ျမန္မာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္ မေကာင္းေၾကာင္း သြားပုတ္ေလလြင့္ ေျပာဆုိေနသည့္ ျပည္ေျပး သစၥာေဖာက္မ်ား အေၾကာင္းမွာ ေနာ္္ေ၀ သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရပန္းစား ေနလ်က္ရွိသည္။ မိမိ ကိုယ္ကိုမိမိ အထင္ႀကီး၊ ေသြးနားထင္ ေရာက္ေနသည့္ လူစားမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါ ေသးလားဟု စာေရးသူ သံုးသပ္မိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ႏိုင္ငံေရး ဒုကၡသည္ဟု ခိုလႈံေနေသာ ထူးထူးဟန္ႏွင့္ မြန္ရွား ဆိုသူတို႔သည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လက္ကိုင္တုတ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကရင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆို ထားပါသည္။ တစ္ပါးႏိုင္ငံကို အထင္ႀကီးၿပီး၊ အဆိုပါ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ခံယူလို ပါကလည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ခံယူ သြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ကာလက ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့စဥ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ကာ သူလွ်ိဳလုပ္၊ တန္ျပန္သပိတ္ ၿဖိဳခြဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရံုသာမက ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားသူ (၁၀၀) ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ထူးထူးဟန္က ဆိုထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ပရမ္းပတာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳး ဘယ္ေသာ အခါကမွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ မညွာမတာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ိဳး ရွိလာပါကလည္း ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို အေရးယူမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပရမ္းပတာ ေျပာဆိုေသာ ထူးထူးဟန္၏ ဦးေႏွာက္မရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ ၾသစေၾတးလ် တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ Robert McCelland က စစ္ေဆးစံုစမ္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာ တစ္ခုမွ ဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္။ အရူးခ်ီးပန္း ေျပာေနေသာ ေျပာဆိုမႈကို အရူးခ်ီးပန္း စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ခ်င္ေနသလား မေျပာတက္။ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ေဆးမႈမ်ား သည္လည္း ထူးထူးဟန္လို အရူးတစ္ေယာက္ အေပၚ အရူးဘံုေျမွာက္ ေပးသကဲ့သို႔ အခ်ီးအႏွီး လုပ္ေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္မည္ဟု စာေရးသူ ေျပာလိုသည္။ မည္ကဲ့သို႔ပင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါေစ။ မွန္ကန္မႈမ်ားကို အရင္းတည္ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ ထူးထူးဟန္ႏွင့္ မြန္ရွား ဆိုသူတို႔မွာ တစ္ပါးႏိုင္ငံက ေငြေၾကးေပး၍ ၀ယ္ယူျခင္း ခံထားရေသာ ေခတ္သစ္ ကၽြန္သားေပါက္မ်ား ဟူ၍ပင္ စာေရးသူ ထင္ျမင္မိပါသည္။
ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ဦးတည္သြားေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေအာင္ မည္သည့္ နည္းလမ္းကို သံုးသံုး မႈေတာ့မည္ မဟုတ္။ ခိုင္မာ မွန္ကန္သည့္ အတိတ္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို ပူးေပါင္းကာ ေအးခ်မ္း သာယာမႈရွိသည့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဆက္လက္ လွမ္းတက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။
ေစာရန္ႏိုင္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий