ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းမႈ John Mc Cain ႀကိဳဆို click
- ျမစ္ဆံုကိစၥ တ႐ုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေ၀ဖန္ေျပာၾကား click
- ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီမႈ ႏိုင္ငံသိေအာင္ ခ်ျပဖို႔လို click
- ဧရာ၀တီကို မထိနဲ႔ (ကဗ်ာ) click
- ေရကာတာ တည္ေဆာက္မည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ သြားလာခြင့္မျပဳ click
- ထားဝယ္ေရနက္စီမံကိန္းအတြက္ ေက်းရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရ click
- ကခ်င္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္သား ၁ ဦး ေသ၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ click
- တြံေတးက တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပပြဲ click
- ရဲကို NLD လူငယ္သတ္မႈ သံသယျဖင့္ စစ္ေဆး click
- စီအာရ္ပီပီ ေျပာင္းလဲဖို႔ အစီအစဥ္မရွိ click
- အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးတင္ဦး၏ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ား (တပ္မွဴးတပ္သား ေျပာစကား) click
- ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ click
- ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယဥ္လပ္ရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္ခရီး click
- ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ သြား (ဓာတ္ပံု) click
- ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင့္လတ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္နဲ႔လည္း ေတြ႔ (ဓာတ္ပံု) click
- ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ဆံုဖြယ္မရွိ click
- ဘယ္လို ဝန္းရံေရးမ်ိဳးလဲ (ေဆာင္းပါး) click
- ဆႏၵျပခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ click
- အက်ဥ္းက်သူမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ခြင့္ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေရး click
- လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ သေဘာကြဲလြဲ click
- ပုဂၢလိကေက်ာင္းဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ သေဘာထားကြဲလြဲ click
- ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္း ထူေထာင္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲ click
- ႏိုင္ငံျခားက ျမန္မာပညာရွင္မ်ား NDF ပါတီ ပညာေပးသင္တန္းမွာ ပို႔ခ် click

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий