အဏၰ၀ါစစ္သည္
( ဒီေဆာင္းပါးဟာ ၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနအရ မဖတ္လိုက္ရသူေတြ ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ ျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ )
( အခုတစ္ေလာ ေကအုိင္အိုအဖြဲ႕ကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လူေျပာသူေျပာ မ်ားေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ရွင္းျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္း တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြအတြက္ မွတ္မွတ္ သားသား ေလ့လာ ေရးသား တင္ျပေပးတဲ့ ဆရာ အဏၰ၀ါ စစ္သည္ရဲ့ ေစတနာကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ေဆာင္းပါးက ရွည္ေနလို႕ အပိုင္းလိုက္ ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ )
ေကအုိင္အိုအဖြဲ႕ကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ဖတ္ရင္း ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕က အစိုးရကို ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး တင္ျပထားေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အတုိင္းသာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆို တင္ျပမႈေတြကို သတိျပဳမိသည္။ ထို႕ေနာက္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ေန႕၊ မေနာပြဲ၊ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕က လက္နက္ႏွင့္ ပြဲတက္ေရာက္ခြင့္ စသည့္ သတင္းမ်ားကို ဆက္ျပီး ၾကားရသည္။ ယေန႕ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ပကတိ အတုိင္း ျမင္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မည္ကဲ့သို႕ ေပၚေပါက္လာသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မည္ကဲ့သို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္က ဘာကို ဆိုလိုသည္ကို သိရန္လိုပါသည္။ ဒါေတြမေျပာခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မည္ကဲ့သို႕စတင္ ေရာက္ရိွ လာသည္ကို အက်ဥ္းမွ် သိဖို႕လိုပါသည္။
အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ျမန္မာႏုိင္ငံ
၁၈၂၆ ခုႏွစ္ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္အျပီးတြင္ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ ေရာက္သည္။ သို႕ေသာ္ အဂၤလိပ္တို႕က ရခုိင္ႏွင့္တနသာၤရီကို ပံုစံ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ သူတို႕ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္ပံု သည္ပင္ အဂၤလိပ္တို႕၏ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဓိကလကၡဏာ ျဖစ္သည္ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုျပီးေတြ႕ႏုိင္သည္။ ရခုိင္က အိႏိၵယနဲ႕ နီးေတာ့ ပထမပို္င္းမွာ အိႏိၵယ ဘုရင္ခံက တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ၁၈၃၀ က်ေတာ့ စစ္တေကာင္း တုိင္းမင္းၾကီး လက္ေအာက္မွာ ထားျပီး ၀န္ေထာက္ တစ္ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၅ ခုႏွစ္ကစျပီး ၁၈၅၂ ခုႏွစ္အထိ ဘဂၤလားျပည္နယ္၏ နယ္တစ္နယ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ဘဂၤလား ျပည္နယ္ အစိုးရက တုိက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က စျပီး ဘဂၤလား ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ မူစလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသသို႕ အတားအဆီး မရိွ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ ခြင့္ရခဲ့သည္။ ေနာင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္လာမည့္ ကုလားမ်ား၏ ဘိုးေဘးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တနသာၤရီ ေဒသကိုေတာ့ ဘုရင္ခံက တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး ပီနန္္ကၽြန္းမ်ား အရာရိွမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။
၁၈၅၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ျပီးသည့္အခါ ပဲခူးႏွင့္ မုတၱမနယ္မ်ား အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ ေရာက္သြားျပန္သည္။ အဂၤလိပ္တို႕က မုတၱမကို တနသာၤရီ ေဒသ ေအာက္ထည့္ျပီး ရန္ကုန္ပါတဲ့ ပဲခူးနယ္ကိုေတာ့ အိႏိၵယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရဲ့ တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာ ထားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္ အထိ ျဖစ္သည္။ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို ျပန္ေျပာင္းျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္ မင္းၾကီးတစ္ဦး ထားျပီး ၎၏ လက္ေအာက္တြင္ ရခိုင္၊ တနသာၤရီ၊ ပဲခူး ေဒသတစ္ခုစီ အတြက္ ၀န္ရွင္ေတာ္ မင္းၾကီးတစ္ဦး ( Commissioner) စီထားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ၾကီးက အိႏၵိယ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ရဲ့ ကြပ္ကဲမႈ ေအာက္မွာ ရိွျပီး ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာမရိွဘဲ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ား အတုိင္းသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။
၁၈၈၅ ခုႏွစ္ တတိယအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲျပီးခ်ိန္တြင္ ၁၈၈၆ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဘုရင္မပိုင္ နယ္ေျမ အျဖစ္ အဂၤလိပ္တို႕က ေၾကညာခဲ့သည္။ ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ခ်န္လွပ္ျပီး အထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ဇယား၀င္ စီရင္စုနယ္ (Scheduled District) အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ က်န္ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိတ္အပိုင္း မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႕ေနာက္ အဂၤလိပ္တို႕သည္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားသို႕ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို အေျခခိုင္ေအာင လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႕က ျမန္မာမင္းမ်ား ၾသဇာအာဏာ ခုိင္ျမဲခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား၏ အေစာင့္ေရွာက္ခံ၊ အခြန္ေဆာင္ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၈၉၅ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ဥပေဒ၊ ၁၈၉၆ ခ်င္းေတာင္တန္း ဥပေဒတို႕ကို ျပ႒ာန္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို သီးျခား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႕ကို မဖြံ႕ျဖိဳးေသးေသာ ေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး ျမန္မာျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အတြင္း မထည့္သြင္းပဲ ဘုရင္ခံက တိုက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျပင္ဆင္ က်င့္သံုးခ်ိန္တြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တို႕ကို အပိုင္း (၁)၊ အပိုင္း (၂) နယ္ေျမမ်ားဟု ခြဲျခားျပီး သီးျခား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္မွာ အဂၤလိပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ပံု အက်ဥ္းျဖစ္သည္။
ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသကို အဂၤလိပ္ေတြ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႕ လုပ္ခ်ိန္တြင္ ထိုေဒသမွာ ကခ်င္ တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္၊ ခႏၲီးရွမ္း၊ ရ၀မ္ စတာေတြ ရိွေနသည္။ ကခ်င္ထဲမွာလည္း လူမ်ိဳးစုေတြ ကြဲေနသည့္ အျပင္ လခ်ိတ္ေတြက သူတို႕က ကခ်င္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာဆိုမႈမ်ား ႏွင့္လည္း ၾကံဳရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကခ်င္ ေတာင္တန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ (၃) တြင္ ဤဥပေဒသည္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔သာ ဆုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ရသည္။ ၁၈၉၅ ဥပေဒအရ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ ေအာက္ပါ နယ္ေျမမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သတ္မွတ္ ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္-
၁။ ဗန္းေမာ္စီရင္စု အတြင္းရိွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာ ေရႊကူ ေတာင္တန္းႏွင့္ စိန္လံုကဘား ေဒသ ( ဗန္းေမာ္ ေျမျပန္႕ ေဒသမပါ)။
၂။ ျမစ္ၾကီးနား စီရင္စုအတြင္းရိွ ဆဒံုးဆမား ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသ၊ ကာမုိင္း၊ ေထာေဂါ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသ ( ျမစ္ၾကီးနား၊ မိုးေကာင္း၊ မုိးညွင္း ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားမပါ။)
၃။ ကသာစီရင္စု အတြင္းရိွ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသ ( ေကာက္ေကြ႕ေခ်ာင္း ေဒသကို ဆိုလိုသည္။ )
၄။ ပူတာအုိစီရင္စု။
၅။ မိုးမိတ္နယ္ရိွ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသ။
၆။ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္ ေျမာက္သိႏီၵနယ္ အတြင္းရိွ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ဒူ၀ါမ်ား၊ ေတာင္ပိုင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေတာင္တန္း မ်ားေပၚတြင္သာ ေနထိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း ေဒသမ်ားက ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရိွသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တို႕က ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ကို အသစ္ တည္ေဆာက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမိဳ႕ အျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ရသည္။ ထိုျမိဳ႕တြင္ ကုလား၊ ေဂၚရခါးႏွင့္ ဗမာ၊ ရွမ္းတို႕သာ အဓိက ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္အမွတ္ ၄၄ေဂၚရခါး တပ္ရင္းက ယခုျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေနရာအနီးရိွ ဆနာရြာကို ေရာက္ရိွသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဆနာရြာတြင္အိမ္ေျခ ၁၅ အိမ္ခန္႕ သာရိွသည္။ အဂၤလိပ္တို႕က ထိုရြာကို The Village by the Great River ဟု ေျပာရာမွ ျမစ္ၾကီးနားဟု အမည္တြင္သည္ ဟုဆိုသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အက်ဲ၀ါ၏ လယ္ကြင္းကို ကခ်င္လို အက်ဲနာဟု ေခၚရာမွ ျမစ္ၾကီးနား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ မည္သုိ႕ျဖစ္ေစ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး စတင္ ဖြင့္လွစ္ျပီး ၁၈၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ခရိုင္၀န္ ရံုးစိုက္ရာ ျဖစ္လာသည္။
၁၉၂၃ ခုႏွစ္ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားသည္ ျပည္မ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရိွဘဲ ဆက္လက္ ခ်န္လွပ္ ထားျခင္း ခံရသည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်င့္သံုးသည့္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒ က်င့္သံုးခ်ိန္ တြင္လည္း ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို ဆက္လက္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ထို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို အပိုင္း ၁ ဇယား၀င္ ေဒသမ်ား ( Part I Scheduled Areas)ႏွင့္ အပိုင္း ၂ ဇယား၀င္ ေဒသမ်ား ( Part II Scheduled Areas)ဟု ခြဲျခားခဲ့ သည္။
ကခ်င္ေဒသ အတြင္းမွ အပိုင္း ၁ ဇယား၀င္ ေဒသမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္- ( ခ်င္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္းပါး မရွည္ေစရန္ အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္။ )
၁။ ျမစ္ၾကီးနား၊ ကသာႏွင့္ ဗန္းေမာ္ စီရင္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္း ေဒသမ်ား ( အထက္ပါ ၁၈၉၅ ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ ထားသည့္ နယ္မ်ား)။
၂။ ၾတိဂံနယ္ေျမ ( ေမခႏွင့္ ေမလိချမစ္ႏွစ္ၾကားေဒသ)
၃။ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသ။
၄။ လက္ရိွအဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမရိွေသးေသာေဒသမ်ား။ ( နယ္စပ္ေဒသမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ )
ကခ်င္ေဒသ အတြင္းမွ အပိုင္း ၂ ဇယား၀င္ေဒသမ်ားမွာ အပိုင္း ၁ တြင္ မပါ၀င္ေသာ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္တို႕မွ အစိတ္ အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ အဂၤလိပ္တို႕က အပိုင္း ၁ ေဒသေတြ ပိုမို တိုးတက္လာရင္ အပိုင္း ၂ ကို အဆင့္ျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပိုင္း ၂ ေဒသမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေရး အရ ပိုမို တိုးတက္ လာလွ်င္ ဘုရင္ခံႏွင့္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕က အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ျမန္မာျပည္မ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္း ေပးမည္ဟု လည္းေကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မွာ ေတာင္တန္း၊ ျပည္မ ခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ဆန္႕က်င္ ေနသူမ်ားအား ေခၽြးသိပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္အထိ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒပါ နယ္ေျမ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားမွာ အေျပာင္း အလဲ မရိွခဲ့ေပ။ ထို႕အျပင္ အဂၤလိပ္တို႕က ဇယား ၁ ၀င္ေဒသမ်ားကို ဇယား ၂ သို႕ ေျပာင္းေပး ႏုိင္ေသာ္လည္း ဇယား ၂ ေဒသမ်ားကို ဇယား ၁ ေဒသမ်ားသို႕ ေျပာင္း၍မရ ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္လည္း ဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားကို အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပျပီး ခ်ဲ႕ထြင္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား၏ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဂၤလိပ္မ်ား ဆုတ္ခြာ သြားသည့္ အခ်ိန္အထိ၊ အဂၤလိပ္မ်ား ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာျပီး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ၾကသည့္ အခ်ိန္အထိ ေတာင္တန္း ေဒသ နယ္ေျမ သတ္မွတ္မႈ မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမႈ မရိွသည္ကို လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ လက္ရိွ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ ထားသည့္ နယ္ေျမ အားလံုး ပါ၀င္ျခင္း မရိွသည္ကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္တြင္ အလြန္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။
ဆက္ရန္
အဏၰ၀ါစစ္သည္

၂၆ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမ်ား

- စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းကို အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္ေထာင္ခ် click
- ဗိုလ္ႀကီး​ေဟာင္း​ ​ေနမ်ိဳး​ဇင္ကို ​ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ click
- ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေနမ်ိဳးဇင္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ် click
- အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားသြားသူ ေထာင္တႏွစ္ခဲြက် click
- အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္ ဦးဖုိးေထာင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ခံရ click
- စာရင္းကြာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပန္လႊတ္ရန္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ေျပာ click
- ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္မေပးႏုိင္ေသး click
- ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မွ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးမည္ဟုဆုိ click
- အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မည္ဟုဆို click
- ဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ေရး ကူညီရန္ ကင္တားနားကုိ ကိုၿဖိဳးေ၀ေအာင္ ေတာင္းဆို click
- လူ႔အခြင့္​အ​ေရး​ခ်ိဳး​ေဖာက္မႈမ်ား​ စစ္​ေဆး​ရန္ ကင္တား​နား​ ​ေတာင္း​ဆို click
- သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး ကင္တားနားထံ ၁၉၉၀ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၈ ပါတီ တင္ျပေတာင္းဆို click
- ကေနဒါအတုိက္အခံ ကြယ္လြန္မႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သ၀ဏ္လႊာပို႔ click
- မူစယ္-မႏၱေလးလမ္းတြင္ စစ္ယာဥ္တန္း တိုက္ခိုက္ခံရျပန္ၿပီ click
- ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ကခ်င္ရပ္ကြက္တြင္ ဗုံးေဖာက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ click
- ခုခံကာကြယ္စစ္ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ အက္စ္အက္စ္ေအႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ေဆြးေႏြး click
- ေျမာက္ပုိင္း SSA က ပဏာမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အစီအစဥ္ရွိ click
- KNU ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ click
- ျမန္မာအစိုးရ-KIA ပစ္ခတ္မႈတြင္ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္တဦး က် click
- အင္ေမာက္ၿမိဳ႕သို႔ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၅၀ ထပ္မံ ေရာက္ရိွလာ click
- စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ တိမ္းေရွာင္ click
- မြန္ပါတီေဟာင္းက ပါတီသစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိ click
- က်ပ္ေငြေဈးတက္မႈျပႆနာ အျမန္ေျဖရွင္းရန္လုိဟု သမၼတအၾကံေပး ေျပာ click
- လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပည္သူ သိခြင့္မရွိ click
- ခ်င္းျပည္နယ္အား ဖြံ႔ၿဖိိဳးေရးအထူးဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပမည္ click
- ၂၁ ႏွစ္ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သား ၁၃၅ ဦးကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အေရးယူခဲ့ဟုဆို click
- သန္း​ေရႊ အလြန္ (၁) click
- ပါးစပ္ေတြနဲ႔ နားေတြနဲ႔ (ေဆာင္းပါး) click
- ရာဇဝင္ထဲက ဘုရင္မကို အကြက္ေရႊ႕မွားသည့္အခါ ... (ေဆာင္းပါး) click
- ဖိအား (အျမင္ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္) click
- ႏြံထဲက ၾကာ (ေဆာင္းပါး) click
- အေျပာသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္) click
- အုန္းဖ်န္စခန္းမွ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဂ်ပန္ လက္ခံရန္ရွိ click
- အင္းေလးကန္ႏွင့္​ ဆပ္စပ္ လယ္ဧက ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရျမဳပ္ click
- သဘာ၀ပစၥည္း သုံးရန္ စာေရးဆရာမ်ား လႈံ႔ေဆာ္ click
- ဂ်ာနယ္ ၂ ေစာင္ အေရးယူခံရ click
- ေျမာက္ဦးတြင္ အခြန္အေကာက္ တိုး၍ အေႏွးယာဥ္သမားမ်ား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စာေရးတိုင္ၾကား click
- မြန္အႏုပညာရွင္ မင္းကုိသာ ကြယ္လြန္၊ ရက္လည္ဆြမ္းေကၽြးၿပီး click
- ေတာက္တဲ့ႏွင့္ ၾကက္တူေရြး ရွာေဖြသူ ေႁမြကိုက္ ေသဆံုး click
- ျပည္ေထာင္စုသားတို႔၏ ႐ုိးရာအစားစာ ေကာက္ညႇင္းက်ည္ေတာက္ click

 • ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္မေပးႏုိင္ေသး - ဧရာဝတီ click here
 • ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ လိုင္စင္သိမ္းခံရသူေတြ အေရး အင္န္အယ္လ္ဒီ ေဆာင္ရြက္မယ္ - ဘီဘီစီ click here
 • အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သြားေရာက္ဖို႔ျပင္ - ဗြီအိုေအ click here
 • အေသးစားေခ်းေငြအတြက္ အမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔လို - ဘီဘီစီ click here
 • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးေရး ကင္တားနား ေတာင္းဆို - ဘီဘီစီ click here
 • လူ႔အခြင့္အေရး စိန္ေခၚမႈေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ၊ ကင္တားနား သံုးသပ္ - ဗြီအိုေအ click here
 • ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစံုနဲ႔ ကင္တားနား ေဆြးေႏြး - ဗြီအိုေအ click here
 • ထုိင္းေရာက္ျမန္မာတုိ႔ ေန႔တြက္ခ တုိးရမည္ေလာ - ဧရာ၀တီ click here
 • ေဒၚလာေစ်း ျပန္တက္သျဖင့္ ဆန္တင္ပို႔မႈျပန္စ - ဧရာ၀တီ click here
 • ဒီပဲယင္းအေရး ကုလသုိ႔ တင္မည္ - ဧရာ၀တီ click here
 • ျပည္ပေရာက္သူေတြ ျပန္လာေရး ေဒါက္တာ ေနဇင္လတ္ ေျပာဆုိ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ျမန္မာျပည္သူေတြ အေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳမ်ား ေဖၚထုတ္ဖို႔ ကုလ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ေရနံနဲ႔ ဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖၚမည့္ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ရမည္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • အေျခခံ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖို႔ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ကူညီမည္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ ကင္တားနား ေတြ႔ဆုံခဲ့ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • ထိုင္၀မ္သားရိုက္တဲ့ ျမန္မာအေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ကား ဆု စာရင္း၀င္ - အာရ္အက္ဖ္ေအ click here
 • စကားလံုးေျပာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး လႊတ္ေတာ္တင္ - မဇၩိမ click here
 • ကင္တားနားခရီးစဥ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အျမင္မ်ားရွိဟုဆို - မဇၩိမ click here
 • ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအေရး ကင္တားနားႏွင့္ ေလးပါတီေဆြးေႏြး - မဇၩိမ click here
 • သတင္းဆုေပး အကဲျဖတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ ဦးဝင္းတင္ ျငင္းပယ္ - မဇၩိမ click here
 • သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ ပညာျပန္သင္ႏိုင္ေရး အတိုက္အခံမ်ား ႀကိဳးစားမည္ - မဇၩိမ click here
 • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေရး တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပ - မဇၩိမ click here
 • မေလးက ျမန္မာဒုကၡသည္တို႔ အစိုးရိမ္ပိုရတဲ့ စကားရပ္ - မဇၩိမ click here
 • နယ္စပ္ ျခံစည္းရိုး ဖ်က္ဆီးထားမူ လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္ - နိရဥၥရာ click here
 • ရေသ့ေတာင္ အမတ္ကို အႏိုင္ေပး ေပါက္ေတာ အမတ္ ၃ ဦးကို ရက္ေရြ႕ထား - နိရဥၥရာ click here
 • ေက်ာက္ျဖဴတြင္ လူခြန္ေကာက္သည္ကို ရပ္တန္႕ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆို - နိရဥၥရာ click here
 • ခ်င္းပါတီႏွင့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ႕ခြင့္မရ - ခိုႏႈန္းထံု click here
 • ထုိင္းေရာက္ျမန္မာတုိ႔ ေန႔တြက္ခ တုိးရမည္ေလာ - ဧရာဝတီ click here
 • ထိုင္း-ျမန္မာနယ္ျခားေကာ္မတီ ခ်င္း႐ိုင္၌ေတြ႕ဆံု လြယ္လန္းေဒသ ျပန္ရေရး ျမန္မာေတာင္းဆို - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • မူဆယ္ - မႏၲေလးလမ္း၌ တိုက္ပြဲျဖစါ အစိုးရတပ္ဘက္ႏွစ္ေယာက္ေသ - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • အမည္မသိလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း - သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ click here
 • မစၥတာ ကင္တားနား တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ - KIC click here
 • အစိုးရစစ္တပ္တြင္ ကေလးစစ္သားရွိေနဆဲ - KIC click here
 • အုန္းဖ်န္စခန္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေခၚမည္ - KIC click here
 • ေမာင္ ထြန္းစိန္အား ခလရ (၁၀၅) က ပစ္သတ္ - ကခ်င္သတင္း click here

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий