ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား အဆင့္ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပခဲ့တာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျဖည့္စြက္ သင့္တာေတြကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ဆိုင္ရာေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခုတည္း ေျပာင္းလဲ႐ံုနဲ႔ မရပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တျခား အေၾကာင္း အရာေတြနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီး ဆက္စပ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းလဲေျပာင္းလဲ ကမၻာက ပစ္ထားရင္၊ စီးပြားေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြက ပိတ္ဆို႔ထားရင္ ဘယ္လိုမွ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး မက္ခ႐ို စီးပြားေရး ဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီ မ်ား အက္ဥပေဒ စတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးဟာ သူနဲ႔စိတ္သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အေပၚ ဒီမိုကေရစီေရး အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာကို အႀကိမ္ေပါင္း(၁၂ဝ)ေလာက္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကိ IMF၊ Workd Bank နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြက ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈေတြ၊ ေခ်းေငြေတြ၊ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ေပးၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလိုအားေတြနဲ႔မွ လည္း အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး က်င့္သံုးေနေပမယ့္ ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ NLD တို႔ရဲ႕ ပိတ္(၄)ပိတ္ ျဖစ္တဲ့ (၁) ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ေခ်းေငြနဲ႔ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ မေပးဖို႔၊ (၂) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံ မႈ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ ရွိၿပီးသား ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံသူေတြကိုပါ ျပန္ထြက္သြားဖို႔၊ (၃)ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာက္မ်က္၊ သစ္ ဆိုရင္ မဝယ္ၾကဖို႔၊ အလားတူ Dollar Transaction ကိုပါ ပိတ္ဖို႔၊ (၄)ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားေတြ ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို မလာဖို႔နဲ႔ လာရင္ႏိုင္ငံ သက္ဆိုးရွည္လိမ့္မယ္ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ ဦးတင္ဦး တို႔က စာေတြေပးပို႔ၿပီး ပိတ္ဆို႔ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။
အစိုးရ အဖဲြ႕သစ္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ေစဖို႔ အတြက္ ေငြေၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူရဲ႕ အက်ိဳး အတြက္ ျပဳျပင္ သင့္တာေတြကို ျပဳျပင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆြဲေနၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒ ဥပေဒ မူၾကမ္းကိုလည္း ေရးဆဲြလ်က္ ရွိပါတယ္။
ယခုအခါ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ပိုမုိေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ဟာ အခုက်င္းပခဲ့တဲ့ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဒုတိယေန႔ ပထမပိုင္း)ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 'ကြၽန္မ ဒီကိုလာရတာ ဝမ္းသာပါတယ္၊ ဆရာဦးျမင့္ကလည္း ဖိတ္ထားတယ္ ဆိုေတာ့ေလ၊ ကြၽန္မလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖုိ႔ကို အလြန္ပဲ စိတ္ဝင္စားပါတယ္' ဆိုၿပီး ေဒၚစုၾကည္က ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း ေဒၚစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔မႈေတြ လုပ္ဖို႔ ေထာက္ခံေနတုန္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ (၂)ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ေဒၚစုၾကည္အေနနဲ႔ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပဲြကို လာတက္တာဟာ ျပည္သူေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ပညာရွင္ေတြကို လွည့္စားေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္လုပ္ ပိတ္ဆို႔မႈေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ မတုိးတက္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း သာဓကေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တုိးတက္ဖို႔ သူကပဲ လိုလားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ဖို႔သာ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ျမန္မာမွန္ရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္၊ သနားညႇာတာ စိတ္ေတြ ထားတတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ ဟာ ျမန္မာ့ေျမေပၚ ေနထုိင္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္လုပ္၊ အစိုးရအေပၚ အတိုက္အခံလုပ္၊ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈကို ဆက္လက္ ထားရွိဖို႔ေျပာ စတဲ့ ေက်းဇူးကန္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘဝနဲ႔ အစိုးရကို အက်ပ္ အတည္းေတြ႕ေအာင္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖို႔ကို အလြန္ စိတ္ဝင္ စားပါတယ္''လို႔ ေျပာဆိုမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိေနတာကို မ်က္လံုးစံုမွိတ္ ျငင္းဆန္ေနတဲ့ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ အေယာင္ေဆာင္မႈသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
သစၥာေမာင္ေမာင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий