ေ၇ြးခ်ယ္ပါ  
                                                         စဥ္းစားပါ
                                                             ဆံုးျဖတ္ပါ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိုးမ်ားလြန္းလို႕ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးက ေရႀကီးလို႕ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတဲ့ ေဒသခံ ျပည္သူ လူထုေတြ အေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဟာ အခ်ိန္မွီ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် ကူညီမႈ ေတြ ကယ္ဆယ္မႈေတြ ေရရွည္ ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေရႀကီးတဲ့ ဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူေတြ အေပၚမွာ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈေတြကို အင္တိုက္ အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနနဲ႕ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ စီးပြားဘ၀ကို ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ မက်န္ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ ျမင့္တက္ေစဖို႕ အစီအမံေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ေကာ္မတီေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဖဲြ႕စည္းခ်မွတ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံ လူထု လူတန္းစားဘ၀ကို ျမင့္မား သာယာလာေစဖို႕ ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႕အညီ ျပည္သူေတြဘက္က မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္လို႕ အေျပာမဟုတ္ အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြား ႏိုင္ငံရဲ႕ ရပ္တည္မႈနဲ႕ ျမန္မာဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံဟာ ယဥ္ေက်းတယ္၊ စည္းလုံးညီညြတ္တယ္၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ ဘယ္သူေတြ ခဲြခဲြ ေသြးမကဲြတဲ့ ႏိုင္ငံဆိုတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ အစီအမံမ်ားနဲ႕ သက္ေသျပလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူ လက္တဲြလို႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး သာယာ၀ေျပာေရးနဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း တိုးတက္ ေခတ္မွီေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ျပည္ပက စြက္ဖက္ ေႏွာက္ယွက္မႈေတြက တစ္မ်ဳိး၊ ျပည္ပေရာက္ အမ်ဳိးယုတ္ သစၥာေဖာက္ေတြရဲ႕ လုပ္ႀကံမႈေတြက တစ္သြယ္၊ ျပည္တြင္းက ကိုယ့္အတၱသာ ၾကည့္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ သိကၡာ၊ ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာကို မၾကည့္တဲ့ လူစုေတြရဲ႕ ေဘးတိုက္ လြယ္အိပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက တစ္မ်ဳိးနဲ႕ အခက္အခဲ ေပါင္းစုံၾကားက ေက်ာ္လႊား ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္သူေတြ လုိလားတဲ့ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္တဲ့ လူမႈဘ၀၊ ေကာင္းမြန္ သာယာတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႕ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို အခ်ိန္တိုတို အတြင္းမွာ အျမန္ဆုံး ရခ်င္တယ္ လိုခ်င္တယ္ဆိုပါရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီမံခ်က္ေတြမွာ ျပည္သူေတြက မိမိတို႕ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ပါ၀င္ၾကမယ္ဆိုပါရင္ ကိုယ့္အက်ဳိး စီးပြားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ရာက်တဲ့ အျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထမ္းရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္လို႕ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚ လုပ္ရပ္အျဖစ္ လူသားအားလုံးက ရႈျမင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျပင္ပက စကားလုံး လွလွေတြနဲ႕ မစားရ ၀ခမန္း လွည့္စား လွည့္ျဖားေနတဲ့ အေျပာေတြ၊ ေသြးထိုးမႈေတြ၊ ေႏွာက္ယွက္မႈေတြကို နားမေယာင္ဘဲ လက္ေတြ႕က်တဲ့ ကိုယ့္မိသားစု အဆင္ေျပေရး၊ ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ သာယာေရးနဲ႕ ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ရြာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပကတိ အရွိတရားေတြကို အာရုံစိုက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႕ အားႀကိဳးမာန္တက္ လက္တဲြ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါစို႕လို႕ တိုက္တြန္းတင္ျပလိုက္ ရပါတယ္။ ကိုျပည္ခ်စ္

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий