ျမန္မာ စစ္ထရပ္ကားျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္ထရပ္ကားမ်ားဗိုလ္ခ်ဴပ္ေျပာတဲ ့တပ္မေတာ္  ျဖစ္ဖို ့  ႀကိဳးစားေနေသာ္ျငားလည္း   လြန္ခဲ ့ တဲ ့  ၇က္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ
ပဲ   မူဆယ္ဘက္မွာ  မိုင္းမိပါတယ္။ဘယ္ေလာက္ေတာင္  ဆိုး၇ြားတဲ ့ အျပဳ အမူပါလိမ္ ့။ဒါေတြက ျပည္သူ
အသက္ကို  ကာကြယ္ေပးမဲ ့  အဖြဲ ့အစည္းပါ။တိုင္းျပည္တခုခုျဖစ္၇င္   ငါတို ့  SSA.KIO  ဆိုျပီး ျပည္သူေတြ  ကို ကယ္ဖူးတာ  ၇ွိပါသလား။ဒီတပ္မေတာ္ပါပဲ။ျငိမ္းခ်မ္းေ၇း  ယူျပီးေနာက္ပိုင္း  တကယ္
ေ၇ာ   ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခဲ ့ပါသလား။  တခါ  ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းယူျပီး  အဖြဲ ့အစည္းကို ေကာင္းေအာင္လုပ္
၊ျပီး၇င္  ျပန္ေတာခို   ဆို၇င္ေတာ ့  အလုပ္မဟုတ္ေတာ ့ပါဘူး။ကိုယ္အဖြဲ ့အစည္းနဲ ့  တလူမ်ိဴး စနစ္ကို သာ
ႀကည္ ့က်တယ္  ဆိုတာ   ဒီတိုက္ပြဲ ေတြကို  ႀကည္ ့၇င္ျမင္သာပါတယ္။ဒါေပမဲ ့  ဘယ္ ဗမာလူမ်ိဴးမွ  ဗမာဆို
ျပီး  ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္မေျပာပါဘူး။ နယ္စပ္ေတြမွာ   ဗမာျပည္ထဲ  သြားေတာ့မယ္၊ဗမာျပည္က  ျပန္လာ
တာလို ့ ေျပာတာႀကားတိုင္း  ၀မ္းနည္းမိတယ္။တကယ္ေတာ ့ ဒီေဒသေတြက   ျမန္မာပိုင္နက္နယ္ေျမ၊နယ္
စပ္ေတြမွာပါ။ဘယ္ေလာက္ေတာင္  ၀မ္းနညး္ဖို ့ေကာင္းပါသလဲဆိုတာ.......

0 ဦးကေဆြးေႏြးသြားပါတယ္..

Отправить комментарий