၂၁ ရာစု ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၏အသြင္နိုင္ငံေပါင္းစု၏ သမိုင္း

တစ္ခ်ိန္အခါက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဟူရ်္ အထက္ပါပံုကဲ့သို့ဝင့္ထည္စြာတည္ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။
ထိုနိုင္ငံတြင္ အစိုးရအား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ျဖင့္ ၁ ဦးတည္းရွိေစကာမူ နာမည္အၾကီးၾကီးေပးကာ အတိုက္အခံဟုေခၚေသာ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ရ်္သဖြယ္ လက္သီးပုန္းျပရ်္တနည္း ေလလိႈင္းမွ အာက်ယ္ရ်္တဖံု တိုက္ခိုက္ၾကေသာ အတိုက္အခံ မ်ားႏွင္ ့လက္နက္ကိုင္(ေလာက္ေလးခြကိုင္ရ်္ A4စာရြက္တြင္ေၾကျငာခ်က္ဟုေရးသားထုတ္ျပန္တတ္ေသာအဖြဲ့သည္လည္း လက္နက္ကိုင္ဟု ခံယူလိုက္တတ္ေသး၏)အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက (ပံုျပင္မ်ား-တရုတ္ေရွးသိုင္းကားမ်ားထဲကလို)မည္သို ့မည္ပံုတိုက္လိုက္ေလသည္မသိ-အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားျပီး
ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း ဆိုင္ရာဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လိုက္ေလၾကသတည္း။
ဓေလ့စရိုက္မ်ား
ထိုနိုင္ငံရွိ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယဆိုဗီယက္ ဟူရ်္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားကာ ေျပာတတ္ၾကေသးသည္။
၄င္းကဲ့သို ့နိုင္ငံမ်ားကြဲျပားေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဥၤီး၏ ပံုၾကီးအား ကြဲျပားသြားေသာ
နိုင္ငံတိုင္းတြင္ခ်ိတ္ဆြဲလက္ညိွဴးထိုး ဂုဏ္ယူၾကေလသည္။ထိုဗိုလ္ခ်ဴပ္ဆိုသူ၏ ေနာက္ဆံုး မ်ိဴးဆက္(ေရတစ္ဝက္ တိတိေရာထားေသာ မ်ိဴးမဆစ္) အမ်ိဴးသမီးဆိုသူကား နိုင္ငံတိုင္းတြင္ လွည့္လည္လွ်က္ ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား ၊ မဂၤလာေဆာင္မ်ား ၊အသုဘ မ်ား ၊ဖြင့္ပြဲမ်ား တြင္လည္း အထူးဖိတ္ၾကား
ဝါးတီးဖြင့္လွ်က္ရွိေသးသည္။
နိုင္ငံတိုင္းအေရးၾကံူလွ်င္ ထိုအမ်ိဴးသမီးအား ဖိတ္ၾကားကာ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျပီး ဟန္ေရးျပကာ
ေနာက္ဆံုး ထိုအမ်ိဴးသမီး၏ စကားလံုးမ်ားအား အမိႈက္ေတာင္းတြင္း ထည့္ကာ မိမိထင္ရာသာ လုပ္ၾကေသာ
ခ်စ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဓေလ့လည္းရွိ၏။သူ့မအားကြယ္ရာတြင္ ဒုတိယေျမာက္ ဂိုဘာေခ်ာ့ ဟုတသြယ္
ဂ်ဴနီယာ ဂိုဘာေခ်ာ ့ဟုတနည္း ခ်ီးျမင့္ေျပာဆိုေလသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခုကဲ့သို ့နိုင္ငံမ်ားကြဲရျခင္းမွာ သူမ၏ စနက္လည္းမကင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ထိုနိုင္ငံစုမ်ား၏ ကိုးကြယ္မႈမွာ ဘုရားမဟုတ္ ၊ နတ္မဟုတ္ ၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လမ္းေဘးတြင္ ခလုတ္တိုက္လဲလွ်င္ပင္ အစိုးရေၾကာင့္ ၊ ေရၾကီးလွ်င္လည္း အစိုးရေၾကာင့္ ၊မိုးေခါင္လွ်င္လည္း အစိုးရေၾကာင့္ ၊ အိမ္တြင္ ဟင္းခ်က္ေသာအခါ ဟင္းအိုးမွ ဆီထေပါက္လွ်င္ပင္ အစိုးရေၾကာင့္ ဟူရ်္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားကိုသာ တသသ "တ"တတ္ၾကသည္။

ကူးလူးဆက္သြယ္မႈ
ထိုနိင္ငံစု မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ မိမိဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ႏွင့္တကြ ဗီဇာ ၉ ခုတိတိ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။
နိုင္ငံစုမ်ားသည္ ဗမာ စကားကို ေရေရလည္လည္ ေျပာတတ္ၾကေလသည္။ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းကလည္း ထိုနိုင္ငံစု အား စိုးရိမ္မႈမရွိေပ။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တနိုင္ငံႏွင့္တနိုင္ငံသည္ အျမဲရန္ေစာင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားမွ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမျပဳပဲ ေျမာက္ပင့္ထားၾကေလသည္။
စစ္ေရး
နိုင္ငံစုတိုင္းတြင္ ထက္ျမက္ေသာ စစ္တပ္မ်ားအားပိုင္ဆိုင္ၾကေလသည္။အင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားႏွင့္စစ္ေရးအင္အားေကာင္းေသာနိုင္ငံ
မ်ားမွေထာက္ပံ့ထားေလသည္။သို့မွသာ ၄င္းတို့လက္နက္ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန့္မည္မဟုတ္ပါေလာ။ဥပမာ..ခ်င္းနိုင္ငံဆိုလွ်င္ ပါကစၥတန္နိုင္ငံတြင္ အေျခခံေကာင္းခဲ့ေသာ ေတာင္ေပၚတိုက္ခိုက္ေရး အေမရီကန္တပ္မ်ား အကူအညီ ၊ ကခ်င္နိုင္ငံဆိုလွ်င္ တရုတ္တို့၏ ေလယာဥ္ပစ္စက္သနက္မ်ား ၊လြပ္လပ္ေသာ ကရင္နိုင္ငံဆိုလွ်င္ အေမရိကန္တို ့၏ လက္နက္ငယ္မ်ား စနိုက္ပါမ်ား မိုင္းမ်ား ၊ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားဆိုလွ်င္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ U.S ၏ စစ္ေရးေထာက္ပံမႈလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၀၀ မမ ေျပာင္းတပ္ဆင္ထားေသာတင့္မ်ား
မဟာရကၡူိတတြင္ အိႏၵိယႏွင့္ဘဂၤးလားေဒ့ခ်္ ေရတပ္ေက်ာက္ေထာက္ေနာက္ခံ ၊တနသာၤရီ ဆိုလွ်င္ US NAVY အကူအညီ သစည္ျဖင့္ ရွိၾကေလသည္။နိုင္ငံစုမ်ား၏ အေျခခံစိတ္ဓါတ္မွာကား နိုင္ငံစုသား အခ်င္းခ်င္းဆိုလည္း လက္သံေျပာင္ေလသတည္း။

အနာဂတ္မွာ ငါတို့နိုင္ငံေတာ္ၾကီး ဒီလို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့လူေတြရွိေနတယ္..ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတို ့ေရ..


အထက္ပါအတိုင္းေနာင္တခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚမလာေစရန္ သတိေပး သေရာ္ ကာ ေရးသားလိုက္ပါသည္...။
ညီအကိုေမာင္ႏွမမ်ား စည္းလံုးကာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္သို့ အစိုးရအား ကူညီ၀ိုင္းရံေပးၾကပါရန္
ေတာင္းဆိုသမႈျပဳလိုက္ရပါသည္။

မူရင္းလင့္ 

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий