မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းမ်ားက ၿဗိတိန္တြင္ အရပ္သားတစ္ေယာက္အား ရဲမ်ားက ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ ဖမ္းဆီးရာမွ ရဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈကို မေက်နပ္၍ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ၿဗိတိန္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားက ဆႏၵျပၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပမႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္ခ်က္ခံယူခ်က္ကို အေလးမထားဘဲ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ျပန္သည္။

ယခု ထိုကဲ့သို႔အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို လက္နက္ျပ အင္အားျပ၍ ႏွိမ္နင္းလို႔ အားမရေသး ျဖဴစင္ရိုးသားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားကို အင္အားျပ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈရွိေစဖို႔ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာခန္႔မည္တဲ့။ အဲတာဟာ ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႀကီးလို႔ ထင္ရွားတဲ့ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွာပါ။ ထိုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ လူအခြင့္အေရးကိုမွ်မွ်တတ ရရွိသည္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတြင္ပင္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္းကမ္းတက် အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ဆိုၿပီး စစ္သားမ်ားကိုပင္ ေက်ာင္းဆရာခန္႔အပ္ဖို႔ စဥ္းစားေတြးေတာလာေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ထစ္ခနဲရွိ ဆူမယ္ ပူမယ္၊ ၈၈ တို႔လို႔ အေရးအခင္းေတြလုပ္မယ္၊ အတိုက္အခံတို႔၏ အေခၚ ေရႊ၀ါေရာင္ဆိုေသာ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ လူေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္မွာ လက္နက္ျဖင့္ မတရား အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု အျပစ္ေျပာ၍ ရမည္ေလာ။ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေလွ်ာက္လွမ္းေသး။ လမ္းေပၚကြမ္းတံေထြး မေထြးရဆိုလွ်င္ လူလစ္လွ်င္ခိုးေထြးတတ္ေသာ၊ေနာက္ေဖး လမ္းၾကား အမိႈက္မပစ္ရ ဆိုလွ်င္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္ ခိုးပစ္တတ္ေသာ၊ စနစ္တက် တန္းစီၿပီး ေစ်း၀ယ္ပါဆိုလွ်င္ ၀ရုန္းသုန္းကားႏွင့္ တိုးေ၀ွ့ေနတတ္ၾကေသာ၊ ဓါတ္တိုင္ရွိ မီးသီးဆိုလွ်င္ အပ်င္းေျပ ခဲျဖင့္ လက္တည့္စမ္း၍ ပစ္တတ္ေသာ၊ လမ္းေဘးရွိ လွဴထားေသာ ေသာက္ေရအိုးရွိ ေရခြက္ကိုပင္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားမွ သာ မေပ်ာက္ေသာ စသည္ျဖင့္ စည္းကမ္းကို လစ္လွ်င္လစ္သလို ခ်ိဳးေဖာက္ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အတြက္ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံလို စည္းကမ္းေသ၀ပ္ေအာင္  စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာခန္႔သလို စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈအတြက္ စစ္သားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္မွာ လြန္ပါမည္ေလာ။ ၿဗိတိန္လို ဒီမိုကေရစစ္သက္ရင့္မာေနေသာ ႏိုင္ငံပင္လွ်င္ သူတို႔ႏိုင္ငံရွိ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈရွိေစရန္ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာခန္႔ဖို႔ စီစဥ္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရသည္လည္း သူတစ္လူငါတစ္မင္းျဖင့္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံကို စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈရွိေစရန္ ခဏတာ တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္မွာ လြန္ပါမည္ေလာ။ ၿဗိတိန္ပင္လွ်င္ စည္းကမ္းအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေျပျပစ္ေစရန္ စစ္သားမ်ား၏ အင္အားကို ယူ၍ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေစေသးသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ေသာ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းျဖတ္သတ္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို စိတ္ထင္တိုင္း ဖ်က္ဆီးေနခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ ရွိေစရန္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ခဏ တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္မွာ မွားပါ၏ေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ သို႔ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ေအာင္ တိုင္းျပည္၏ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အခ်ိန္မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္း၍ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ ရွိေအာင္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစိုးရ ကို လက္ရွိ အတိုက္အခံဟု ဆိုသူမ်ား ၿဗိတိန္ဥပမာကို ၾကည့္၍ ျဖစ္သင့္မျဖစ္သင့္ စဥ္းစားေတြးေတာသင့္ေပသည္။ တကယ္လိုမျဖစ္သင့္ဘူး ထင္လွ်င္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ သြား၍ စစ္သားေဟာင္းမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာခန္႔မည့္ကိစၥအား အတိုက္အခံတို႔ မွ တက္ညီလက္ညီျဖင့္ သြားေရာက္ဆႏၵျပၾကပါ။ ဒါ့အျပင္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဆီသို႔ အားလံုးတက္ညီလက္ညီ ခ်ီတက္ေနစဥ္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္းကမ္းရွိရွိ ပါ၀င္ကူညီ သြားရန္ ေရႊျမန္မာမွ တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

ဒါအျပစ္လားကြယ္ ......?
 
ေ၇ြျမန္မာမွ  ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий