ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ အြန္လုိင္းစမတ္ကတ္အေကာင့္ကို က်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ စာရင္းဖြင့္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ အြန္လိုင္းစမတ္ကတ္စနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ယခင္က ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္ အေကာင့္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အြန္လိုင္းအေကာင့္ အသံုးျပဳခြင့္အတြက္ စာရင္းဖြင့္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ဘဏ္ခြဲမွ စာရင္းဖြင့္လွစ္သူကို အြန္လိုင္းစမတ္ကတ္ တစ္ကတ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းေငြမွတ္စုစာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ စမတ္ကတ္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေငြသြင္းေငြထုတ္ အသံုးျပဳရာတြင္ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၁ရာခုိင္ႏႈန္း၊ (၁၀ျပားႏႈန္း) ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရသည္။ “စမတ္ကတ္မွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေျခာက္လံုးေပးထားရမယ္။ ေငြသြင္းေငြထုတ္ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ အဲဒီနံပါတ္ကို အသံုးျပဳလိုက္တာနဲ႔ စက္ကေန စာရင္းထြက္လာမယ္။ အဲ့ဒါဆုိရင္ ဘဏ္မွာ ေငြသြင္းေငြထုတ္ လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။ အရင္ထက္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေငြစုဘဏ္ခြဲ(၁) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အြန္လိုင္းစမတ္ကတ္ အသံုးျပဳရာတြင္ ကတ္အသံုးျပဳခအျဖစ္(ႏွစ္စဥ္ေၾကးက်ပ္ ၂၄၀၀၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အြန္လိုင္းအေကာင့္စာရင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ ဘဏ္မွျဖတ္ေတာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္သည့္ ဘဏ္တြင္ ေငြေပးသြင္းျခင္းကို လက္ရွိဘဏ္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတိုင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ ေပးသြင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ ဘဏ္စာရင္း အေကာင့္ဖြင့္သည့္ ဘဏ္တြင္ ကတ္ျဖင့္ေငြထုတ္ျခင္းအတြက္ ပံုေသဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အြန္လိုင္းစမတ္ကတ္ သက္တမ္းမွာ သံုးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းျပည့္ၿပီး ဆက္လက္အသံုးျပဳလိုပါက ကတ္အသစ္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္၍ အသံုးမျပဳလိုပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကတ္ႏွင့္ မိမိလွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ေပ်ာက္ဆံုးပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ရန္ကုန္တုိင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ""

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий