပမႈ သတင္းအေမွာင္ခ် - ဧရာဝတီ click here
 • မီဇုိရမ္ျပည္နယ္တြင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ခုိးမွဴ ေလွ်ာ့ပါးေရး ေကာ္မရွင္ပစၥည္း လွည့္ေရာင္းခြင့္ တားျမစ္ - ခိုႏူန္းထုန္ click here
 • ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ၿပီ - ခိုႏူန္းထုန္ click here
 • "သိမ္ႀကီးေစ်းတစ္ဝိုက္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ား အတင့္ရဲေန" - ရဲရင့္ငယ္ click here
 • ကုလ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ ကင္တားနား ဆက္လက္ေထာက္ခံ - ရဲရင့္ငယ္ click here
 • အေသးစားေခ်းေငြ လိုအပ္ခ်က္၏ ၁ဝ ရာႏႈန္းသာ ေပးႏုိင္ေသး - ရဲရင့္ငယ္ click here
 • လိုင္စင္သိမ္းခံ ေရွ႕ေနမ်ား လိုင္စင္ ျပန္ရေရး ေလွ်ာက္ထားၾကမည္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဒုတိယေရနက္ ဆိပ္ကမ္း ပုသိမ္ျမိဳ႕ ျဖစ္ေတာ့မည္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ဦးသိန္းစိန္ အေျပာင္းအလဲ တကယ္ ျမင္ခ်င္တယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယူဆ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Derek Mitchell ျမန္မာႏိုင္ငံကို အျမန္ဆုံး သြားလို - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့့သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေဆြးေႏြးမႈ ဂ်ာမဏီ ၾကိဳဆို - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ကင္တာနားေတြ႔ဆုံ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျမန္မာစစ္တပ္ မွားယြင္း ပစ္ခတ္၍ ပေလာင္ရြာသား တဦး ေသဆံုး - ကႏၱရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • ဒီးေမာ့ဆိုတြင္ အင္တာနက္ဆိုင္ တဆိုင္သာ ရိွ၍ သုံးခ ေစ်းႀကီးေန - ကႏၱရဝတီတိုင္းမ္ click here
 • လူ႔အခြင့္အေေရးအထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးစဥ္ စစ္ေျမျပင္ရိွ သွ်မ္္းရြာတရြာအား အစိုးရစစ္တပ္မီးရိူ႕ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား တိုးတက္မႈ အနည္းငယ္ရွိဟု အမတ္မ်ားေျပာ - မဇၥ်ိမ click here
 • အင္းစိန္ေထာင္ အေျခအေန တိုးတက္လာဟုဆို - မဇၥ်ိမ click here
 • ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ေခါင္းစဥ္ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ သတိေပးခံရ - မဇၥ်ိမ click here
 • တိုင္းရင္းသား ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး ပါတီေဟာင္း ၈ ခုေတာင္းဆို - မဇၥ်ိမ click here
 • ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ဌာနခ်ဳပ္အနီး အစိုးရတပ္ အင္အားတိုး - မဇၥ်ိမ click here
 • စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးကိစၥ ကင္းတာနားထံ က်ားျဖဴပါတီတင္ျပ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • ယခုႏွစ္ ဧရာဝတီျမစ္အထက္ပိုင္း ေျမႏုကၽြန္းမ်ား ေရမျမွပ္ေသး - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • အိႏၵိယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဓည၀တီ ေရတပ္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴးက ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ သြားၾကိဳတာ ဘာေၾကာင့္လဲ - နိရဥၥရာ click here
 • ကင္တားနား စြမ္းေဆာင္ရည္ေဒၚစုယုံၾကည္ - ဘီဘီစီ click here
 • က်န္းမားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြနည္း - ဘီဘီစီ click here
 • ဆန္ဖရန္ျမန္မာ ဒီမိုအင္အားစု ၈၈အခမ္းအနား ရသုံးေငြစာရင္း ထုတ္ျပန္လက္က်န္ေငြကို ဥကၠလံျမိဳ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ေ၀ယ်၀စၥအတြက္ လွဴမည္ - မုိးမခ click here
 • ေနျပည္ေတာ္ စီးပြားေရးျမွင့္တင္မႈ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္ေကာင္းမရွိဟု ဖလံု-စေ၀ၚေျပာၾကား - KIC click here
 • ပင္္လုံစာခ်ဳပ္အတုိင္း ႏုိင္ငံေေရးေဆြးေႏြးေရးျမန္မာအစုိးရလက္မခံ - KIC click here

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий