ဒီေန႕ညေန ေျခာက္နာရီ အစိုးရ ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕နဲ႕ ၀ အထူးေဒသ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၊ မိုင္းလား အထူးေဒသ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔နဲ႔ ၇ ရက္ေန႔ေတြမွာ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးၿပီး ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာ သြားပါတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႕မွာ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ဖိတ္ေခၚ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၀ ၊ မုိင္းလား အဖြဲ႕တို႔နဲ႔ ပထမဆံုး ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရရိွခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာ တူညီခ်က္ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရိွပါဘူး။ အစိုးရရဲ့ ေၾကညာခ်က္ မွာေတာ့ ျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႔ ပဏာမအဆင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရၿပီးရင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီသတင္း မထုတ္ျပန္ခင္တံုးကေတာ့ ဧရာ၀တီ မဂၢဇင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ၀ နဲ႔ အစိုးရၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတဲ့ သတင္းကို ေဖာ္ျပ ထားေပမယ့္ အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းစာတြင္ "စိတ္ပ်က္စရာ" အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ ကြာဟခ်က္ ပုိမုိ ႀကီးမားေစမည္ဟု UWSA က ယူဆေၾကာင္း ၀ တပ္ဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူ တဦးရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကုိးကားၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ မရႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရးထားခဲ့ပါတယ္။

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий