ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံမ်ား မွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် blog ေထာင္၍ ေဒၚလာေတာင္းသူ၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ စု၍ ေဒၚလာေတာင္းသူ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု၊ blog ေပါင္းစံုျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် ကို ဘူး ခံျငင္းျပ၍ ျပည္ပမွေထာက္ပံ့ေသာ ေဒၚလာမ်ားကို လက္၀ါးျဖန္႔ေတာင္းယူေနသည္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ဟန္ေဆာင္ မ်ိဳးခ်စ္ျပ၍ ျပည္ပႏိုင္ငံတို႔၏ အႀကိဳက္ အစိုးရကို ဘာလုပ္လုပ္အတိုက္အခံလုပ္၊ အစိုးရမေကာင္းသတင္းကို မဟုတ္မမွန္ ၀ါဒျဖန္႔ ေအာ္ဟစ္ေၾကညာေနၾကေသာ ထိုအတိုက္အခံတို႔အေပၚ ေထာက္ပံ့ ရသည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ရင္းႏွီး ထားရသည့္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးမ်ားမွာ လည္း မနည္းမေႏွာမဟုတ္။ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာလည္း ေထာင္ျမင္၍ ရာစြန္႔ေနရေသာ္လည္း ၾကာလာေတာ့ ထိုအတိုက္အခံတို႔၏ ၀ါဒျဖန္႔မႈ မေအာင္ျမင္၊ မိမိတို႔ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ႀကိဳးကိုင္၍ရေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို မဖန္တီးႏိုင္ေတာ့မွန္း သိေသာအခါ ထိုသို႔ေထာက္ပံ့ေနရသည္ ကို ၿငိဳျငင္လာၾကသည္။ ေထာင္ျမင္လို႔ ရာစြန္႔ေပ မဲ့လည္း မိမိထင္သလိုမဟုတ္ေသာ အခါ မိမိပိုက္ဆံအိတ္မွာ ပံုထဲမွႏြားကဲ့ သို႔ ပိန္ကပ္လာသည္။ ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈကို ယံုၾကည္အားေပးေထာက္ခံ၍ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သူတို႔ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ ျမန္မာျပည္အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္လာရေသာ ထိုအတိုက္အခံ ေထာက္ပံ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာ အရင္က သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ျမန္မာျပည္ အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ Sanction ကိုပဲ ရုတ္သိမ္းရေကာင္းႏိုးႏိုး ဆက္ထားရေကာင္းႏိုးႏိုး စဥ္းစားလာၾကသည္။ တဖက္မွာလည္း မိမိတို႔ေထာက္ပံ့ ေျမွာက္ပင့္ေပးထားေသာ ေဒၚလာစားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈက မိမိအိတ္သာ ပိန္သြားမည္ တိုးတက္လာမည့္ အရိပ္အေယာင္မျမင္။ တဖက္မွာလည္း Sanction သာရုတ္သိမ္းၿပီး အက်ိဳးတူစီးပြားေရး လုပ္မည္ဆိုပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိလာမည္မွာကလည္း မလြဲဧကန္ပင္။ ထိုလမ္းႏွစ္လမ္း မည္သည့္လမ္းသို႔ေလွ်ာက္လွမ္းမလည္း ဆိုတာကိုေတာ့ ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ပင္ရွိေပလိမ့္မည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရ ရသေလာက္ညွစ္မည္ဆိုေသာ အတိုက္အခံ ေဒၚလာစားႏို႔ညွစ္သမားလက္ထဲတြင္ မိမိမွာ နံျပားဖုတ္သမား နံျပားရိုက္သလို ပိန္ကပ္ျပားခ်ပ္ေနသည္။

ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ ဆိုေသာ အတိုက္အခံႏို႔ညွစ္ သမားမ်ားလက္ထဲတြင္ ႏို႔ညွစ္ခံေနမလား။ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံတင္ေျမွာက္မႈ ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ပါ၀င္မည္ေလာဟု အတိုက္အခံတို႔အား ေထာက္ပံ့အားေပးေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကို ေရႊျမန္မာ မွ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္။ 


 ေဒၚလာထြက္ေသာ ႏြားႏွင့္ ႏို႔ညွစ္သူ ေဒၚလာစားအတိုက္အခံမ်ား
 
 
ေ၇ြျမန္မာ  ဘေလာဂ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий