လူပ်က္ဇာဂနာ ေထာင္ကလြတ္လာတာ မၾကာေသးပါ။ ေထာင္ဟူသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခဲ့သူတို႔၏ အျပစ္ႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရာေနရာ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူတို႔၏ မေကာင္းစိတ္၊ မေကာင္းသည့္ အမူအက်င့္ တို႔ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးရာ ေနရာဟု သတ္မွတ္လို႔ရေပသည္။ ဇာဂနာသည္ ေထာင္မွ လြတ္လာသည္မွာ မၾကာေသး သူ၏ မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္တို႔က မေပ်ာက္။ အခုလည္းၾကည့္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တပည့္မ်ားကို မိမိႏွင့္ အျမင္မတူတာနဲ႔ ရန္သူလိုသေဘာထားၿပီး ေျပာဆို ဆက္ဆံ ေနေလသည္။

သမၼတ၏ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ျပန္လာႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကေသာ သီးေလးသီး အဖြဲ႔၀င္ ေဂၚဇီလာ၊ စိန္သီး၊ဇီးသီးႏွင့္ မင္းသမီးေခ်ာစုမ်ိဳးသည္ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။ ထိုအျမင္မ်ားအေပၚ မိမိႏွင့္အျမင္မတူဘူးဆိုၿပီး ဇာဂနာက အေမြျဖတ္မဲ့အထိ ရက္ရက္စက္စက္ ႀကိမ္း၀ါးခဲ့သည္။
ဇာဂနာနဲ႔ အျမင္မတူလို႔ကေတာ့ ဒီလိုအေမြျဖတ္ခံရမယ္


မိမိကိုယ္တိုင္က လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနသူ၊ ကိုယ္ထင္ရာအျမင္မ်ားကို ေျပာဆိုေနသူတစ္ေယာက္သည္ ေဂၚဇီလာတို႔၏ မိမိအျမင္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေျပာဆိုမႈမ်ားကိုက်ေတာ့ ေျပာခြင့္မရွိ၊ မႀကိဳက္ဘူးဆိုကာ အျပစ္ျမင္သည့္ ဇာဂနာ၏ လုပ္ရပ္သည္ တရားပါသလား။ ဒါ့အျပင္ မိမိကုိယ္တိုင္က လူ႔အခြင့္အေရး ဟု ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုေနကာ သူတစ္ပါး၏ အခြင့္အေရး က်ေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ မိမိခြင့္ျပဳမွ လုပ္ရမည္၊ မိမိခြင့္မျပဳလွ်င္ လုပ္ခြင့္မရွိဟု တဖက္သတ္ေျပာ ဆိုေနမႈမ်ားသည္ သူေအာ္ေအာ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးလား။

ဇာဂနာ၏ ငါခြင့္ျပဳမွရမယ္၊ ငါခြင့္မျပဳလွ်င္ မရဘူးဆိုသည့္
အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ေျပာဆုိမႈ

အထက္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ဇာဂနာ၏ မိမိႏွင့္ အျမင္မတူလွ်င္ မိမိတပည့္သားမ်ားအေပၚပင္ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ကာ ရက္စက္တတ္သည္ကို ေဖာ္ျပေနေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳး၏ ႏႈတ္မွထြက္လာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားသည္ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေလွ်ာက္ေအာ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳး၏ စကားအေပၚ နားေယာင္၍ ယံုၾကည္မိပါက ဇာဂနာ၏ စိတ္အလိုကိုမလိုက္ႏိုင္ဘဲ အျမင္မတူစြာေျပာဆိုမိသည့္တေန႔ သီးေလးသီးမွ ေဂၚဇီလာတို႔ကဲ့သို႔ အေမြျဖတ္ျခင္း၊ ရန္သူလိုသတ္မွတ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူပ်က္ဇာဂနာႏွင့္ အလုပ္တြဲ လုပ္ေနၾကေသာ လူမ်ားအား ေရႊျမန္မာမွ သတိေပးလိုက္ရပါသည္။

အျမင္မတူလွ်င္ တပည့္ပါမခ်န္ အေမြျဖတ္မဲ့ ဇာဂနာ


ဇာဂနာႏွင့္ အျမင္မတူ၍ အေမြျဖတ္ခံရေတာ့မည္
သီးေလးသီးအဖြဲ႔၀င္မ်ား

မူရင္းလင့္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий