အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေအာ္လာတာ ဘာလို႔ခုထိ မေအာင္ျမင္ရတာလဲ ဆိုတာကေတာ႔.. ေအာ္ေနရင္းအိပ္ေပ်ာ္သြားလို႔ပါ... ခုလည္း ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ဆက္ၿပီး ေအာ္လိုက္ အိပ္လိုက္ လုပ္ေနၾကတုန္းပါပဲ....

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий