ဇုူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႕က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္တို႕ ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အျပဳသေဘာ ရႈျမင္ၿပီး ေက်နပ္ အားရမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဘက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးကို ေမွ်ာ္ေတြးလို႕ လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အခ်ိိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခ်ိဳ႕က မလုိလား မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ အသံမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိ ေဝဖန္ေနမႈမ်ား၊ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္သည့္ ေျပာဆိုေနမႈမ်ား ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကို ခုတံုးလုပ္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လိုသူေတြ ရွိေနေသးတာကို ေတြ႕ရျပန္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္က သေဘာထား ႀကီးစြာျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို ေဒၚစုၾကည္ ဘက္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေခၚတတ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူမႏွင့္ သူုမ၏ ပါတီအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ရပ္တည္မႈ တစ္ခုကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လာမည့္ လမ္္းစေပၚ ေရာက္ရွိ လာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ မစဥ္းစား မသံုးသပ္ပဲ အတၱကိုသာေရွ႕တန္းတင္ၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရးကိုသာ ဆက္လက္ စြဲကိုင္ထားမည္ ဆိုပါက ေဒၚစုၾကည္ႏွင့္ NLD တိုိ႕အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီတို႕မွာ ပိုၿပီးေဝးကြာ သြားႏိုင္ပါသည္။
ယခုကဲ့သို႕ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈကသာ ေဒၚစုၾကည္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာဆိုေနသည့္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခုကဲ့သို႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းေတြကို အင္တိုက္ အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနခ်ိန္္မွာ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားသူတိုင္းဟာ မိမိိတို႕ ႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳးအေပၚ ထားတဲ့ ေစတနာမွန္ကို လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႕ သက္ေသျပဖို႕ အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလို သက္ေသျပဖို႕ ဆိုတာကလည္း ႏႈတ္ကေန ေျပာေန႐ံု၊ စကားလံုး ေတြနဲ႕ အခ်ိန္ကုန္ေန႐ံုနဲ႕ မၿပီးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်က် လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ ပိုမို ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ သက္ေသ ျပၾကရမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕ေတြရဲ႕ စိတ္ရင္းေတြကို ႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳးရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေတြမွာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ သက္ေသ ျပခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္လို႕ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ႏို္င္ငံေတာ္အေပၚ ေစတနာမွန္တဲ့ အျခားေသာ ပါတီေတြ အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔ ကလည္း ႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳးရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာဖို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ ကလည္း အစဥ္အၿမဲ လမ္းဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္္။
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတဲ့ သေဘာထားေတြကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သမၼတႀကီး ႏိုင္ငံေတာ္ တာဝန္ကို စတင္ တာဝန္ယူၿပီး ပထမဆံုး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႕ခြန္းမွာလည္း “အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ အစဥ္အလာလို ျဖစ္ေနတဲ့ အစိုးရနဲ႕ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္တဲ့ အျမင္သေဘာထား မ်ားကို ကိုင္စြဲျခင္း မျပဳဘဲ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အျဖစ္ သေဘာထား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို႕လည္း အားလံုးကို တိုက္တြန္း လိုေၾကာင္း” ျဖင့္ အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္္။
ႏို္င္ငံနဲ႕ တိုင္းျပည္အတြက္ ျပည္သူျပည္သားေတြ အတြက္ အက်ိဳးျပဳဖို႕ စဥ္းစားတယ္ ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ဖြင့္ထားတဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လမ္းဖို႕သာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ထို႕အျပင္ ျပည္သူေတြ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာေစမယ့္ ရလဒ္ေတြကို ယခု တစ္ႀကိမ္ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကေန အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေစဖို႕ ဆႏၵျပဳ လိုက္ရပါသည္။
ဆည္းဆာ

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий